Титу 3 – NSP & NIVUK

New Serbian Translation

Титу 3:1-15

Дужности верујућих

1Подсећај их да се покоравају владарима и властима, да буду послушни, и спремни на свако добро дело. 2Такође их подсећај да ни о коме не говоре ружно, да се не свађају, да буду трпељиви, да показују благост према свим људима.

3Јер и ми смо некада били неразумни, непослушни, заведени, робови сваковрсних жеља и пожуда сваке врсте, проводећи живот у злоби и зависти, омрзнути и мрзећи једни друге. 4А када је наш Спаситељ Бог показао своју доброту и човекољубље, 5он нас је и спасао, али не на основу праведних дела која смо ми учинили, него на основу свога милосрђа, тако што нас је опрао водом новог рођења и обновио нас Светим Духом. 6Њега је Бог богато излио на нас посредством Исуса Христа, нашег Спаситеља, 7да бисмо, пошто нас је учинио праведнима пред собом, примили у посед вечни живот коме се надамо.

8Ово је истинита реч, и зато желим да то устрајно напомињеш, тако да се они који су поверовали Богу труде да чине добра дела и да у томе предњаче. Ово је добро и корисно људима. 9Избегавај бесмислене расправе и родословља, као и свађе и препирке око Закона, јер су бескорисне и безвредне. 10А кривоверца након другог упозорења искључи, 11знајући да је изопачен и да греши. Такав је самог себе осудио.

Завршне поруке и поздрав

12Кад ти пошаљем Артема или Тихика, потруди се да дођеш к мени у Никопољ, јер сам одлучио да тамо проведем зиму. 13Зину правника и Аполоса брижљиво опреми за пут, да ни у чему не оскудевају. 14А наши нека се уче да предњаче у добрим делима где за то постоји потреба, да не би били бесплодни.

15Поздрављају те сви који су овде са мном. Поздрави све који нас воле у вери. Милост нека је са свима вама.

New International Version – UK

Titus 3:1-15

Saved in order to do good

1Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, 2to slander no-one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle towards everyone.

3At one time we too were foolish, disobedient, deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. 4But when the kindness and love of God our Saviour appeared, 5he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, 6whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Saviour, 7so that, having been justified by his grace, we might become heirs having the hope of eternal life. 8This is a trustworthy saying. And I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone.

9But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. 10Warn a divisive person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. 11You may be sure that such people are warped and sinful; they are self-condemned.

Final remarks

12As soon as I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, because I have decided to winter there. 13Do everything you can to help Zenas the lawyer and Apollos on their way and see that they have everything they need.

14Our people must learn to devote themselves to doing what is good, in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives.

15Everyone with me sends you greetings.

Greet those who love us in the faith.

Grace be with you all.