Књига пророка Језекиља 48 – NSP & HLGN

New Serbian Translation

Књига пророка Језекиља 48:1-35

1Ово су имена племена. Део од крајњег севера путем за Етлон до Лево-Амата све до Асар-Енана и северне границе Дамаска према Амату – од источне границе до запада – припада Дану.

2Асиру припада део који је на граници са Даном, од истока до запада.

3Део од Асирове границе, од источне стране до западне, припада Нефталиму.

4Део од Нефталимове границе, од источне стране до западне, припада Манасији.

5Део од Манасијине границе, од источне стране до западне, припада Јефрему.

6Део од Јефремове границе, од источне стране до западне, припада Рувиму.

7Део од Рувимове границе, од источне до западне стране, припада Јуди.

8Део од Јудине границе, од источне до западне стране, одвојићете за принос. Нека буде двадесет пет хиљада лаката48,8 Око 12,5 km. у ширину. Његова дужина, од источне до западне стране, нека буде једнака једном од племенских делова. Светилиште биће усред њега.

9Дужина приноса који ћете одвојити за Господа биће двадесет пет хиљада лаката, а ширина десет хиљада лаката48,9 Око 5 km.. 10Тај део ће бити свети принос за свештенике. Нека буде дугачак десет хиљада лаката према северу и десет хиљада лаката према западу. Ширина нека му буде двадесет пет хиљада лаката према југу. Светилиште нека буде усред њега. 11То ће бити за посвећене свештенике, Садокове потомке, који су ми верно служили, и нису застранили као остали Левити, када су Израиљци застранили. 12Њима ће припасти део од приноса земље, најсветији део, уз границу Левита.

13Уз свештеничке границе нека Левити имају део од двадесет пет хиљада лаката у дужину, и десет хиљада лаката у ширину. Укупна дужина нека буде двадесет пет хиљада, а ширина десет хиљада лаката. 14Нека ништа од тога не продају нити размењују. Нека тај најбољи део земље не преносе на неког другог, јер је свет Господу.

15Преосталих пет хиљада лаката48,15 Око 12,5 km. ширине и двадесет пет хиљада лаката дужине је световни део који припада граду за куће и пашњаке. Град ће бити усред њега. 16Ово су његове мере: четири хиљаде пет стотина лаката на северној страни, четири хиљаде пет стотина лаката на јужној страни, четири хиљаде пет стотина лаката на источној страни, и четири хиљаде пет стотина лаката на западној страни. 17Пашњаци ће бити две стотине педесет лаката48,17 Око 125 m. на северу, две стотине педесет на југу, две стотине педесет на истоку, и две стотине педесет на западу. 18Остатак дужине уз свети део биће десет хиљада лаката на исток и десет хиљада на запад. Налазиће се уз свети део, а што роди од њега, нека буде за храну градским слугама. 19Градски радници који га буду обрађивали нека буду из Израиљевих племена. 20Сав принос биће четвороугласт: двадесет пет хиљада лаката са двадесет пет хиљада лаката. То ћете одвојити као свети принос за градски посед.

21Кнезу ће припасти оно што остане с обе стране светог дела и градске имовине: двадесет пет хиљада лаката од светог дела до источне границе, и двадесет пет хиљада лаката на западу према западној граници. Оба та дела уз границу Израиљевих племена припадају кнезу. Светилиште Дома нека буде усред тога. 22Посед Левита и градски посед биће усред дела које припада кнезу, између Јудине и Венијаминове границе. То ће бити кнежево.

23Остала племена: од источне до западне стране – Венијаминов део.

24Уз Венијаминову границу, од источне до западне стране – Симеунов део.

25Уз Симеунову границу, од источне до западне стране – Исахаров део.

26Уз Исахарову границу, од источне до западне стране – Завулонов део.

27Уз Завулонову границу, од источне до западне стране – Гадов део.

28Уз Гадову границу, с јужне стране према југу, граница иде од Тамара до вода Мериве кадиске, дуж потока до Великог мора. 29То је земља коју ћете жребом разделити Израиљевим племенима. То су њихови делови – говори Господ Бог.

30Ово су градски излази: на северној страни, у дужини од четири хиљаде пет стотина лаката, 31биће троја врата. Врата ће носити имена Израиљевих племена: врата Рувимова, врата Јудина и врата Левијева.

32И на источној страни, у дужини од четири хиљаде пет стотина лаката, биће троја врата: врата Јосифова, врата Венијаминова и врата Данова.

33На јужној страни, у дужини од четири хиљаде пет стотина лаката, биће троја врата: врата Симеунова, врата Исахарова и врата Завулонова.

34На западној страни, у дужини од четири хиљаде пет стотина лаката, биће троја врата: врата Гадова, врата Асирова и врата Нефталимова.

35Свуда унаоколо: осамнаест хиљада лаката48,35 Око 9 km.. Град ће се од тог дана звати:

Господ је овде.“

Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 48:1-35

Ang Pagpartida sang Duta sa mga Tribo

1Amo ini ang lista sang mga tribo sang Israel kag ang mga duta nga ila batunon:

Ang duta sang tribo ni Dan ara sa aminhan. Ang dulunan sini magasugod sa Hetlon pakadto sa Lebo Hamat hasta sa Hazar Enan nga ara sa dulunan sang Damascus kag sang Hamat sa aminhan. Ang kasangkaron sang duta sang tribo ni Dan halin sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

2Ang duta sang tribo ni Asher ara sa bagatnan sang duta sang tribo ni Dan, kag ang kasangkaron sini halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

3Ang duta sang tribo ni Naftali ara sa aminhan sang duta sang tribo ni Asher, kag ang kasangkaron sini halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

