1. Књига дневника 1 NSP – اول تواريخ 1 PCB

1. Књига дневника
Select chapter 1

New Serbian Translation

1. Књига дневника 1:1-54

Од Адама до Аврахама

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

2Кајинан, Малелеило, Јаред,

3Енох, Матусал, Ламех,

4Нојеви синови1,4 Према Септуагинти.: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

5Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

6Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

7Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

8Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

9Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15Евејци, Арукејци, Синијци, 16Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.; а његов брат се звао Јектан.

20Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21Адорам, Узал, Дикла, 22Евал, Авимаил, Сава, 23Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24Сим, Арфаксад, Сала,

25Евер, Фалек, Рагав,

26Серух, Нахор, Тара,

27Аврам, то јест, Аврахам.

Од Аврахама до Јакова

28Синови Аврахамови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32А синови Хетуре, Аврахамове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34Аврахаму се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52Оливема, Ила, Финон, 53Кенез, Теман, Мивсар, 54Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Persian Contemporary Bible

اول تواريخ 1:1‏-54

از آدم تا ابراهيم

(پيدايش 5‏:1‏-32، 10‏:1‏-32، 11‏:10‏-26)

1‏-4نخستين انسانها به ترتيب عبارت بودند از:

آدم، شيث، انوش، قينان،

مهلل‌ئيل، يارد، خنوخ،

متوشالح، لمک، نوح،

سام، حام و يافث.

5‏-7پسران يافث اينها بودند:

جومر، ماجوج، مادای، ياوان،

توبال، ماشک و تيراس.

پسران جومر:

اشكناز، ريفات و توجرمه.

پسران ياوان:

اليشه، ترشيش، كتيم و رودانيم.

8‏-9پسران حام اينها بودند:

كوش، مصرايم، فوت و كنعان.

پسران كوش:

سبا، حويله، سبته، رعمه، سبتكا.

پسران رعمه، شبا و ددان بودند.

10يكی از فرزندان كوش شخصی بود به نام نمرود كه دلاوری بزرگ و معروف شد.

11‏-12مصرايم جد اقوام زير بود:

لودی، عنامی، لهابی،

نفتوحی، فتروسی،

كفتوری و كسلوحی (اجداد فلسطینی‌ها).

13‏-16اين دو نفر، از پسران كنعان بودند:

صيدون (پسر ارشد او) و حيت.

كنعان هم جد اين قبيله‌ها بود:

يبوسی، اموری، جرجاشی،

حوی، عرقی، سينی، اروادی،

صماری و حماتی.

17پسران سام اينها بودند:

عيلام، آشور، ارفكشاد، لود،

ارام، عوص، حول، جاتر و ماشک.

18شالح پسر ارفكشاد بود و پسر شالح عابر.

19عابر دو پسر داشت: نام يكی فالج بود (فالج به معنی «تفرقه» است، زيرا در زمان او مردم دنيا متفرق شدند) و نام ديگری يقطان.

20‏-23پسران يقطان:

الموداد، شالف، حضرموت،

يارح، هدورام، اوزال، دقله،

ايبال، ابيمائيل، شبا، اوفير،

حويله و يوباب.

24‏-27پس ارفكشاد پسر1‏:24‏-27 کلمه‌ای که پسر ترجمه شده می‌تواند به معنی نسل و اعقاب نيز باشد: «پس ارفکشاد از نسل سام بود و…»‏ سام بود و شالح پسر ارفكشاد،

عابر پسر شالح،

فالج پسر عابر،

رعو پسر فالج،

سروج پسر رعو،

ناحور پسر سروج،

تارح پسر ناحور،

ابرام (كه بعد به ابراهيم معروف شد) پسر تارح بود.

28ابرام دو پسر داشت به نامهای اسحاق و اسماعيل.

نسل اسماعيل

(پيدايش 25‏:12‏-16)

29‏-31پسران اسماعيل عبارت بودند از:

نبايوت (پسر ارشد اسماعيل)، قيدار،

ادبيل، مبسام، مشماع، دومه،

مسا، حداد، تيما، يطور،

نافيش و قدمه.

32ابراهيم از كنيز خود قطوره پسران ديگری هم داشت كه اسامی آنها به قرار زير است:

زمران، يقشان، مدان،

يشباق و شوعه.

پسران يقشان، شبا و ددان بودند.

33پسران مديان:

عيفه، عيفر، حنوک، ابيداع و الداعه.

اينها فرزندان ابراهيم و از كنيز او قطوره بودند.

نسل عيسو

(پيدايش 36‏:1‏-19)

34اسحاق دو پسر داشت به نامهای عيسو و اسرائيل.

35پسران عيسو:

اليفاز، رعوئيل، يعوش،

يعلام و قورح.

36پسران اليفاز:

تيمان، اومار، صفی، جعتام،

قناز و تمناع و عماليق (كه نام مادرش تمناع بود).

37پسران رعوئيل:

نحت، زارح، شمه و مزه.

ساكنان بومی ادوم

(پيدايش 36‏:20‏-30)

38‏-39اينها هم پسران عيسو بودند:

لوطان، شوبال، صبعون، عنه، ديشون، ايصر، ديشان، و دختر عيسو، تمناع بود.

پسران لوطان: حوری و هومام.

40پسران شوبال: عليان، مناحت،

عيبال، شفو و اونام.

ايه و عنه، پسران صبعون بودند.

41ديشون پسر عنه بود.

پسران ديشون: حمران، اشبان، يتران و كران.

42بلهان، زعوان و يعقان، پسران ايصر بودند.

عوص و اران هر دو پسران ديشان بودند.

پادشاهان ادوم

(پيدايش 36‏:31‏-43)

43پيش از اينكه در اسرائيل پادشاهی روی كار آيد، در سرزمين ادوم اين پادشاهان يكی پس از ديگری به سلطنت رسيدند:

بالع (پسر بعور) كه در شهر دينهابه زندگی می‌كرد.

44وقتی بالع مرد، يوباب پسر زارح از اهالی بصره به جايش پادشاه شد.

45بعد از مرگ يوباب، حوشام از سرزمين تيمانی پادشاه شد.

46پس از آنكه حوشام مرد، حداد پسر بداد (كه پادشاه مديان را در سرزمين موآب شكست داد) به پادشاهی منصوب گرديد و در شهر عويت سلطنت كرد.

47وقتی حداد مرد، سمله از شهر مسريقه بر تخت پادشاهی نشست.

48بعد از مرگ سمله، شائول از شهر رحوبوت، كه در كنار رودخانه‌ای قرار داشت، به پادشاهی رسيد.

49وقتی شائول مرد، بعل حانان پسر عكبور جانشين او شد.

50پس از بعل حانان، حداد از شهر فاعی پادشاه شد. (زن او مهيطب‌ئيل نام داشت و دختر مطرد و نوهٔ ميذهب بود.)

51‏-54هنگام مرگ حداد، امرای ادوم اينها بودند:

تمناع، اليه، يتيت، اهوليبامه،

ايله، فينون، قناز، تيمان، مبصار،

مجدی‌ئيل و عيرام.