New Russian Translation

1 Chronicles 18

Победы Давида

(2 Цар. 8:1-14)

1Некоторое время спустя Давид разбил филистимлян, покорил их и захвитил город Гат с окрестными поселениями из рук филистимлян.

2Еще Давид разбил моавитян. Так моавитяне покорились Давиду и стали платить ему дань.

3Еще Давид разбил Ададезера, царя Цовы, нанося ему поражение до самого города Хамата, когда тот шел утвердить свою власть у реки Евфрата. 4Давид захватил тысячу его колесниц, семь тысяч колесничих и двадцать тысяч пеших воинов. Он подрезал сухожилия всем колесничным коням, оставив из них лишь сотню.

5Когда на помощь Ададезеру, царю Цовы, пришли арамеи Дамаска, Давид поразил из них двадцать две тысячи человек. 6Он разместил войска в царстве дамасских арамеев, и арамеи стали его рабами и платили ему дань. Господь давал Давиду победу, куда бы тот ни ходил.

7Давид взял золотые щиты, которые принадлежали приближенным Ададезера, и принес их в Иерусалим. 8Из Тивхата и Куна, городов, принадлежавших Ададезеру, Давид взял очень много бронзы, из которой Соломон сделал бронзовое море[a], столбы и разную бронзовую утварь для дома Господа.

9Когда Фой, царь Хамата, услышал, что Давид разбил все войско Ададезера, царя Цовы, 10он послал к царю Давиду своего сына Гадорама, чтобы приветствовать его и поздравить с победой над Ададезером, с которым тот вел войну. Гадорам привез разные изделия, сделанные из золота, серебра и бронзы.

11Царь Давид посвятил и эти изделия Господу, вместе с серебром и золотом, взятым у всех народов: у Эдома и Моава, аммонитян, филистимлян и Амалика.

12Авишай, сын Саруи, перебил восемнадцать тысяч эдомитян в Соляной долине. 13Он разместил свои войска в Эдоме, и все эдомитяне стали его рабами. Господь давал Давиду победу, куда бы тот ни ходил.

Приближенные Давида

(2 Цар. 8:15-18; 20:23-26)

14Давид правил всем Израилем, верша суд и правду для всего своего народа. 15Иоав, сын Саруи, был начальником войска; Иосафат, сын Ахилуда, был летописцем; 16Цадок, сын Ахитува, и Ахимелех[b], сын Авиатара, были священниками; Шавша[c] был писарем, 17Беная, сын Иодая, командовал керетитами и пелетитами[d], а сыновья Давида были первыми приближенными при царе.

Footnotes

  1. 18:8 Море – это большой бронзовый бассейн, находившийся во дворе храма и предназначавшийся для ритуальных омовений священников (см. 3 Цар. 7:23-26; 2 Пар. 4:6).
  2. 18:16 Так в некоторых рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также 2 Цар. 8:17); в нормативном еврейском тексте: «Авимелех».
  3. 18:16 В 2 Цар. 8:17 он назван Сераей.
  4. 18:17 Керетиты и пелетиты – чужеземные наемники, которые, возможно, были царскими телохранителями.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 18

Consolidarea şi extinderea regatului lui David

1După aceea, David i-a învins pe filisteni, i-a supus şi a luat din stăpânirea filistenilor Gatul şi satele dimprejur. Apoi i-a învins şi pe moabiţi, iar moabiţii i-au fost supuşi lui David, plătindu-i tribut. David l-a învins şi pe Hadad-Ezer, regele din Ţoba Hamatului[a], când acesta s-a dus să-şi întărească stăpânirea la râul Eufrat. David a capturat de la el o mie de care, şapte mii de călăreţi şi douăzeci de mii de pedestraşi. David a tăiat tendoanele tuturor cailor de la care, cruţând din ei doar atâţia cât pentru o sută de care. Arameii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadad-Ezer, regele Ţobei, însă David a omorât douăzeci şi două de mii dintre ei. David a pus garnizoane în regatul arameu al Damascului, iar arameii i-au fost supuşi lui David, plătindu-i tribut. Domnul îi dădea biruinţă lui David oriunde mergea. David a luat scuturile de aur ale slujitorilor lui Hadad-Ezer şi le-a adus la Ierusalim, iar din Tebah[b] şi din Cun, cetăţile lui Hadad-Ezer, David a luat foarte mult bronz. Cu acesta a făcut Solomon „marea“ de bronz[c], stâlpii şi anumite unelte de bronz.

Când Tou, regele Hamatului, a aflat că David a învins întreaga oştire a lui Hadad-Ezer, regele Ţobei, 10 l-a trimis pe fiul său Hadoram, la regele David ca să-l întrebe de sănătate şi să-l laude pentru că s-a luptat cu Hadad-Ezer, cu care şi el era în război, şi pentru că l-a biruit. I-a trimis tot felul de lucruri din aur, din argint şi din bronz. 11 Regele David le-a închinat şi pe acestea Domnului, aşa cum făcuse cu argintul şi cu aurul luat de la toate celelalte popoare: de la Edom, de la Moab, de la amoniţi, de la filisteni şi de la Amalek.

12 Abişai, fiul Ţeruiei, a ucis optsprezece mii de edomiţi în Valea Sării. 13 A pus garnizoane în Edom şi toţii edomiţii au devenit supuşii lui David. Domnul îi dădea biruinţă lui David oriunde mergea.

Funcţionarii lui David

14 David a domnit peste întregul Israel, judecând şi făcând dreptate întregului popor.

15 Ioab, fiul Ţeruiei, a fost conducătorul oştirii;

Iehoşafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;

16 Ţadok, fiul Ahitub, şi Ahimelek[d], fiul lui Abiatar,[e] erau preoţi;

Şavşa era scrib;

17 Benaia, fiul lui Iehoiada, era conducătorul cheretiţilor şi al peletiţilor[f],

iar fiii lui David erau cei dintâi pe lângă rege.

Footnotes

  1. 1 Cronici 18:3 Sau: Ţoba, la Hamat
  2. 1 Cronici 18:8 TM: Tibhat, variantă a lui Tebah
  3. 1 Cronici 18:8 Adică lavoarul de bronz
  4. 1 Cronici 18:16 Câteva mss TM, VUL, Siriacă (vezi şi 2 Sam. 8:17); cele mai multe mss TM: Abimelek
  5. 1 Cronici 18:16 Sau: Ţadok şi Abiatar, fiii lui Ahimelek, fiul lui Ahitub (vezi 20:25). Cf. 1 Sam. 22:20, Abiatar era fiul lui Ahimelek
  6. 1 Cronici 18:17 Garda personală a regelui (vezi 2 Sa 23:23)