New Russian Translation

Genesis 1

Сотворение мира

1В начале сотворил Бог небо и землю[a]. 2Земля была безлика и пуста, тьма была над бездной, и Дух Божий парил над водами[b].

3Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет. 4Бог увидел, что свет хорош, и отделил его от тьмы. 5Бог назвал свет днем, а тьму – ночью. Был вечер, и было утро – день первый.

6И сказал Бог: «Да будет свод между водами, чтобы отделить воду от воды». 7Бог создал свод и отделил воду под сводом от воды над ним, и стало так. 8Бог назвал свод небом. Был вечер, и было утро – день второй.

9И сказал Бог: «Да соберутся вместе воды под небом, и да появится суша», и стало так. 10Бог назвал сушу землей, а собранные воды назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.

11«Да произведет земля растительность: растения с их семенами и различные виды деревьев на земле, которые приносят плод с семенем внутри», – сказал Бог, и стало так. 12Земля произвела растительность: разные виды растений, приносящих семя, и все виды деревьев, приносящих плод с семенем внутри. И Бог увидел, что это хорошо. 13Был вечер, и было утро – день третий.

14И Бог сказал: «Да будут светила на небесном своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками, чтобы различать времена, дни и годы, 15и пусть они будут светильниками на небесном своде, чтобы светить на землю». И стало так. 16Бог создал два великих светила – большое светило, чтобы управлять днем, и малое светило, чтобы управлять ночью, а также Он создал звезды. 17Бог поместил их на небесном своде, чтобы они светили на землю, 18управляли днем и ночью и отделяли свет от тьмы. Бог увидел, что это хорошо. 19Был вечер, и было утро – день четвертый.

20Бог сказал: «Да наполнится вода живностью, и да полетят над землей по небосводу птицы». 21Бог создал огромных морских чудищ, разные виды движущейся живности, кишащей в воде, и разные виды крылатых птиц. И увидел Бог, что это хорошо. 22Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды в морях, и пусть птицы множатся на земле». 23Был вечер, и было утро – день пятый.

24И сказал Бог: «Да произведет земля разные виды живности: скот, пресмыкающихся и диких зверей», и стало так. 25Бог создал разные виды диких зверей и скота и все виды пресмыкающихся. И увидел Он, что это хорошо.

26Потом Бог сказал: «Создадим человека[c] – Наш образ и Наше подобие, – пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей[d] и над всеми пресмыкающимися».

27Так Бог сотворил человека по образу Своему,

по образу Божьему Он сотворил его;

мужчиной и женщиной Он сотворил их.

28Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и над всеми пресмыкающимися».

29Затем Бог сказал: «Я даю вам все растения с семенами по всей земле и все деревья, дающие плод с семенем внутри; они будут вам в пропитание. 30И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всем пресмыкающимся – всем, в ком дышит жизнь, – Я даю в пищу всякую зелень». И стало так.

31Бог посмотрел на все, что Он создал, и все было очень хорошо. Был вечер, и было утро – день шестой.

Footnotes

  1. 1:1 Или: «Когда Бог начал творить небо и землю, земля была»; или: «В начале, когда Бог сотворил небо и землю».
  2. 1:2 Или: «и дыхание Божье проносилось над водами»; или: «и мощный ветер проносился над водами».
  3. 1:26 Или: «человеческий род»; евр.: «адам».
  4. 1:26 В одном из древних переводов: «над всеми дикими зверями».

Het Boek

Genesis 1

De schepping

1In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa.

Toen zei God: ‘Laat er licht zijn.’ En toen was er licht. Het beviel God en Hij maakte een duidelijke scheiding tussen het licht en het donker. Het licht noemde Hij ‘dag’ en het donker ‘nacht’. Het werd avond en het werd weer morgen: de eerste dag.

Toen zei God: ‘Laat de watermassa uit elkaar gaan, zodat de wolkenhemel en de zeeën worden gevormd.’ Zo maakte God de wolkenhemel, door de watermassa te verdelen tussen hemel en aarde. Het werd avond en het werd weer morgen: de tweede dag.

Daarna zei God: ‘Laat het water onder de hemel samenstromen in zeeën en het droge land zichtbaar worden.’ En dat gebeurde. 10 God noemde het droge land ‘aarde’ en het samengestroomde water ‘zeeën’. God zag dat het goed was.

11,12 En God zei: ‘Laten er allerlei gewassen, zaaddragende planten en vruchtbomen met zaad in hun vruchten op aarde groeien. De zaden zullen steeds weer planten en bomen voortbrengen.’ Dat gebeurde en ook nu was het goed, zag God. 13 Het werd avond en weer morgen: de derde dag.

14,15 Toen zei God: ‘Ik wil dat er heldere lichten aan de hemel verschijnen om de aarde te verlichten en het verschil tussen dag en nacht aan te geven. Die lichten zullen de vaste tijden regelen en de dagen en jaren aangeven.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte twee grote lichten, de zon en de maan, die de aarde moesten verlichten. Het grootste licht, de zon, beheerste de dag en het kleinere, de maan, beheerste de nacht. Tegelijkertijd maakte God de sterren. 17 Hij plaatste de lichten aan de hemel om de aarde te verlichten, 18 dag en nacht aan te geven en het donker van het licht te scheiden. God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd weer morgen: de vierde dag.

20 Vervolgens zei God: ‘Ik wil dat de zeeën wemelen van vis en ander leven en laat de lucht vol zijn met allerlei soorten vogels.’ 21 Zo maakte God de grote zeedieren, allerlei vissen en vogels, elk naar hun eigen aard. En Hij keek er met welgevallen naar 22 en zegende ze. ‘Vermenigvuldig je en bevolk de zeeën,’ zei Hij tegen hen en tegen de vogels zei Hij: ‘Zorg dat jullie aantal groeit, zodat de aarde vol wordt.’ 23 Het werd avond en het werd weer morgen: de vijfde dag.

24 God zei toen: ‘Laat de aarde dieren voortbrengen: vee, kruipende dieren en allerlei wilde dieren.’ En weer gebeurde wat Hij had gezegd. 25 God maakte alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, elk naar hun eigen soort. God zag dat ook dat goed was.

26 Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.’

27 God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. 28 God zegende hen en zei: ‘Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. 29 Kijk om je heen! Overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchtbomen, die Ik jullie tot voedsel geef. 30 Al het gras en de planten heb Ik als voedsel aan de dieren en de vogels gegeven.’

31 Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen: de zesde dag.