Колошанима 4 – NSP & JCB

New Serbian Translation

Колошанима 4:1-18

1Господари, поступајте према својим робовима праведно и правично, знајући да и ви имате Господара на небу.

2Будите постојани у молитви, бдите у молитви са захваљивањем. 3Молите се такође за нас да нам Бог отвори врата за проповедање његове речи о Христовој тајни, због које сам у тамници, 4да је објавим јасно, проповедајући како ваља. 5Опходите се мудро према онима који су у свету; искористите време. 6Ваша реч нека је увек љубазна, сољу зачињена, да свакоме одговорите како ваља.

Завршни поздрави

7А о мени ће вас обавестити Тихик, драги брат, верни служитељ и слуга који заједно са мном ради за Господа. 8Њега сам послао управо да бисте сазнали новости о нама, те да вас ободри. 9С њим сам послао и Онисима, верног и вољеног брата, који је ваш земљак. Они ће вас обавестити о свему што се овде догађа.

10Поздравља вас Аристарх, који је заједно са мном у тамници, и Марко, рођак Варнавин. Ако дође к вама, лепо га примите, по упутствима које смо вам дали. 11Поздравља вас и Исус, звани „Јуст“. Ова тројица су једини Јевреји који заједно са мном објављују Царство Божије. Они су били моја утеха. 12Поздравља вас ваш земљак Епафрас, слуга Христа Исуса, који се увек бори за вас у молитвама да вас Бог учврсти, да будете зрели и потпуно уверени у оно што Бог хоће. 13Ја сам сведок колико се трудио за вас и за оне у Лаодикији, као и за оне у Јерапољу. 14Поздравља вас још и вољени лекар Лука и Димас. 15А ви поздравите браћу у Лаодикији, и Нимфу са црквом која се окупља у њеној кући.

16Када се ова посланица прочита међу вама, постарајте се да се она прочита и у цркви у Лаодикији, а ви прочитајте посланицу из Лаодикије.

17Архипу реците: „Гледај да довршиш службу коју ти је Господ поверио.“

18Ја, Павле, пишем овај поздрав својом руком. Сећајте се мојих окова! Милост Божија с вама!

Japanese Contemporary Bible

コロサイ人への手紙 4:1-18

4

1奴隷の主人は、全員を正しく公平に扱いなさい。あなたがたにも天に主人がいて、その行動は全部見られているのです。

2祈りをやめてはいけません。感謝をもって、熱心に祈り続けなさい。 3また、私たちのことも忘れないでください。キリストの奥義である福音を伝える機会が多く与えられるように、祈ってほしいのです。この福音のために、いま私は投獄されているのです。 4どうか、私がこの福音を、勇気をもって、自由に、完全に、しかもわかりやすく語れるように祈ってください。 5与えられた機会を最大限に生かして、あなたがたも人々に伝えなさい。教会の外部の人々とは、いつも賢く慎重に接しなさい。 6あなたがたの会話が、良識に富み、善意にあふれるよう心がけなさい。そうすれば、一人一人に適切な答え方ができます。

あいさつ

7愛する信仰の友テキコが、私の様子を知らせてくれるでしょう。テキコは共に主に仕えている、熱心な働き人です。 8彼に行ってもらうのは、そちらの様子も知りたいし、また、あなたがたを慰め、力づけもしたいからです。 9彼に、あなたがたの仲間の一人、忠実な愛する信仰の友オネシモを同行させます。オネシモとテキコが、こちらの現状をみな知らせることでしょう。

10私といっしょに牢につながれているアリスタルコと、バルナバの親類のマルコが、よろしくとのことです。前にもお願いしたように、もしマルコがそちらへ行ったら、心から歓迎してやってください。 11イエス・ユストもまた、よろしくと言っています。以上が、こちらで共に神の国のために働く者たちです。彼らには、どんなに励まされてきたことでしょう。 12あなたがたの町から来た、キリスト・イエスのしもべエパフラスも、よろしくと言っています。彼はいつも、あなたがたが強く完全な者となり、何事においても、神が望まれるとおりに行動できるようにと、熱心に祈り求めています。 13あなたがたのために、またラオデキヤやヒエラポリスのクリスチャンのために祈る彼の熱意は、私がよく知っています。 14愛する医者ルカ、それにデマスが、よろしくとのことです。 15どうか、ラオデキヤに住む兄弟たちに、また、ヌンパと、礼拝のためにヌンパの家に集まっている人たちに、よろしく伝えてください。 16それから、この手紙を読み終えたら、ラオデキヤの教会にも回してください。また、ラオデキヤの教会あての私の手紙も、そちらに回覧されたら読んでください。 17アルキポに、「主から命じられたことを、すべて忠実に果たすように」と伝えてください。

18このあいさつは、私の自筆です。私が獄中にいることを覚えていてください。どうか神の祝福が、あなたがたに満ちあふれますように。

パウロ