1. Мојсијева 10 – NSP & JCB

New Serbian Translation

1. Мојсијева 10:1-32

Таблица народа

1Ово је родослов Нојевих синова: Сима, Хама и Јафета. Њима су се родили синови после потопа.

Јафетовци

2Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

3Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

4Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим. 5(Од њих су се разгранали острвски народи по својим земљама; сваки са својим језиком, својим родовима и својим народима.)

Хамовци

6Хамови синови су:

Куш и Мисраим10,6 Мисраим је праотац свих Мисираца, свих Египћана. (Мисир је старо име Египта.), Фут и Ханан.

7А Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

8Кушу се родио Неврод. Овај је постао први моћник на земљи. 9Он је био и моћни ловац пред Господом. Зато се каже: „Као Неврод, моћни ловац пред Господом.“ 10Његово царство су у почетку сачињавали: Вавилон, Орех, Архад и Халани у земљи Сенар. 11Из те земље је отишао у Асирију и подигао Ниниву, Реховот Ир и Халах, 12те Ресен између Ниниве и великог града Халаха.

13Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 14па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

15Ханану се родио Сидон, његов првенац, и Хет. 16Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 17Евејци, Арукејци, Синијци, 18Арвађани, Самарјани, и Амаћани.

После су се хананска племена расејала, 19тако да се граница Хананаца протезала од Сидона према Герару, све до Газе, па према Содоми и Гомори, Адми и Севојиму, све до Ласа.

20То су Хамови потомци, према својим племенима и језицима, по својим земљама и народима.

Симовци

21А и Симу, праоцу свих синова Еверових, старијем брату Јафетовом, родили су се синови.

22Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

23А Арамови синови су:

Уз, Ул, Гетер и Мас.

24Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

25Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили; а његов брат се звао Јектан.

26Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 27Адорам, Узал, Дикла, 28Овал, Авимаил, Сава, 29Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

30Њихова су се насеља протезала од Масе до Сафира, источног горја.

31То су Симови синови према својим племенима и језицима, земљама и народима.

32То су племена Нојевих синова према својим родословима и народима. Од њих су се разгранали народи после потопа.

Japanese Contemporary Bible

創世記 10:1-32

10

セム、ハム、ヤペテの子孫

1ノアの三人の息子セム、ハム、ヤペテの家系は次のとおりです。以下は、洪水のあと三人に生まれた子どもたちです。

2ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラス。

3ゴメルの子孫はアシュケナズ、リファテ、トガルマ。

4ヤワンの子孫はエリシャ、タルシシュ、キティム、ドダニム。

5この人たちの子孫は各地に散らばり、海に沿ってそれぞれの言語を持つ国々をつくりました。

6ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナン。

7クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ。

ラマの子孫はシェバ、デダン。

8クシュの子孫の一人に、ニムロデという人がいました。地上で最初の王になった人です。 9彼は神に祝福された力ある狩猟家で、その名が知れ渡っていました。「神に祝福された力ある狩猟家ニムロデのような人」という称賛のことばもあったほどです。 10彼は帝国をシヌアルの地に建て、バベル、エレク、アカデ、カルネなどを中心に栄えました。 11-12領土はやがてアッシリヤまで広がりました。ニネベ、レホボテ・イル、ケラフ、ニネベとケラフの間にあるレセンなどは、みな彼が建てた大きな町です。特にレセンは、王国の中でも重要な町でした。

13-14ミツライムは、次の地域に住みついた人たちの先祖となりました。ルデ、アナミム、レハビム、ナフトヒム、パテロス、ペリシテ人が出たカスルヒム、カフトル。

15-19カナンの長男はシドンで、ヘテも彼の子です。カナンの子孫から次の氏族が分かれ出ました。エブス人、エモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワデ人、ツェマリ人、ハマテ人。カナンの子孫はやがて、シドンからガザ地区のゲラルに至る一帯に進出し、さらにソドム、ゴモラ、アデマ、ツェボイム、そしてレシャの近くまで広がりました。

20以上がハムの子孫で、たくさんの国や地方に散らばり、多くの国語を話すようになりました。

21ヤペテの兄セムはエベルのすべての子孫の父祖となりました。 22セムの子孫は次のとおりです。エラム、アシュル、アルパクシャデ、ルデ、アラム。

23アラムの子孫はウツ、フル、ゲテル、マシュ。

24アルパクシャデの息子はシェラフで、シェラフの息子がエベルです。

25エベルには二人の息子が生まれました。ペレグ〔「分裂」の意〕とヨクタンです。ペレグという名の由来は、彼の時代に世界が分裂し、人々が散らされたからです。

26-30ヨクタンの子孫はアルモダデ、シェレフ、ハツァルマベテ、エラフ、ハドラム、ウザル、ディクラ、オバル、アビマエル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブ。ヨクタンの子孫はみな、メシャからセファルに至る東部の丘陵地帯に住みつきました。

31以上がセムの子孫です。それぞれを政治区分、国語、地理的な位置などによって分けると、このようになります。

32これらの人々はみなノアの子孫の家系で、洪水のあと何世代にもわたって、彼らからいろいろな国が興ってきたのです。