1. Мојсијева 13 NSP – Genesis 13 NIRV

1. Мојсијева
Select chapter 13

New Serbian Translation

1. Мојсијева 13:1-18

Лот се одваја од Аврама

1И тако оде Аврам из Египта у Негев13,1 Негев значи и југ, што значи да је Аврам са женом отишао у јужни, пустињски део Ханана. са својом женом и свом својом имовином. С њим је био и Лот. 2Аврам је био веома богат стоком, сребром и златом.

3Путујући од места до места, из Негева је стигао до Ветиља, до места између Ветиља и Гаја, где му је испрва био шатор, 4до места на коме је раније подигао жртвеник. Ту је призвао име Господње.

5А и Лот, који је ишао с Аврамом, је имао оваца, говеда и шатора. 6Међутим, земља није могла да их издржава док су били заједно; наиме, њихова имовина је била велика, тако да нису могли да живе заједно. 7Настајале су свађе између пастира Аврамове стоке и пастира Лотове стоке. У то време су у земљи живели Хананци и Фережани.

8Стога Аврам рече Лоту: „Нека не буде свађе између тебе и мене, између мојих и твојих пастира. Па браћа смо! 9Није ли цела земља пред тобом? Одвој се од мене. Кренеш ли ти на лево, ја ћу на десно, кренеш ли на десно, ја ћу на лево.“

10Лот је погледао око себе и видео да је сва Јорданска долина добро наводњена, као врт Господњи, као земља египатска према Соару. То је било пре него што је Господ уништио Содому и Гомору. 11Лот изабере за себе Јорданску долину и оде на исток. Тако су се одвојили један од другог. 12Аврам је живео у Ханану, а Лот је живео у градовима долине и разапео своје шаторе све до Содоме. 13А становници Содоме су били опаки: силно су грешили против Господа.

14Након што се Лот оделио, Господ рече Авраму: „Подигни свој поглед с места на коме си и погледај према северу и југу, истоку и западу, 15јер сву земљу коју видиш даћу теби и твоме потомству заувек. 16А твоје ћу потомство учинити бројним као прах на земљи. Па ако ко буде могао да преброји зрнца прашине, и твоје ће потомство моћи да изброји. 17Устани и прођи земљом уздуж и попреко, јер ћу је теби дати.“

18Аврам покупи своје шаторе и дође и настани се код великих храстова Мамрије, што су код Хеврона. Онде је подигао жртвеник Господу.

New International Reader’s Version

Genesis 13:1-18

Abram and Lot Separate

1Abram went up from Egypt to the Negev Desert. He took his wife and everything he had. Lot went with him. 2Abram had become very rich. He had a lot of livestock and silver and gold.

3Abram left the Negev Desert. He went from place to place until he came to Bethel. Then he came to the place between Bethel and Ai where his tent had been earlier. 4There he called on the name of the Lord at the altar he had built.

5Lot was moving around with Abram. Lot also had flocks and herds and tents. 6But the land didn’t have enough food for both Abram and Lot. They had large herds and many servants, so they weren’t able to stay together. 7The people who took care of Abram’s herds and those who took care of Lot’s herds began to argue. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time.

8So Abram said to Lot, “Let’s not argue with each other. The people taking care of your herds and those taking care of mine shouldn’t argue with one another either. After all, we’re part of the same family. 9Isn’t the whole land in front of you? Let’s separate. If you go to the left, I’ll go to the right. If you go to the right, I’ll go to the left.”

10Lot looked around. He saw that the whole Jordan River valley toward the town of Zoar had plenty of water. It was like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. 11So Lot chose the whole Jordan River valley for himself. Then he started out toward the east. The two men separated. 12Abram lived in the land of Canaan. Lot lived among the cities of the Jordan River valley. He set up his tents near Sodom. 13The people of Sodom were evil. They were sinning greatly against the Lord.

14The Lord spoke to Abram after Lot had left him. He said, “Look around from where you are. Look north and south, east and west. 15I will give you all the land you see. I will give it forever to you and your family who comes after you. 16I will make them like the dust of the earth. Can dust be counted? If it can, then your family can be counted. 17Go! Walk through the land. See how long and wide it is. I am giving it to you.”

18So Abram went to live near the large trees of Mamre at Hebron. There he pitched his tents and built an altar to honor the Lord.