1. Мојсијева 13 NSP – Начало 13 CARS

1. Мојсијева
Select chapter 13

New Serbian Translation

1. Мојсијева 13:1-18

Лот се одваја од Аврама

1И тако оде Аврам из Египта у Негев13,1 Негев значи и југ, што значи да је Аврам са женом отишао у јужни, пустињски део Ханана. са својом женом и свом својом имовином. С њим је био и Лот. 2Аврам је био веома богат стоком, сребром и златом.

3Путујући од места до места, из Негева је стигао до Ветиља, до места између Ветиља и Гаја, где му је испрва био шатор, 4до места на коме је раније подигао жртвеник. Ту је призвао име Господње.

5А и Лот, који је ишао с Аврамом, је имао оваца, говеда и шатора. 6Међутим, земља није могла да их издржава док су били заједно; наиме, њихова имовина је била велика, тако да нису могли да живе заједно. 7Настајале су свађе између пастира Аврамове стоке и пастира Лотове стоке. У то време су у земљи живели Хананци и Фережани.

8Стога Аврам рече Лоту: „Нека не буде свађе између тебе и мене, између мојих и твојих пастира. Па браћа смо! 9Није ли цела земља пред тобом? Одвој се од мене. Кренеш ли ти на лево, ја ћу на десно, кренеш ли на десно, ја ћу на лево.“

10Лот је погледао око себе и видео да је сва Јорданска долина добро наводњена, као врт Господњи, као земља египатска према Соару. То је било пре него што је Господ уништио Содому и Гомору. 11Лот изабере за себе Јорданску долину и оде на исток. Тако су се одвојили један од другог. 12Аврам је живео у Ханану, а Лот је живео у градовима долине и разапео своје шаторе све до Содоме. 13А становници Содоме су били опаки: силно су грешили против Господа.

14Након што се Лот оделио, Господ рече Авраму: „Подигни свој поглед с места на коме си и погледај према северу и југу, истоку и западу, 15јер сву земљу коју видиш даћу теби и твоме потомству заувек. 16А твоје ћу потомство учинити бројним као прах на земљи. Па ако ко буде могао да преброји зрнца прашине, и твоје ће потомство моћи да изброји. 17Устани и прођи земљом уздуж и попреко, јер ћу је теби дати.“

18Аврам покупи своје шаторе и дође и настани се код великих храстова Мамрије, што су код Хеврона. Онде је подигао жртвеник Господу.

Священное Писание

Начало 13:1-18

Разделение Ибрама и Лута

1Ибрам с женой и всем имуществом отправился из Египта в Негев, и Лут пошёл с ним. 2У Ибрама теперь было много скота, серебра и золота. 3Из Негева он продолжил путь, пока не пришёл в Вефиль, к тому месту, где некогда стоял его шатёр, между Вефилем и Гаем, 4к тому месту, где он прежде построил жертвенник. Там Ибрам призвал имя Вечного.

5У Лута, который кочевал с Ибрамом, тоже были стада мелкого и крупного скота и шатры, 6и земля не могла прокормить их обоих: у них было так много всего, что они не могли селиться вместе. 7Между пастухами Ибрама и пастухами Лута случился раздор. (В той земле тогда жили хананеи и перизеи.)

8Тогда Ибрам сказал Луту:

– Пусть не будет раздора ни между тобой и мной, ни между твоими пастухами и моими, потому что мы родственники. 9Не вся ли земля перед тобою? Давай разделимся: если ты пойдёшь налево, то я поверну направо, а если ты пойдёшь направо, то я поверну налево.

10Лут посмотрел и увидел, что вся Иорданская долина до самого Цоара хорошо орошается, как сад Вечного13:10 Сад Вечного – т. е. сад Эдем., как земля египетская. (Это было ещё до того, как Вечный разрушил Содом и Гоморру.) 11Лут выбрал себе всю долину Иордана и отправился на восток. Они разделились: 12Ибрам жил в земле Ханаанской, а Лут жил среди городов долины, поставив шатры невдалеке от Содома. 13Жители Содома были нечестивы и тяжко грешили против Вечного.

14Вечный сказал Ибраму после того, как Лут отделился от него:

– Оглядись вокруг с того места, где ты сейчас; посмотри на север и на юг, на восток и на запад. 15Всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему потомству13:15 Букв.: «твоему семени»; также в ст. 16. навеки. 16Я сделаю твоё потомство многочисленным, как земную пыль, так что если кто сможет пересчитать пылинки, то и твоё потомство будет пересчитано. 17Иди, пройди по этой земле вдоль и поперёк, потому что Я дам её тебе.

18Ибрам свернул шатры и направился жить невдалеке от великих деревьев Мамре в Хевроне. Он построил там жертвенник Вечному.