Филипљанима 1 – NSP & CARSA

New Serbian Translation

Филипљанима 1:1-30

1Павле и Тимотеј, слуге Христа Исуса, свим светима у Филипима, заједно са надгледницима и служитељима. 2Милост вам и мир од Бога, Оца нашега, и Господа Исуса Христа.

Захвалност и молитва

3Захваљујем своме Богу кад год вас се сетим. 4У свакој својој молитви за све вас, увек се молим с радошћу 5ради вашег учешћа у ширењу Радосне вести, од првог дана до данас. 6Уверен сам да ће Бог, зачетник доброг дела у вама, довршити то дело до Дана у који ће Исус Христос доћи. 7А и право је да овако мислим о свима вама, јер вас носим у своме срцу, све вас који учествујете са мном у милости, како у мојим оковима, тако и у одбрани и утврђивању Радосне вести. 8Бог ми је сведок да чезнем за свима вама љубављу Исуса Христа. 9А ја се молим да ваша љубав све више напредује у спознаји и пуном увиду у исправно живљење, 10да можете просудити шта је најбоље, како бисте били чисти и беспрекорни за дан Христов, 11испуњени праведношћу – плодом што се посредством Христа Исуса стиче, на славу и хвалу Божију.

Апостолови окови у служби еванђеља

12Желим да знате, браћо, да је ово што се са мном дешава, учинило да Радосна вест напредује, 13тако да је свој царској гарди и свима осталима постало јасно да ја носим окове ради Христа, 14па се већина браће у Господу, охрабрена мојим оковима, све више усуђује да без страха објављује реч Божију. 15Једни, додуше, навешћују Христа из зависти и надметања, а други то чине од добре воље. 16Једни то чине из љубави, јер знају да сам у тамници ради одбране Радосне вести, 17а други из супарништва навешћују Христа, неискрено, мислећи да ће тако отежати невољу мога тамновања. 18И шта онда? Само нека се на сваки начин, било искрено било неискрено, Христос навешћује.

Зато се радујем, и радоваћу се, 19јер знам да ће ово што се са мном дешава, вашом молитвом и помоћу Духа Исуса Христа, довести до мога избављења. 20Жељно очекујем и надам се да се ни у чему нећу осрамотити, него да ће се мојом потпуном одважношћу, сад као и увек, Христос прославити у мом телу, било животом, било смрћу. 21Јер Христос је за мене живот, а смрт добитак. 22А ако већ треба да наставим да живим у телу, за мене је то плодан рад, те стога не знам шта бих изабрао. 23Притиснут сам с обе стране; жеља ми је да умрем и да будем с Христом, што је кудикамо боље, 24али наставити са животом у телу је потребније због вас. 25Будући уверен у то, знам да ћу остати и бити уз све вас ради вашег напретка и радости у вери, 26да би мојим поновним доласком међу вас, ваше уздање у Христа Исуса обиловало.

27Само се владајте достојно Радосне вести Христа, да бих – било да дођем и видим вас, било да у одсуству слушам о вама – видео да сте постојани у једном духу, да се једнодушно борите за веру Радосне вести, 28не плашећи се ни у чему противника; њима је то доказ пропасти, а вама спасења, и то од Бога. 29Јер вама је исказана милост, не само да верујете у Христа, већ и да трпите ради њега. 30И ви подносите исту невољу коју сте видели да ја подносим, и коју сада чујете да подносим.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Филиппийцам 1:1-30

Приветствие

1От Паула и Тиметея, рабов Исы аль-Масиха1:1 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке..

Святому народу Аллаха в Филиппах – тем, кто пребывает в единении с Исой аль-Масихом, включая руководителей и их помощников.

2Благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы аль-Масиха.

Благодарность Аллаху и молитва за верующих в Филиппах

3-4Я всегда благодарю моего Бога за всех вас, постоянно вспоминая о вас в каждой моей молитве. Я молюсь с радостью, 5потому что вы с первого дня и доныне содействуете распространению Радостной Вести1:5 Это содействие филиппийцев включало в себя и финансовую поддержку (см. 4:15).. 6Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведёт его до конца ко дню возвращения Исы аль-Масиха.

7Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моём сердце. Вы все разделяете со мной благодать Аллаха, как в узах моих, так и в защите и утверждении Радостной Вести. 8Аллах свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Исы аль-Масиха.

9И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, 10чтобы вы могли определить, в чём заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день возвращения аль-Масиха 11и принесли плод праведности, который появляется через Ису аль-Масиха для прославления Аллаха и хвалы Ему.

Положительные последствия заключения Паула

12Хочу, чтобы вы знали, братья, что всё, что произошло со мной, послужило успеху возвещения Радостной Вести. 13Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за аль-Масиха. 14Благодаря моему заключению, большинство братьев укрепились в вере в Повелителя и смелее и бесстрашнее возвещают слово Аллаха. 15Правда и то, что некоторые возвещают аль-Масиха из-за зависти и соперничества, но другие возвещают из самых добрых побуждений. 16Они руководствуются любовью, понимая, что я помещён сюда, чтобы защищать Радостную Весть, 17тогда как первые возвещают аль-Масиха из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь, в заключении, больше трудностей. 18Ну что же? Ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят об аль-Масихе, и я рад этому.

И я не перестану радоваться, 19зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Исы аль-Масиха1:19 То есть Святого Духа, Духа Аллаха (см. Рим. 8:9). всё это в конце концов приведёт меня к избавлению1:19 Ср. Аюб 13:16.. 20Я со всей силою желаю и надеюсь, что мне не придётся стыдиться за себя, но, как всегда, так и теперь, я буду твёрд и смел, чтобы аль-Масих прославился в моём теле, будь то через мою жизнь или смерть. 21Для меня жизнь – это аль-Масих, а смерть – приобретение. 22Если мне предстоит ещё жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. 23Я стою на распутье: мне хочется уйти из этой жизни и быть с аль-Масихом, что лучше всего, 24но для вас лучше, чтобы я ещё жил. 25Я убеждён в этом и знаю, что буду жить и продолжать моё служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере 26и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было ещё больше поводов гордиться тем, что Иса аль-Масих сделал через меня.

27Что бы ни случилось, живите достойно Радостной Вести аль-Масиха. Увижу я вас или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своём единстве, что вы плечом к плечу стоите твёрдо за веру, основанную на Радостной Вести, 28и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены1:28 Спасены – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).; и это от Аллаха. 29Вам было дано не только верить в аль-Масиха, но и страдать за Него. 30Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше и какие, как вам известно, я переношу сейчас.