Књига пророка Данила 1 NSP – Даниил 1 NRT

Књига пророка Данила
Select chapter 1

New Serbian Translation

Књига пророка Данила 1:1-21

Четири израиљска младића на вавилонском двору

1Треће године Јоакима1,1 605. пре Христа., цара Јуде, Навуходоносор, цар Вавилона, дође до Јерусалима и опколи га. 2Господ је предао Јоакима, Јудиног цара, у његове руке и део посуђа из Дома Господњег. Навуходоносор их је однео у земљу Сенар и донео их у храм свога бога. Посуђе је положио у ризницу свога бога.

3Тада је цар наредио Асфеназу, старешини својих дворана, да доведу неке од Израиљаца из царске лозе и племства – 4младиће без икакве мане, доброг изгледа, умешне у свакој врсти мудрости, врсне у знању и расуђивању, и способне за службу на царском двору – да их науче писму и језику Халдејаца. 5Цар им је одредио свакодневни оброк од цареве хране и вина. Заповедио је да се образују три године, а потом нека ступе у царску службу.

6Међу овима су били Данило, Ананија, Мисаило и Азарија, из Јудиног племена. 7Старешина дворана им је дао друга имена: Данилу је дао име „Валтазар“, Ананији „Седрах“, Мисаилу „Мисах“, а Азарији „Авденаго“.

8Данило је решио да се не окаља царевом храном и вином, па је замолио старешину дворана да му дозволи да се не окаља. 9Бог је дао Данилу да задобије благонаклоност и милосрђе старешине дворана.

10Старешина дворана рече Данилу: „Бојим се мог господара цара, који вам је одредио храну и пиће. А шта кад примети да су вам лица мршавија од осталих младића ваших година? Тада бих ја платио главом пред царем за вашу кривицу.“ 11Данило рече надгледнику кога је старешина дворана поставио над Данилом, Ананијом, Мисаилом и Азаријом: 12„Молим те, покушај са својим слугама десет дана. Нека нам дају само поврће за јело и воду за пиће. 13Онда упореди наш изглед са изгледом младића који су јели од цареве хране, па поступај са својим слугама према ономе што видиш.“

14Сложи се он са овим и покуша то с њима десет дана. 15Кад је истекло десет дана, они су изгледали боље и ухрањеније од свих других младића који су јели од цареве хране. 16Тако је надгледник односио њихов оброк хране и вина и давао им поврће.

17Овој четворици младића Бог је дао знање и умешност у свакој врсти писања и мудрости; а Данило се разумео у сва виђења и снове.

18Кад је истекло време које је цар одредио да их доведу, старешина дворана их је довео пред Навуходоносора. 19Цар је разговарао с њима, али се међу њима није нашао нико као Данило, Ананија, Мисаило и Азарија. Зато су били постављени у царску службу. 20Кад их је цар питао о свему што се тиче мудрости и разумевања, утврдио је да су десет пута бољи од свих чаробњака̂ и гатара̂ у његовом царству.

21Данило је остао тамо до прве године цара Кира1,21 Кир Велики, тј. Кир II, који је владао од 559. до 530. пре Христа..

New Russian Translation

Даниил 1:1-21

Даниил в Вавилоне

1В третьем году царствования Иоакима, царя Иудеи1:1 в 605 г. до н. э., Навуходоносор1:1 Навуходоносор II, самый великий царь Нововавилонской империи, правил с 605 по 562 гг. до н. э., царь Вавилона, пришел под Иерусалим и осадил его. 2И Владыка отдал Иоакима, царя Иудеи, и часть утвари из Божьего дома в его руки. Он унес ее в дом своего бога в Шинар1:2 То есть Вавилон. и положил в сокровищницу своего бога.

3Затем царь приказал Ашпеназу, главе своих придворных, привести несколько израильтян из царской и других знатных семей – 4юношей без физических изъянов, красивых, способных к обучению разным наукам, образованных, понятливых и годных к службе при царском дворе. Он должен был научить их языку и литературе халдеев1:4 То есть вавилонян; евр.: «касдим»; также в остальных местах книги.. 5Царь назначил им ежедневную долю еды и вина с царского стола. Они должны были три года учиться, а после – поступить на царскую службу.

6Среди них было несколько иудеев: Даниил, Ханания, Мисаил и Азария. 7Глава придворных дал им новые имена: Даниилу – имя Белтешаццар, Ханании – Шадрах, Мисаилу – Мешах, а Азарии – Аведнего.

8Но Даниил решил не осквернять себя царской едой и вином и просил у главы придворных разрешения не оскверняться ими. 9Бог даровал Даниилу расположение и милость главы придворных, 10и тот сказал Даниилу:

– Я боюсь моего господина, царя, который сам назначил вам еду и вино. Зачем ему видеть, что вы выглядите хуже юношей вашего возраста? Тогда царь отрубит мне голову из-за вас.

11Но Даниил попросил стража, которого глава придворных приставил к Даниилу, Ханании, Мисаилу и Азарии:

12– Прошу, испытай своих слуг в течение десяти дней: не давай нам есть ничего, кроме овощей, и пить ничего, кроме воды. 13А потом сравни наши лица с лицами юношей, которые едят царскую еду, и сам реши, как поступить со своими слугами.

14Он согласился и испытывал их десять дней.

15После десяти дней они выглядели здоровее и упитаннее тех юношей, которые ели царскую пищу. 16Тогда страж стал забирать у них изысканную еду и вино, которые им доставляли, и давал им вместо этого овощи.

17Этим четырем юношам Бог дал знание и понимание всех видов словесности и учености. А Даниил еще и мог толковать всякие видения и сны.

18По истечении назначенного царем времени, глава придворных представил их Навуходоносору. 19Царь поговорил с ними и не нашел равных Даниилу, Ханании, Мисаилу и Азарии; так они поступили на царскую службу. 20В каждом деле, требующем мудрости и понимания, о чем бы ни спросил их царь, он находил их в десять раз лучше всех чародеев и заклинателей во всем своем царстве.

21Даниил оставался на службе до первого года правления царя Кира1:21 538 г. до н. э..