Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 3

Uzdravenie chorého

1 Raz popoludní okolo tretej sa Peter a Ján uberali do chrámu na pravidelné modlitby.

Práve ta prinášali nejakého človeka od narodenia chromého; každý deň ho usadili pri chrámovej bráne, ktorá sa volala Krásna, a tam prosil o almužnu tých, čo vchádzali do chrámu.

Keď videl prichádzať Petra a Jána, aj ich poprosil o almužnu.

Zastali pri ňom a Peter povedal: Pozri sa na nás!"

Žobrák sa na nich túžobne zahľadel v nádeji, že niečo dostane.

Ale Peter pokračoval: Zlato ani striebro nemám, ale dám ti cennejší dar. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!"

Nato chytil žobráka za pravú ruku, zdvihol ho a v tom okamihu do ochrnutých nôh a kĺbov chromého vstúpila sila.

Vstal, chodil a vošiel s apoštolmi do chrámu. Poskakoval od radosti a chválil Boha.

Ľudia neverili vlastným očiam a žasli, keď videli,

10 že chromý mrzák, ktorý dlhé roky sedával pri Krásnej bráne a žobral, teraz chodí a vďačne oslavuje Boha.

11 Zbiehali sa okolo uzdraveného a apoštolov, čo prešli do Šalamúnovho stĺporadia, a žasli nad zázrakom, ktorého boli svedkami.

Peter káže v chráme

12 Peter využil príležitosť a prehovoril k zástupu: Priatelia, čo sa čudujete? Hádam si nemyslíte, že sme toho porazeného uzdravili vlastnou mocou alebo zbožnosťou?

13 To Boh, ktorého vyznávate, Boh našich praotcov -- Abraháma, Izáka a Jakoba -- týmto zázrakom oslávil a dokázal moc svojho Syna Ježiša. Toho Ježiša, ktorého ste vy vydali Rimanom a verejne ste sa ho zriekli pred Pilátom, hoci Pilát ho chcel oslobodiť.

14 A keď vám dal vybrať, koho má prepustiť, vy ste sa zriekli svätého, spravodlivého muža a vyžiadali ste milosť pre vraha.

15 Pôvodcu života ste zabili. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami.

16 Viera v Ježišovo meno uzdravila tohto človeka -- poznáte ho a viete, že bol chromý. To, že celkom vyzdravel pred vašimi očami, je výsledkom viery v Ježiša Krista.

Odpustenie pre všetkých

17 Bratia, uvedomujem si, že to všetko ste konali v nevedomosti, takisto aj vaši vodcovia.

18 Boh tak vlastne dopustil, aby Kristus trpel, ako to už dávno predpovedal ústami všetkých prorokov.

19 Preto teraz zmeňte svoje zmýšľanie a svoj postoj k Bohu, aby vám mohol odpustiť viny a aby ste poznali nádherné chvíle obživenia v Pánovej prítomnosti,

20 keď vám znova pošle Ježiša, vám zasľúbeného Mesiáša.

21 Teraz je v nebi a zostane tam až dovtedy, kým bude všetko nové, ako o tom Boh oddávna hovoril ústami svojich svätých prorokov.

22 Tak napríklad Mojžiš povedal už dávno:Z vášho národa si raz Boh povolá nového proroka, podobne ako k vám poslal mňa. Počúvajte pozorne, čo vám bude hovoriť.

23 No kto ho neposlúchne, bude vyhladený z ľudu.

24 Aj Samuel a ostatní proroci často hovorili o dobe, ktorú práve prežívame.

25 Vy ste synmi tých prorokov a máte dedičský podiel na zmluve, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami. Sľúbil Abrahámovi:Tvoj potomok bude požehnaním pre všetky národy zeme.

26 Vám predovšetkým poslal Boh svojho Syna Ježiša, ktorý vás požehná a urobí šťastnými, ak zmeníte svoj život a zanecháte zlo."

The Message

Acts 3

11-5 One day at three o’clock in the afternoon, Peter and John were on their way into the Temple for prayer meeting. At the same time there was a man crippled from birth being carried up. Every day he was set down at the Temple gate, the one named Beautiful, to beg from those going into the Temple. When he saw Peter and John about to enter the Temple, he asked for a handout. Peter, with John at his side, looked him straight in the eye and said, “Look here.” He looked up, expecting to get something from them.

6-8 Peter said, “I don’t have a nickel to my name, but what I do have, I give you: In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk!” He grabbed him by the right hand and pulled him up. In an instant his feet and ankles became firm. He jumped to his feet and walked.

8-10 The man went into the Temple with them, walking back and forth, dancing and praising God. Everybody there saw him walking around and praising God. They recognized him as the one who sat begging at the Temple’s Gate Beautiful and rubbed their eyes, astonished, scarcely believing what they were seeing.

11 The man threw his arms around Peter and John, ecstatic. All the people ran up to where they were at Solomon’s Porch to see it for themselves.

Turn to Face God

12-16 When Peter saw he had a congregation, he addressed the people:

“Oh, Israelites, why does this take you by such complete surprise, and why stare at us as if our power or piety made him walk? The God of Abraham and Isaac and Jacob, the God of our ancestors, has glorified his Son Jesus. The very One that Pilate called innocent, you repudiated. You repudiated the Holy One, the Just One, and asked for a murderer in his place. You no sooner killed the Author of Life than God raised him from the dead—and we’re the witnesses. Faith in Jesus’ name put this man, whose condition you know so well, on his feet—yes, faith and nothing but faith put this man healed and whole right before your eyes.

17-18 “And now, friends, I know you had no idea what you were doing when you killed Jesus, and neither did your leaders. But God, who through the preaching of all the prophets had said all along that his Messiah would be killed, knew exactly what you were doing and used it to fulfill his plans.

19-23 “Now it’s time to change your ways! Turn to face God so he can wipe away your sins, pour out showers of blessing to refresh you, and send you the Messiah he prepared for you, namely, Jesus. For the time being he must remain out of sight in heaven until everything is restored to order again just the way God, through the preaching of his holy prophets of old, said it would be. Moses, for instance, said, ‘Your God will raise up for you a prophet just like me from your family. Listen to every word he speaks to you. Every last living soul who refuses to listen to that prophet will be wiped out from the people.’

24-26 “All the prophets from Samuel on down said the same thing, said most emphatically that these days would come. These prophets, along with the covenant God made with your ancestors, are your family tree. God’s covenant-word to Abraham provides the text: ‘By your offspring all the families of the earth will be blessed.’ But you are first in line: God, having raised up his Son, sent him to bless you as you turn, one by one, from your evil ways.”