Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 3

Uzdravenie chorého

1 Raz popoludní okolo tretej sa Peter a Ján uberali do chrámu na pravidelné modlitby.

Práve ta prinášali nejakého človeka od narodenia chromého; každý deň ho usadili pri chrámovej bráne, ktorá sa volala Krásna, a tam prosil o almužnu tých, čo vchádzali do chrámu.

Keď videl prichádzať Petra a Jána, aj ich poprosil o almužnu.

Zastali pri ňom a Peter povedal: Pozri sa na nás!"

Žobrák sa na nich túžobne zahľadel v nádeji, že niečo dostane.

Ale Peter pokračoval: Zlato ani striebro nemám, ale dám ti cennejší dar. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!"

Nato chytil žobráka za pravú ruku, zdvihol ho a v tom okamihu do ochrnutých nôh a kĺbov chromého vstúpila sila.

Vstal, chodil a vošiel s apoštolmi do chrámu. Poskakoval od radosti a chválil Boha.

Ľudia neverili vlastným očiam a žasli, keď videli,

10 že chromý mrzák, ktorý dlhé roky sedával pri Krásnej bráne a žobral, teraz chodí a vďačne oslavuje Boha.

11 Zbiehali sa okolo uzdraveného a apoštolov, čo prešli do Šalamúnovho stĺporadia, a žasli nad zázrakom, ktorého boli svedkami.

Peter káže v chráme

12 Peter využil príležitosť a prehovoril k zástupu: Priatelia, čo sa čudujete? Hádam si nemyslíte, že sme toho porazeného uzdravili vlastnou mocou alebo zbožnosťou?

13 To Boh, ktorého vyznávate, Boh našich praotcov -- Abraháma, Izáka a Jakoba -- týmto zázrakom oslávil a dokázal moc svojho Syna Ježiša. Toho Ježiša, ktorého ste vy vydali Rimanom a verejne ste sa ho zriekli pred Pilátom, hoci Pilát ho chcel oslobodiť.

14 A keď vám dal vybrať, koho má prepustiť, vy ste sa zriekli svätého, spravodlivého muža a vyžiadali ste milosť pre vraha.

15 Pôvodcu života ste zabili. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami.

16 Viera v Ježišovo meno uzdravila tohto človeka -- poznáte ho a viete, že bol chromý. To, že celkom vyzdravel pred vašimi očami, je výsledkom viery v Ježiša Krista.

Odpustenie pre všetkých

17 Bratia, uvedomujem si, že to všetko ste konali v nevedomosti, takisto aj vaši vodcovia.

18 Boh tak vlastne dopustil, aby Kristus trpel, ako to už dávno predpovedal ústami všetkých prorokov.

19 Preto teraz zmeňte svoje zmýšľanie a svoj postoj k Bohu, aby vám mohol odpustiť viny a aby ste poznali nádherné chvíle obživenia v Pánovej prítomnosti,

20 keď vám znova pošle Ježiša, vám zasľúbeného Mesiáša.

21 Teraz je v nebi a zostane tam až dovtedy, kým bude všetko nové, ako o tom Boh oddávna hovoril ústami svojich svätých prorokov.

22 Tak napríklad Mojžiš povedal už dávno:Z vášho národa si raz Boh povolá nového proroka, podobne ako k vám poslal mňa. Počúvajte pozorne, čo vám bude hovoriť.

23 No kto ho neposlúchne, bude vyhladený z ľudu.

24 Aj Samuel a ostatní proroci často hovorili o dobe, ktorú práve prežívame.

25 Vy ste synmi tých prorokov a máte dedičský podiel na zmluve, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami. Sľúbil Abrahámovi:Tvoj potomok bude požehnaním pre všetky národy zeme.

26 Vám predovšetkým poslal Boh svojho Syna Ježiša, ktorý vás požehná a urobí šťastnými, ak zmeníte svoj život a zanecháte zlo."

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

使徒行傳 3

彼得醫治瘸腿的乞丐

1一天,在下午三點禱告的時間,彼得和約翰去聖殿。 有一個生來瘸腿的人天天被人抬到聖殿美門的外面,向進殿的人乞討。 他看見彼得和約翰要進殿,就求他們施捨。 二人定睛看他,彼得說:「看著我們!」 那人就緊盯著他們,期盼能有所收穫。

彼得說:「金子、銀子我都沒有,但是我把我有的給你。我奉拿撒勒人耶穌基督的名,命令你起來行走!」

彼得拉著他的右手扶他起來,那人的腳和踝骨立刻變得強健有力。 他跳了起來,站穩後開始行走,跟著彼得和約翰進入聖殿,走著跳著讚美上帝。 大家看見他一邊走一邊讚美上帝, 10 認出他就是那個在美門外面的乞丐,都為發生在他身上的事而感到驚奇、詫異。 11 那乞丐緊緊拉著彼得和約翰的手走到所羅門廊,眾人都跑過來,嘖嘖稱奇。

彼得傳揚基督

12 彼得看見這情形,就對大家說:「以色列人啊,何必驚奇呢?為什麼一直盯著我們呢?你們以為我們是憑自己的能力和虔誠叫這人行走嗎? 13 亞伯拉罕、以撒、雅各的上帝,就是我們祖先的上帝,已經使祂的僕人耶穌得了榮耀。你們把耶穌交給彼拉多,儘管彼拉多想釋放祂,你們卻在彼拉多面前棄絕祂! 14 你們棄絕了那聖潔公義者,竟然要求彼拉多釋放一個兇手。 15 你們殺了生命之主,上帝卻使祂從死裡復活了。我們都是這事的見證人。 16 你們認識的這個乞丐因為相信耶穌的名,得到了醫治。你們都看見了,他能痊癒是因為他信耶穌。

17 「弟兄們,我知道你們的所作所為是出於無知,你們的官長也是一樣。 18 但是上帝早已藉眾先知預言基督要受害,這事果然應驗了。 19 所以你們要悔改,歸向上帝,祂將除去你們一切的罪惡, 20 賜給你們煥然一新的日子,也將差遣祂預先為你們選立的基督耶穌降臨。 21 基督必須留在天上,直到萬物更新的時候,這是上帝自古以來藉聖先知的口說的。 22 摩西曾經說,『主——你們的上帝將要在你們中間興起一位像我一樣的先知。你們要留心聽祂的話, 23 凡不聽的,必將他從民中剷除。』

24 「從撒母耳到後來的所有先知都宣告過這些日子。 25 你們是先知的子孫,也承受了上帝和你們祖先所立的約。上帝曾對亞伯拉罕說,『天下萬族必因你的後裔而蒙福。』 26 上帝興起祂的僕人,首先差遣祂到你們中間賜福給你們,使你們脫離罪惡。」