4Ang duta sang tribo ni Manase ara sa bagatnan sang duta sang tribo ni Naftali, kag ang kasangkaron sini halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

5-7Ang masunod pa nga mga duta amo ang iya sang tribo ni Efraim, ni Reuben, kag ni Juda, nga ang ila mga kasangkaron halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

8Ang duta sa aminhan sang Juda ihatag ninyo sa Ginoo bilang espesyal nga regalo. Dose ka kilometro ang kalabaon sini, kag ang kasangkaron halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel pareho sa mga tribo sang Israel. Ang templo patindugon sa tunga sang sini nga duta. 9Ang parte sang duta nga inyo ihatag sa Ginoo agod patindugan sang templo dose ka kilometro ang kalabaon kag lima ka kilometro ang kasangkaron. 10Ang katunga sang sini nga duta ihatag sa mga pari. Ang kalabaon sini halin sa sidlangan pakadto sa nakatundan dose ka kilometro, kag ang kasangkaron sini halin sa aminhan pakadto sa bagatnan lima ka kilometro. Sa tunga sini amo ang templo sang Ginoo. 11Ini nga duta para sa pinili nga mga pari, nga amo ang mga kaliwat ni Zadok, nga matinumanon nga nag-alagad sa akon kag wala nagbiya sa akon pareho sa ginhimo sang iban nga mga kaliwat ni Levi nga nag-upod sa mga Israelinhon nga nagbiya sa akon. 12-13Ini nga duta espesyal nga regalo para sa mga pari, kag ini ang pinakabalaan nga duta. Sa tupad sini amo ang duta nga para sa iban nga mga kaliwat ni Levi, nga dose ka kilometro ang kalabaon kag lima ka kilometro ang kasangkaron. 14Kinahanglan nga indi gid nila ini pag-ibaligya ukon pag-ibaylo bisan gamay lang nga parte sini, kay amo ini ang labing maayo nga duta kag balaan ini para sa Ginoo.

15Ang nabilin nga duta nga ang kalabaon dose ka kilometro kag ang kasangkaron duha kag tunga ka kilometro para sa publiko. Puwede ini estaran sang mga tawo kag pahalban sang ila mga sapat. Sa tunga sini amo ang banwa 16nga duha ka kilometro kuwadrado. 17Napalibutan ini sang mahawan nga lugar nga 125 ka metros kuwadrado. 18Sa guwa sang banwa may ara nga uma nga ang kalabaon lima ka kilometro pasidlangan kag lima man ka kilometro pakatundan. Ara ini sa dulunan sang balaan nga duta. Ang mga patubas sa sini nga duta para pagkaon sang mga nagaobra sa banwa. 19Ang bisan sin-o nga magaobra sa banwa halin sa nagkalain-lain nga tribo sang Israel puwede makapanguma sa sini nga duta. 20Gani ang bug-os nga duta nga inyo ihatag sa Ginoo bilang espesyal nga regalo, lakip na ang balaan nga duta kag ang banwa, dose ka kilometro kuwadrado.

21-22Ang nabilin nga mga duta, sa sidlangan kag sa nakatundan sang balaan nga duta kag sang banwa, mangin iya sang pangulo. Ini nga mga duta may kasangkaron nga dose ka kilometro kag nagalambot ini hasta sa dulunan sang Israel sa sidlangan kag sa nakatundan. Gani sa tunga sang duta nga para sa pangulo amo ang akon balaan nga duta, ang templo, ang duta sang mga kaliwat ni Levi, kag ang banwa. Ang duta nga para sa pangulo ara sa tunga sang duta nga para sa tribo ni Juda kag sang duta nga para sa tribo ni Benjamin.

23Amo ini ang mga duta nga batunon sang nabilin nga mga tribo:

Ang duta sang tribo ni Benjamin ara sa bagatnan sang duta sang pangulo, kag ang kasangkaron sini halin sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

24Ang duta sang tribo ni Simeon ara sa bagatnan sang duta sang tribo ni Benjamin, kag ang kasangkaron sini halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

25-27Ang masunod pa nga mga duta amo ang iya sang mga tribo ni Isacar, ni Zebulun, kag ni Gad, nga ang ila mga kasangkaron halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel. 28Ang bagatnan nga dulunan sang tribo ni Gad magasugod sa Tamar pakadto sa tuburan sang Meriba Kadesh48:28 Meriba Kadesh: ukon, Meriba sa Kadesh. deretso sa ililigan sang tubig sang Egipto hasta sa Dagat sang Mediteraneo.

29Amo ato ang mga duta nga batunon sang mga tribo sang Israel bilang ila nga palanublion. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

Ang mga Puwertahan sang Siyudad sang Jerusalem

30-34Ang apat ka pader nga nagapalibot sa siyudad sang Jerusalem may ara sing tig-tatlo ka puwertahan. Ang mga puwertahan sa aminhan nga pader pagatawgon nga Reuben, Juda, kag Levi. Ang mga puwertahan sa sidlangan nga pader pagatawgon nga Jose, Benjamin, kag Dan. Ang mga puwertahan sa bagatnan nga pader pagatawgon nga Simeon, Isacar, kag Zebulun. Kag ang mga puwertahan sa nakatundan nga pader pagatawgon nga Gad, Asher, kag Naftali. Ang tagsa ka pader may kalabaon nga 2,250 ka metros, 35gani ang bug-os nga kalabaon sang pader 9,000 ka metros. Kag halin sa sina nga tion ang siyudad pagatawgon, “Ang Ginoo Ari Diri!”