Псалми 2 – NSP & SNC

New Serbian Translation

Псалми 2:1-12

Псалам 2

1Зашто ли се буне народи,

шта то људи узалуд смишљају?

2Цареви се света прикупљају,

кнезови се с њима саветују,

да навале сложно на Господа

и на његовог Помазаника2,2 Превод грчке именице Христос, према Дал 4,26, где је овај део Псалма наведен.:

3„Збацимо са себе окове њихове,

стргнимо са себе свезе њихове!“

4Смеје се онај што на небесима столује,

Господ се то њима подругује.

5Он им онда у гневу проговара,

јарошћу их својом ужасава:

6„Цара свога ја сам поставио,

на Сиону, светој гори својој.“

7Објавићу одлуку Господњу.

Он ми рече:

„Ти си Син мој,

данас си се мени родио.

8Тражи од мене, и даћу ти у наследство пуке,

и крајеве земаљске да ти буду имовина.

9Сломићеш их гвозденом палицом,

разбићеш их као посуду од глине.“

10Зато, цареви, будите разумни,

примите наук, владари земаљски!

11Служите Господу у страху,

с трепетом се радујте.

12Волите Сина, да му гнев не плане,

па да пропаднете на свом путу,

јер гнев његов за трен ока плане.

Благо сваком ко у њему уточиште тражи!

Slovo na cestu

Žalmy 2:1-12

1Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují? 2Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho, 3Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich. 4Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim. 5Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí je, řka: 6Jáť jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou. 7Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě. 8Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé. 9Roztlučeš je prutem železným, a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je. 10A protož, králové, nyní srozumějte, vyučujte se, soudcové zemští. 11Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením. 12Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho.