Матеј 1 NSP – Mateus 1 OL

Матеј
Select chapter 1

New Serbian Translation

Матеј 1:1-25

Исусови преци

1Ово је родословна књига Исуса Христа – сина Давидовог, сина Аврахамовог.

2Аврахам је имао сина Исака,

Исак Јакова,

Јаков је имао Јуду и његову браћу,

3Јуда је са Тамаром имао Фареса и Зару,

Фарес је имао Есрона,

Есрон Арама,

4Арам Аминадава,

Аминадав Насона,

Насон Салмона.

5Салмон је са Рахавом имао Воза,

Воз са Рутом Овида,

Овид је имао Јесеја.

6Јесеј је био отац цара Давида.

Давид је са Уријином женом добио Соломона.

7Соломон је имао Ровоама,

Ровоам Авију,

Авија Асафа,

8Асаф Јосафата,

Јосафат Јорама,

Јорам Озију,

9Озија Јотама,

Јотам Ахаза,

Ахаз Језекију,

10Језекија Манасију,

Манасија Амоса,

Амос Јосију.

11Јосији су се родили Јехонија и његова браћа за време вавилонског изгнанства.

12Јехонија је, после вавилонског изгнанства, имао Салатила,

Салатило Зоровавеља,

13Зоровавељ Авијуда,

Авијуд Елијакима,

Елијаким Азора,

14Азор Садока,

Садок Ахима,

Ахим Елијуда,

15Елијуд Елеазара,

Елеазар Матана,

Матан Јакова,

16Јаков Јосифа, који је био муж Марије, која је родила Исуса званог „Христос“.

17Дакле, од Аврахама до Давида било је четрнаест колена, од Давида до вавилонског изгнанства четрнаест колена, и од вавилонског изгнанства до Христа такође четрнаест колена.

Исусово рођење

18А ево како се Исус Христ родио: његова мајка, Марија, била је испрошена за Јосифа. Међутим, пре него што су постали супружници, испостави се да је она затруднела по Светоме Духу. 19Њен муж Јосиф, који је био праведан човек, не желећи да је јавно извргне срамоти, науми да потајно раскине веридбу.

20Тек што је он то наумио, кад гле, анђео Господњи указа му се у сну и рече му: „Јосифе, Сине Давидов, не бој се да узмеш Марију за жену. Дете које је у њој зачето, дело је Светога Духа. 21Она ће родити сина, а ти ћеш му дати име ’Исус’, јер ће он спасти свој народ од њихових греха.“ 22Све се ово догодило да се испуни оно што је Господ рекао по пророку:

23„Ево, зачеће девица и родиће сина, и даће му име ’Емануил’.“1,23 Иса 7,14. (То у преводу значи „Бог је с нама“.)

24Када се Јосиф пробудио, учинио је оно што му је анђео Господњи заповедио: узео је Марију за жену, 25али као супружници нису живели, све док она није родила сина. Јосиф му даде име „Исус“.

O Livro

Mateus 1:1-25

A genealogia de Jesus Cristo

(Lc 3.23-38)

1São estes os antepassados de Jesus Cristo, descendente do rei David e de Abraão.

2Os descendentes de Abraão foram sucessivamente Isaque, Jacob, Judá e os seus irmãos. 3Judá foi pai de Perez e de Zera. Tamar foi a mãe de ambos. Depois de Perez vieram Hezrom, Rão, 4Aminadabe, Nassom, Salmom, 5Boaz, cuja mãe foi Raabe, Obede, que teve por mãe Rute, 6Jessé e o rei David.

Os descendentes de David foram Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, 7Roboão, Abias, Asa, 8Jeosafá, Jorão, Uzias, 9Jotão, Acaz, Ezequias, 10Manassés, Amom, Josias, 11Jeconias e seus irmãos, que nasceram quando os judeus foram deportados para a Babilónia.

12Depois desse exílio, a linha de descendência continuou sucessivamente com Jeconias, Sealtiel, Zorobabel, 13Abiude, Eliaquim, Azor, 14Zadoque, Aquim, Eliude, 15Eleazar, Matã, Jacob 16e por fim José, marido de Maria, mãe de Jesus, chamado Cristo.

17São catorze gerações desde Abraão até ao rei David; catorze desde o tempo do rei David até ao exílio na Babilónia; e catorze do exílio até Cristo.

O nascimento de Jesus

18Eis o que se passou antes do nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava noiva de José mas, embora fosse virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. 19José, o seu noivo, homem justo, decidiu pôr termo à promessa de casamento, querendo porém fazê-lo de modo que ela não ficasse com má fama entre o povo.

20Estando ele a pensar no caso, teve um sonho em que viu um anjo de pé, ao seu lado, que lhe dizia: “José, filho de David, não tenhas medo de aceitar Maria como tua mulher! A criança que ela traz no ventre foi gerada pelo Espírito Santo. 21Ela terá um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.” 22Assim se cumpriu a mensagem de Deus através dos seus profetas:

23“A virgem ficará grávida e dará à luz um filho,

e pôr-lhe-ão o nome de Emanuel.”1.23 Is 7.14.

Emanuel quer dizer: Deus está connosco.

24Quando acordou, José fez o que o anjo lhe mandara e levou Maria para casa como sua mulher. 25Mas ela continuou virgem até nascer o seu filho. José pôs-lhe o nome de Jesus.