New Russian Translation

1 Timothy 4

Наставления Тимофею

1Дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духам лжи и учениям демонов. 2Такие учения придут через лицемерие лжецов с совестью, клейменной каленым железом[a], 3которые запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданной Богом для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. 4Все сотворенное Богом хорошо, и все, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, 5потому что оно освящается словом Бога и молитвой.

6Если ты, Тимофей, будешь говорить об этом братьям, то будешь хорошим служителем Христа Иисуса, питаемым словами веры и здравого учения, которому ты последовал. 7Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве что старухам, а развивай в себе благочестие. 8Есть определенная польза в физических упражнениях, но благочестие полезно во всем, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и в будущем.

9Это слово верно и заслуживает принятия. 10Ради этого мы и трудимся, и ведем борьбу, потому что надеемся на живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно[b] тех, кто верен Ему.

11Этого требуй от людей и этому учи их. 12Не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Будь для верных примером в словах, в жизни, любви, вере и чистоте. 13Пока я не приду, занимайся чтением[c], проповедью, учительством. 14Не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество с возложением рук руководителей церкви.

15Будь усерден в твоем служении, отдавайся ему полностью, чтобы все видели твой успех. 16Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя.

Footnotes

  1. 4:2 С совестью, клейменной каленым железом, – образное выражение, означающее бессовестных людей.
  2. 4:10 Или: «то есть».
  3. 4:13 Занимайся чтением – или: «занимайся чтением Писаний вслух».

Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 4

Bludné učenia

1 Duch Svätý nám jasne hovorí, že v našich časoch sa niektorí odvrátia od Krista, priklonia sa k bludným učeniam a budú nasledovať hlásateľov satanských náuk,

luhárov a pokrytcov, ktorí majú otupené svedomie.

Budú zakazovať ženiť sa a vydávať, jesť niektoré pokrmy, ktoré predsa Boh stvoril na to, aby ich s vďačnosťou užívali tí, čo veria a poznajú pravdu.

Všetko, čo Boh stvoril, je dobré a môžeme to pokojne jesť, ak za to Bohu ďakujeme a prosíme, aby to požehnal.

Jeho slovom a našou modlitbou sa to posväcuje.

Ak budeš takto učiť, bude z teba dobrý služobník Ježiša Krista. Sýť sa slovami viery a pravým učením, ktoré si si osvojil.

Nenačúvaj bohapustým rečiam a nezaoberaj sa kadejakými mýtmi a legendami. Svoj čas a silu venuj radšej duchovnému rastu.

Telesná zdatnosť je síce na niečo užitočná, ale tá duchovná je potrebná na všetko, je nepostrádateľná pre tento i večný život.

To je pravda, ktorú by mal každý prijať.

10 Na to vynakladáme všetko svoje úsilie, pretože máme nádej v živom Bohu, ktorý je záchrancom všetkých, čo v neho uverili.

11 To vyučuj a dbaj, aby si to všetci dobre osvojili.

Pravidlá pastierskej služby

12 Nech ťa nikto nepodceňuje zato, že si mladý. Musíš však byť vzorom v reči i v činoch lásky, viery a v čistom myslení.

13 Kým prídem, čítaj a vysvetľuj Písmo, zvestuj Božie slovo.

14 Nezanedbávaj schopnosti, ktoré ti dal Boh, keď na teba podľa prorockého spôsobu starší s modlitbou kládli ruky.

15 Usiluj sa rozvíjať ich v práci, aby každý videl, že rastieš a robíš pokroky.

16 Sústavne kontroluj svoje myslenie i učenie. Neuchyľuj sa od pravdy a Boh požehná tebe aj tým, ktorých ti zveril.