Псалми 1 NSP – Thi Thiên 1 VCB

Псалми

New Serbian Translation

Псалми 1:1-6

Књига Прва

Псалми 1–41

Псалам 1

1Блажен човек који не следи савет опаких,

не стоји на грешничком путу,

нити седа у друштво ругача,

2већ ужива у Закону Господњем,

дан и ноћ му о Закону мисли.

3Он је као дрво усађено крај поточних вода,

које род свој даје када му је време,

а лишће му никада не вене.

Све што ради, на добро му иде.

4Нису такви опаки!

Они су као плева што је ветар носи.

5Зато опаки неће опстати на суду,

ни грешници на збору праведних.

6Јер зна Господ пут праведника,

а пут опаких води у пропаст.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 1:1-6

Quyển Thứ Nhất

(Thi Thiên 1–41)

Thi Thiên 1

Hai Hạng Người: Thiện và Ác

1Phước cho những người

không theo mưu ác của kẻ dữ,

không đứng trong đường của tội nhân,

không ngồi với phường phỉ báng.

2Nhưng ưa thích luật pháp của Chúa Hằng Hữu,

ngày và đêm suy nghiệm luật pháp Ngài.

3Những người như thể ấy như cây bên dòng suối,

sinh hoa trái thơm lành.

Lá xanh mãi không tàn,

và mọi việc người làm đều hưng thịnh.

4Còn người ác thì ngược lại!

Chúng như rơm rác theo làn gió cuốn đi.

5Vì vậy, người ác không đứng nổi trong ngày phán xét.

Tội nhân cũng chẳng ngồi trong hội người tin kính.

6Vì Chúa Hằng Hữu biết đường người tin kính,

còn đường người ác dẫn đến hư vong.