New Russian Translation

Matthew 17

Преображение

(Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36)

1Через шесть дней Иисус взял с Собой Петра, Иакова, его брата Иоанна и привел их одних на высокую гору. 2И на глазах учеников вдруг Его облик изменился: лицо Его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. 3И вот они увидели Моисея и Илию, беседующих с Ним. 4Петр сказал:

– Господи, нам здесь так хорошо! Если Ты хочешь, я сделаю три шалаша: один Тебе, один Моисею и один Илии.

5Пока он говорил, светлое облако накрыло их, и из облака прозвучал голос:

– Это Мой любимый Сын, в Котором Моя радость. Слушайте Его!

6Услышав эти слова, ученики в ужасе пали на лица свои. 7Иисус подошел и прикоснулся к ним:

– Встаньте, не бойтесь.

8Они подняли взгляд и уже никого, кроме Иисуса, не увидели. 9Когда они спускались с горы, Иисус сказал им:

– Никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

10Ученики спросили Его:

– Почему же учители Закона говорят, что вначале, перед Мессией, должен прийти Илия?

11Иисус ответил:

– Илия действительно должен прийти и все приготовить[a]. 12Но, говорю вам, что Илия уже пришел[b], только его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Так же и Сыну Человеческому предстоит пострадать от их рук.

13Тогда ученики поняли, что Он говорил об Иоанне Крестителе.

Исцеление мальчика, одержимого нечистым духом

(Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-42)

14Когда они подошли к месту, где собралась толпа, один мужчина пал перед Иисусом на колени 15со словами:

– Господи, сжалься над моим сыном, у него судороги, и он сильно мучается, часто бросается то в огонь, то в воду. 16Я привел его к Твоим ученикам, но они не смогли исцелить его.

17Иисус в ответ сказал:

– О неверующее и испорченное поколение! Сколько Мне еще быть с вами? Сколько Мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко Мне.

18Иисус приказал демону выйти, и тот вышел из мальчика; в тот же миг ребенок стал совершенно здоров. 19Потом, оставшись с Иисусом наедине, ученики спросили:

– Почему же мы не смогли изгнать его?

20Иисус ответил:

– Потому что у вас мало веры. Говорю вам истину: если бы ваша вера была с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать: «Передвинься отсюда туда», и она бы передвинулась; для вас не было бы ничего невозможного. 21Этот же вид демонов изгоняется только молитвой и постом[c].

Иисус снова предсказывает Свою смерть и воскресение

(Мк. 9:30-32; Лк. 9:43-45)

22Во время пребывания в Галилее Иисус сказал ученикам:

– Сын Человеческий будет предан в руки людей, 23которые убьют Его, но на третий день Он воскреснет.

Учеников это сильно опечалило.

Налог на храм

24Когда они вернулись в Капернаум, к Петру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили:

– А ваш Учитель платит налог на храм?

25– Платит, – ответил он.

Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил:

– Симон, как тебе кажется, с кого земные цари взимают пошлины или дань, со своих сыновей или с чужеземцев?

26– С чужеземцев, – ответил Петр.

– Значит, сыновья[d] свободны, – заключил Иисус. – 27Но чтобы нам никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадется на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету достоинством в четыре драхмы. Возьми ее и заплати за Меня и за себя.

Footnotes

  1. 17:11 См. Мал. 4:5-6.
  2. 17:12 См. Лк. 1:13-17.
  3. 17:21 В некоторых рукописях отсутствуют эти слова.
  4. 17:26 То есть граждане.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 17

Učeníci sú svedkami Ježišovej slávy

1 Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyšli na vysoký vrch, aby boli sami.

Zrazu učeníci spozorovali, že sa Ježišov vzhľad zmenil. Tvár mu oslepujúco žiarila ako slnko a odev mu zbelel ako sneh.

Vtom uvideli Mojžiša a Eliáša, ako sa s ním zhovárajú.

Peter zvolal: Pane, ako je nám tu dobre. Ak chceš, postavíme vám tu tri prístrešia, jeden tebe, druhý Mojžišovi, tretí Eliášovi, a zostaneme tu."

Kým to však dopovedal, zahalil ich oblak a počuli hlas: Toto je môj milovaný Syn, moje potešenie, toho poslúchajte!"

Keď to učeníci počuli, padli tvárou na zem a veľmi sa báli.

Ježiš k nim prišiel, dotkol sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa!"

Keď sa rozhliadli, videli iba Ježiša.

Ako zostupovali z vrchu, rozkázal im: Nikomu nevravte, čo ste videli, kým nevstanem z mŕtvych!"

10 Učeníci sa ho spytovali: Prečo učitelia Zákona zdôrazňujú, že pred príchodom Mesiáša má prísť Eliáš?"

11 Ježiš im odpovedal: Majú pravdu. On má prísť a všetko pripraviť.

12 Ale ja vám hovorím, že Eliáš už prišiel, ale oni ho nespoznali a veľmi zle s ním zaobchádzali. Aj pre mňa chystajú iba utrpenie."

13 Vtedy učeníci pochopili, že hovorí o Jánovi Krstiteľovi.

Uzdravenie námesačného chlapca

14 Na úpätí vrchu čakal na nich veľký zástup. Nejaký muž si kľakol pred Ježiša a prosil ho:

15 Pane, zľutuj sa nad mojím synom! Je námesačný a hrozne trpí. Neraz padne do ohňa alebo do vody.

16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale nevedeli mu pomôcť."

17 Ježiš si vzdychol: Čo je to s vami? Neveríte a prekážate Božej moci. Dokedy mám mať s vami trpezlivosť? Priveďte mi ho sem!"

18 Potom Ježiš prikázal démonovi, ktorý zapríčinil chorobu, aby z chlapca vyšiel. A od tej chvíle bol chlapec zdravý.

19 Keď potom učeníci s Ježišom osameli, spýtali sa ho: Prečo sme ho my nemohli uzdraviť?"

20 Ježiš im odpovedal: Lebo málo veríte. Ak budete mať vieru aspoň ako horčičné semienko a poviete tomuto vrchu: Posuň sa!, poslúchne vás. Nič pre vás nebude nemožné.

21 Ale vyháňanie tohto druhu démonov vyžaduje opravdivú modlitbu a pôst.

22 Keď prišli do Galiley, Ježiš im povedal: Mám byť vydaný do rúk tých, ktorí ma zabijú.

23 Ale na tretí deň vstanem z mŕtvych." Učeníkov to veľmi zarmútilo.

Chrámová daň

24 V Kafarnaume prišli k Petrovi výbercovia chrámovej dane a spýtali sa: Tvoj Majster neplatí daň?"

25 Platí," odpovedal Peter.

Len čo vošiel do domu, skôr ako otvoril ústa, predišiel ho Ježiš otázkou: Čo myslíš, Peter, od koho vyberajú králi a panovníci dane a poplatky? Od synov alebo od cudzích?"

26 Od cudzích," odpovedal Peter.

Tak vidíš," povedal Ježiš, synovia sú oslobodení od tejto povinnosti.

27 Ale nebudem ich zbytočne dráždiť. Choď k jazeru, hoď udicu a prvej rybe, ktorú chytíš, otvor ústa. Nájdeš v nich mincu. Zanes im ju a tá bude stačiť na poplatok za nás oboch."