Књига пророка Јоне 3 – NSP & NIV

New Serbian Translation

Књига пророка Јоне 3:1-10

Покајање становника Ниниве

1Реч Господња по други пут дође Јони: 2„Устани и иди у Ниниву, тај велики град и проповедај му оно што ти ја кажем.“

3Јона устане и оде у Ниниву по речи Господњој. А Нинива је била велики град пред Богом, три дана хода. 4Кад је ушао у град, Јона је ишао само дан хода проповедајући: „Још четрдесет дана и Нинива ће бити уништена.“ 5Нинивљани су поверовали Богу; прогласили су пост, па су се, од највећег до најмањег, обукли у кострет.

6Кад је вест дошла до цара, он је устао са свог престола, скинуо своје рухо, ставио на себе кострет и сео у пепео. 7Онда је заповедио да вичу по Ниниви:

„По налогу цара и његових великаша:

’Ни човек ни стока, било крупна или ситна, не сме ништа окусити! Нека не пасу и не пију воду. 8Нека се и стока и људи покрију кострећу, и нека из све снаге призивају Бога. Нека се свако одврати од свога злог пута и од насиља које је чинио. 9Ко зна? Можда ће се Бог одвратити и милостиво одустати од свог љутог гнева, па не изгинемо.’“

10Бог је видео њихова дела, како су се одвратили од својих злих путева, па је одустао од несреће, коју је рекао да ће извршити над њима. И тако је није извршио.

New International Version 2011

Jonah 3:1-10

Jonah Goes to Nineveh

1Then the word of the Lord came to Jonah a second time: 2“Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you.”

3Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city; it took three days to go through it. 4Jonah began by going a day’s journey into the city, proclaiming, “Forty more days and Nineveh will be overthrown.” 5The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth.

6When Jonah’s warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth and sat down in the dust. 7This is the proclamation he issued in Nineveh:

“By the decree of the king and his nobles:

Do not let people or animals, herds or flocks, taste anything; do not let them eat or drink. 8But let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. 9Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish.”

10When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened.