1. Мојсијева 10 NSP – پيدايش 10 PCB

1. Мојсијева
Select chapter 10

New Serbian Translation

1. Мојсијева 10:1-32

Таблица народа

1Ово је родослов Нојевих синова: Сима, Хама и Јафета. Њима су се родили синови после потопа.

Јафетовци

2Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

3Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

4Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим. 5(Од њих су се разгранали острвски народи по својим земљама; сваки са својим језиком, својим родовима и својим народима.)

Хамовци

6Хамови синови су:

Куш и Мисраим10,6 Мисраим је праотац свих Мисираца, свих Египћана. (Мисир је старо име Египта.), Фут и Ханан.

7А Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

8Кушу се родио Неврод. Овај је постао први моћник на земљи. 9Он је био и моћни ловац пред Господом. Зато се каже: „Као Неврод, моћни ловац пред Господом.“ 10Његово царство су у почетку сачињавали: Вавилон, Орех, Архад и Халани у земљи Сенар. 11Из те земље је отишао у Асирију и подигао Ниниву, Реховот Ир и Халах, 12те Ресен између Ниниве и великог града Халаха.

13Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 14па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

15Ханану се родио Сидон, његов првенац, и Хет. 16Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 17Евејци, Арукејци, Синијци, 18Арвађани, Самарјани, и Амаћани.

После су се хананска племена расејала, 19тако да се граница Хананаца протезала од Сидона према Герару, све до Газе, па према Содоми и Гомори, Адми и Севојиму, све до Ласа.

20То су Хамови потомци, према својим племенима и језицима, по својим земљама и народима.

Симовци

21А и Симу, праоцу свих синова Еверових, старијем брату Јафетовом, родили су се синови.

22Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

23А Арамови синови су:

Уз, Ул, Гетер и Мас.

24Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

25Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили; а његов брат се звао Јектан.

26Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 27Адорам, Узал, Дикла, 28Овал, Авимаил, Сава, 29Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

30Њихова су се насеља протезала од Масе до Сафира, источног горја.

31То су Симови синови према својим племенима и језицима, земљама и народима.

32То су племена Нојевих синова према својим родословима и народима. Од њих су се разгранали народи после потопа.

Persian Contemporary Bible

پيدايش 10:1-32

انشعاب قومهای جهان

(اول تواريخ 1‏:5‏-23)

1اينها هستند نسل سام و حام و يافث، پسران نوح، كه بعد از طوفان متولد شدند:

نسل يافث

2پسران10‏:2 «پسران» می‌تواند به معنی «نسل» يا «اعقاب» و يا «قومها» باشد. همچنين در آيات 3‏،4‏،6‏،7‏،22‏،23‏،26‏،30‏.‏ يافث عبارت بودند از: جومر، ماجوج، مادای، ياوان، توبال، ماشَک و تيراس.

3پسران جومر: اَشكناز، ريفات و توجَرمِه.

4پسران ياوان: اليشه، ترشيش، كتيم و رودانيم.

5فرزندان اين افراد به تدریج در سواحل و جزاير دنيا پخش شدند و اقوامی را با زبانهای گوناگون به وجود آوردند.

نسل حام

6پسران حام عبارت بودند از: كوش، مصرايم، فوط و كنعان.

7پسران كوش: سبا، حويله، سبته، رعمه و سبتكا. پسران رعمه: شبا و ددان.

8يكی از فرزندان كوش، شخصی بود به نام نمرود كه در دنيا، دلاوری بزرگ و معروف گشت. 9او با قدرتی كه خداوند به وی داده بود، تيرانداز ماهری شد؛ از اين جهت، وقتی می‌خواهند از مهارتِ تيراندازی كسی تعريف كنند، می‌گويند: «خداوند تو را در تيراندازی مانند نمرود گرداند.» 10قلمرو فرمانروايی او ابتدا شامل بابل، ارک، اكد و كلنه در سرزمين شنعار10‏:10 شنعار همان سرزمين بابل است.‏ بود. 11‏-12ولی بعد كشور آشور را نيز به قلمرو خود درآورد و نينوا، رحوبوت عير، كالح و ريسن را (واقع در بين نينوا و كالح) كه با هم شهر بزرگی را تشكيل می‌دادند، در آن كشور بنا كرد.

13‏-14مصرايم، جد اقوام زير بود: لودی‌ها، عنامی‌ها، لهابی‌ها، نفتوحی‌ها، فتروسی‌ها، كسلوحی‌ها (كه فلسطينی‌ها از اين قوم به وجود آمدند) و كفتوری‌ها.

15‏-19صيدون پسر ارشد كنعان بود و از كنعان اقوام زير به وجود آمدند: حيتّی‌ها، يبوسی‌ها، اموری‌ها، جرجاشی‌ها، حوّی‌ها، عرقی‌ها، سينی‌ها، اروادی‌ها، صماری‌ها و حماتی‌ها. فرزندان كنعان از سرزمين صيدون به سمت جرار تا غزه و به طرف سدوم و عموره و ادمه و صبوئيم تا به لاشع پراكنده شدند.

20اينها نسل حام بودند كه در قبايل و سرزمينهای خود زندگی می‌كردند و هر يک زبان خاص خود را داشتند.

نسل سام

21از نسل سام، كه برادر بزرگ يافث بود، عابر به وجود آمد (عابر جد عبرانيان است). 22اين است اسامی پسران سام: عيلام، آشور، ارفكشاد، لود و ارام.

23اينانند پسران ارام: عوص، حول، جاتر و ماشک.

24ارفكشاد پدر شالح، و شالح پدر عابر بود.

25عابر صاحب دو پسر شد به نامهای: فالح (يعنی «تفرقه» زيرا در زمان او بود كه مردم دنيا متفرق شدند) و يُقطان.

26‏-30الموداد، شالف، حضرموت، يارح، هدورام، اوزال، دقله، عوبال، ابيمائيل، شبا، اوفير، حويله و يوباب پسران يُقطان بودند. ايشان از نواحی ميشا تا كوهستانهای شرقی سفاره پراكنده بودند و در آنجا زندگی می‌كردند.

31اينها بودند فرزندان سام كه در قبايل و سرزمينهای خود زندگی می‌كردند و هر يک زبان خاص خود را داشتند.

32همهٔ افرادی كه در بالا نام برده شدند، از نسل نوح بودند كه بعد از طوفان، در دنيا پخش شدند و قومهای گوناگون را به وجود آوردند.