Откривење 21 – NSP & KJV

New Serbian Translation

Откривење 21:1-27

Ново небо и нова земља

1Онда сам видео ново небо и нову земљу. Прво небо и прва земља су нестали, а и море је ишчезло. 2Видео сам и свети град, Нови Јерусалим, како се спушта са неба од Бога, опремљен као невеста украшена за свога мужа. 3Уто сам чуо снажан глас са престола како говори: „Ево Шатора Божијег међу људима! Он ће пребивати са њима, а они ће бити његов народ, и сам Бог ће бити међу њима!“ 4Он ће обрисати сваку сузу с њихових очију, јер смрти више неће бити. Неће више бити ни туге, ни плача, ни бола, јер је прошло оно што је било некада.

5А онај што је седео на престолу рече: „Ево, све чиним ново!“ Још рече: „Напиши: ’Ове речи су поуздане и истините.’“ 6Онда рече: „Сврши се! Ја сам Алфа и Омега, Почетак и Свршетак. Жедноме ћу дати да забадава пије с извора воде живота. 7Победник ће ово примити у посед. Ја ћу му бити Бог, а он ће ми бити син. 8А кукавице, неверни, изопачени, убице, блудници, врачари, идолопоклоници, и сви лажљивци, примиће своју плату у језеру које пламти огњем и сумпором. То је друга смрт.“

Нови Јерусалим

9Затим је дошао један од седам анђела, који су имали седам здела напуњених са седам последњих зала, и рекао ми: „Дођи, показаћу ти невесту, жену Јагњетову.“ 10Тада ме је Дух Божији обузео, па ме је анђео одвео на велику и високу планину, и показао ми свети град Јерусалим како силази са неба од Бога. 11Божија слава је зрачила из њега, блистајући кристалним сјајем као драги камен јаспис. 12Окруживао га је велики и високи зид са дванаест врата. Пред вратима је стајало дванаест анђела, а на вратима је било написано дванаест имена; то су имена дванаест племена Израиљевих. 13Град је имао троја врата на источној страни, троја врата на северној страни, троја врата на јужној страни и троја врата на западној страни. 14Зид је почивао на дванаест темеља, на којима су била написана имена дванаест Јагњетових апостола.

15А онај што је говорио са мном имао је мерни штап од злата, да измери град, његова врата и зид. 16Град се простирао у облику четвороугаоника, једнаке дужине и ширине. Анђео је измерио град мерним штапом: био је дугачак дванаест хиљада стадија21,16 2.200 km.; толика му је била и ширина и висина. 17Измерио је и градски зид: дебљина му је била стотину четрдесет четири лакта.21,17 72 m. Анђео се користио људском мером. 18Зид је био саграђен од јасписа, а град је био сав од чистог злата – као од чистог кристала. 19Темељи градског зида били су украшени сваковрсним драгим камењем: први темељ је био од јасписа, други од сафира, трећи од халкидона, четврти од смарагда, 20пети од сардоникса, шести од сарда, седми од хрисолита, осми од вирила, девети од топаза, десети од хрисопраса, једанаести од јакинта, дванаести од аметиста. 21А дванаест врата, дванаест су бисера; свака врата била су од једног бисера. Градски трг је био сав од чистог злата – као од чистог кристала.

22У граду нисам видео храм. Наиме, сам Господ Бог, Сведржитељ, и Јагње, његов су храм. 23Граду нису потребни ни сунце ни месец да му светле, јер га је обасјала Божија слава, а Јагње је његова светиљка. 24Народи ће ходати у његовој светлости, а земаљски цареви доносиће у њега своје богатство. 25Његова врата неће се затварати дању, и тамо ноћи неће ни бити. 26Раскош и богатство народа биће донесени у њега. 27Међутим, у њега неће ући ништа што је нечисто, нити ико ко чини што је гадно и неистинито, већ само они који су уписани у Јагњетовој Књизи живота.

King James Version

Revelation 21:1-27

1And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea. 2And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. 3And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. 4And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away. 5And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful. 6And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. 7He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son. 8But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

9And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb’s wife. 10And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, 11Having the glory of God: and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal; 12And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel: 13On the east three gates; on the north three gates; on the south three gates; and on the west three gates. 14And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb. 15And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. 16And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. 17And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel. 18And the building of the wall of it was of jasper: and the city was pure gold, like unto clear glass. 19And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald; 20The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, a topaz; the tenth, a chrysoprasus; the eleventh, a jacinth; the twelfth, an amethyst. 21And the twelve gates were twelve pearls; every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. 22And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. 23And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. 24And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it. 25And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there. 26And they shall bring the glory and honour of the nations into it. 27And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb’s book of life.