1. Мојсијева 11 NSP – Начало 11 CARSA

1. Мојсијева
Select chapter 11

New Serbian Translation

1. Мојсијева 11:1-32

Вавилонска кула

1У оно време је сва земља имала исти језик и исте речи. 2Но, селећи се на исток11,2 Или: са истока., људи наиђу на долину у земљи Сенар11,2 То јест у Вавилон., и ту се настане. 3Тада рекоше један другоме: „Хајде да правимо опеке и да их ваљано испечемо!“ Опеке су им биле уместо камена, а смола им је служила уместо малтера. 4Затим рекоше: „Хајде да саградимо себи град и кулу с врхом до небеса. Стецимо тиме себи углед11,4 Дословно: име., да се не бисмо расејали по земљи.“

5Тада је Господ сишао да види град и кулу што су људи градили. 6Господ рече: „Пошто су они један народ и сви имају исти језик, онда је ово тек почетак њиховог деловања. Зато им сад ништа неће бити неоствариво што год да науме. 7Хајде да сиђемо и побркамо им језик, да не разумеју шта говоре један другоме!“ 8Тако их је Господ одатле расуо по целој земљи, те су престали да граде град. 9Зато му је име Вавилон11,9 Вавилон збрка потиче од глагола побркати, измешати., јер је тамо Господ побркао језик целој земљи, и одатле расуо људе по целој земљи.

Родослов од Сима до Аврама

10Ово је Симов родослов:

Две године после потопа, кад је Симу било стотину година, родио му се Арфаксад. 11Након што му се родио Арфаксад, Сим је живео још пет стотина година, те му се родило још синова и ћерки.

12Кад је Арфаксаду било тридесет пет година, родио му се Сала. 13Након Салиног рођења, Арфаксад је живео још четири стотине три године, те му се родило још синова и ћерки.

14Сали је било тридесет година кад му се родио Евер. 15После Еверовог рођења, Сала је живео још четири стотине три године, те му се родило још синова и ћерки.

16Кад су Еверу биле тридесет четири године, родио му се Фалек. 17Након Фалековог рођења, Евер је живео још четири стотине тридесет година, те му се родило још синова и ћерки.

18Кад је Фалеку било тридесет година, родио му се Рагав. 19После Рагавовог рођења, Фалек је живео још две стотина девет година, те му се родило још синова и ћерки.

20Кад су Рагаву биле тридесет две године, родио му се Серух. 21После Серуховог рођења, Рагав је живео још две стотине седам година, те му се родило још синова и ћерки.

22Кад је Серуху било тридесет година, родио му се Нахор. 23Након Нахоровог рођења, Серух је живео још две стотине година, те му се родило још синова и ћерки.

24Кад је Нахору било двадесет девет година, родио му се Тара. 25Након Тариног рођења, Нахор је живео још стотину и деветнаест година, те му се родило још синова и ћерки.

26Кад је Тари било седамдесет година, родили су му се Аврам, Нахор и Аран.

Тарин родослов

27Ово је Тарин родослов:

Тари су се родили Аврам, Нахор и Аран. Арану се родио Лот. 28Аран је умро пре свога оца Таре у свом родном крају у Уру Халдејском. 29Аврам и Нахор су се оженили. Аврамовој жени је било име Сараја, а Нахоровој Мелха; ова је била ћерка Арана, који је такође био отац Јеске. 30Међутим, Сараја је била нероткиња, није имала деце.

31Тара поведе свога сина Аврама, свога унука Лота, Арановог сина, своју снаху Сарају, жену свога сина Аврама, па се с њима запути из Ура Халдејскога у Ханан. Тако дођу до Харана и тамо се настане.

32Тара је живео две стотине пет година. Умро је у Харану.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 11:1-32

Вавилонская башня

1Во всём мире был один язык и одно наречие. 2Двигаясь к востоку11:2 Или: «с востока»., люди вышли на равнину в Вавилонии и поселились там.

3Они сказали друг другу:

– Давайте сделаем кирпичи и обожжём их получше.

Кирпичи у них были вместо камня, а смола была вместо известкового раствора. 4Потом они сказали:

– Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить своё имя и не рассеяться по всей земле.

5Вечный сошёл посмотреть на город и башню, которые строили люди, 6и сказал:

– Все люди – один народ и у них один язык; вот они и затеяли такое; теперь не будет для них ничего невозможного. 7Сойдём же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга.

8И Вечный рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. 9Вот почему он был назван Вавилоном («смешение»)11:9 На языке оригинала наблюдается игра слов: вавилонское баб-или («ворота бога») созвучно с еврейским глаголом «смешивать» (балал). – ведь Вечный смешал там язык всего мира. Оттуда Он рассеял их по всей земле.

Потомки от Сима до Ибрама

(1 Лет. 1:24-27)

10Вот родословие Сима.

Симу было сто лет, когда у него родился Арфаксад, через два года после потопа. 11После рождения Арфаксада Сим жил пятьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

12Когда Арфаксад прожил тридцать пять лет, у него родился Шелах. 13После рождения Шелаха Арфаксад жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

14Когда Шелах прожил тридцать лет, у него родился Евер. 15После рождения Евера Шелах жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

16Когда Евер прожил тридцать четыре года, у него родился Фалек. 17После рождения Фалека Евер жил четыреста тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

18Когда Фалек прожил тридцать лет, у него родился Реу. 19После рождения Реу Фалек жил двести девять лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

20Когда Реу прожил тридцать два года, у него родился Серуг. 21После рождения Серуга Реу жил двести семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

22Когда Серуг прожил тридцать лет, у него родился Нахор. 23После рождения Нахора Серуг жил двести лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

24Когда Нахор прожил двадцать девять лет, у него родился Терах. 25После рождения Тераха Нахор жил сто девятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

26После того как Терах прожил семьдесят лет, у него родились Ибрам, Нахор и Аран.

Родословие Тераха и его переселение с Халдейской земли в Харран

27Вот родословие Тераха.

У Тераха родились Ибрам, Нахор и Аран. У Арана родился Лут. 28Когда его отец Терах был ещё жив, Аран умер в Уре Халдейском, в земле, где он родился. 29Ибрам и Нахор взяли себе жён. Жену Ибрама звали Сара, а жену Нахора – Милка, она была дочерью Арана, отца Милки и Иски. 30Сара была бесплодна, и у неё не было детей.

31Терах взял своего сына Ибрама, своего внука Лута, сына Арана, и свою невестку Сару, жену Ибрама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но дойдя до Харрана, они поселились там. 32Терах жил двести пять лет и умер в Харране.