Јеврејима 1 NSP – Hebreerbrevet 1 NUB

Јеврејима
Select chapter 1

New Serbian Translation

Јеврејима 1:1-14

Христос је узвишенији од анђела

1Бог је много пута и на много начина говорио нашим прецима преко пророка, 2али у ове последње дане проговорио нам је преко Сина, кога је одредио за власника свега, чијим посредством је и свет створио. 3Он је одсјај Божије славе, и верни одраз његовога бића, он који све одржава силом своје речи. Па пошто изврши очишћење греха, седе у небу с десне стране Бога величанственога. 4Тако постаде толико моћнији од анђела, колико му Бог даде име узвишеније од њиховог.

5Зар је коме од анђела икад рекао:

„Ти си Син мој,

данас си се мени родио“,

и поново:

„Ја ћу му бити Отац,

а он ће ми бити Син“?

6А затим, кад је слао Прворођенца на свет, рече:

„Нека му се поклоне сви анђели Божији.“

7За анђеле, пак, каже:

„Он своје анђеле чини ветровима1,7 Ветровима или духовима.,

и своје слуге огњеним пламеновима.“

8А за Сина каже:

„Твој је престо, Боже, у веке векова!

Жезло је правде жезло твога царства.

9Волиш правду, а мрзиш неправду.

Зато те је Бог, твој Бог,

помазао уљем радости,

више него твоје другове.“

10Такође каже:

„Ти си, Господе, у почетку утемељио земљу,

и небеса су дело твојих руку.

11Она ће пропасти, али ти ћеш остати,

и све ће се исхабати као изношена одећа.

12Сложићеш их као огртач,

измениће се као одећа.

А ти си увек исти,

веку твоме нигде краја нема.“

13И коме је од анђела икад рекао:

„Седи мени с моје десне стране,

док душмане не положим твоје,

за твоје ноге постоље да буду“?

14Нису ли сви анђели – духови послати од Бога да служе онима који треба да приме у посед спасење?

Swedish Contemporary Bible

Hebreerbrevet 1:1-14

Jesus är Guds Son

1För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, 2men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.. 3Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.1:3 Jfr Ps 110:1.

Guds Son är mäktigare än änglarna

4Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. 5Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.

Idag har jag blivit din Far1:5 Ordagrant: jag har fött dig.”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,

och han ska vara min Son.”1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.

6Och när Gud låter sin förstfödde1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen. komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).

7När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.”1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).

8Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

9Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.

Därför, Gud, har din Gud smort dig1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig. med glädjens olja,

mer än dina medbröder.”1:9 Se Ps 45:7-8.

10Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

11De ska försvinna, men du består.

De ska alla bli som utslitna kläder.

12Du ska rulla ihop dem som kläder

och byta ut dem som en mantel.

Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.”1:12 Se Ps 102:26-28.

13Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.”1:13 Se Ps 110:1.

14Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?