Приче Соломонове 2 – NSP & NIVUK

New Serbian Translation

Приче Соломонове 2:1-22

Благодати мудрости

1Сине мој, прихватиш ли моје речи

и у себи сачуваш заповести моје;

2тад пажљиво слушај мудрост

и срцем тежи да разумеш.

3Ако призовеш проницљивост

и завапиш разборитости;

4потражиш ли то као сребро,

трагаш ли за тим као за скривеним благом;

5онда ћеш знати за богобојазност

и наћи ћеш богопознање.

6Јер Господ мудрост даје,

знање и разборитост из његових су уста.

7Он праведнима сабира истинску мудрост,

штит је онима што честито живе,

8да заштити стазе праведности

и сачува пут верујућих својих.

9Онда ћеш разумети праведност, правду и честитост,

баш сваку стазу ваљану.

10Онда ће ти мудрост доћи у срце

и знање биће мило души твојој;

11домишљатост ће бдети над тобом

и разборитост чуваће те.

12Избавиће те од пута изопаченог,

од оних што изопачено говоре,

13од оних који напуштају праведну стазу

да би корачали стазама мрака,

14од оних који се радују када чине зло

и кличу изопачености зла,

15којима су стазе покварене,

а богазе искварене.

16Избавиће те од блуднице,

од успаљенице слаткоречиве,

17оне што напушта мужа младости своје

и заборавља завет Бога свога.

18Њена кућа тоне у смрт,

а стазе њене међу покојне.

19Не враћа се нико ко јој оде,

не домогну се стаза живота.

20Зато ти иди путем добрих људи,

држи се стаза праведника.

21Јер ће земљу праведници наследити

и беспрекорни ће у њој пребивати.

22А зли ће се из земље истребити,

невернике ће почупати из ње.

New International Version – UK

Proverbs 2:1-22

Moral benefits of wisdom

1My son, if you accept my words

and store up my commands within you,

2turning your ear to wisdom

and applying your heart to understanding –

3indeed, if you call out for insight

and cry aloud for understanding,

4and if you look for it as for silver

and search for it as for hidden treasure,

5then you will understand the fear of the Lord

and find the knowledge of God.

6For the Lord gives wisdom;

from his mouth come knowledge and understanding.

7He holds success in store for the upright,

he is a shield to those whose way of life is blameless,

8for he guards the course of the just

and protects the way of his faithful ones.

9Then you will understand what is right and just

and fair – every good path.

10For wisdom will enter your heart,

and knowledge will be pleasant to your soul.

11Discretion will protect you,

and understanding will guard you.

12Wisdom will save you from the ways of wicked men,

from men whose words are perverse,

13who have left the straight paths

to walk in dark ways,

14who delight in doing wrong

and rejoice in the perverseness of evil,

15whose paths are crooked

and who are devious in their ways.

16Wisdom will save you also from the adulterous woman,

from the wayward woman with her seductive words,

17who has left the partner of her youth

and ignored the covenant she made before God.2:17 Or covenant of her God

18Surely her house leads down to death

and her paths to the spirits of the dead.

19None who go to her return

or attain the paths of life.

20Thus you will walk in the ways of the good

and keep to the paths of the righteous.

21For the upright will live in the land,

and the blameless will remain in it;

22but the wicked will be cut off from the land,

and the unfaithful will be torn from it.