Nádej pre kazdého

List Títovi 3

Ako sa má kresťan správať v spoločnosti

1 Pripomínaj bratom, aby uznávali vrchnosť a boli ochotní priložiť ruku ku každému prospešnému dielu.

O nikom nech nehovoria zle, nehádajú sa, ale k všetkým nech sa vždycky správajú vľúdne.

Veď aj my sme boli kedysi nerozumní, spurní, blúdili sme bez cieľa, boli sme otrokmi rozličných vášní a naše srdcia boli plné hnevu, závisti a nenávisti.

Ale Boh nás vo svojej láske a dobrote zachránil.

Nie pre nejaké naše zásluhy, ale zo svojej láskavosti a súcitu. Očistil nás od všetkých hriechov a dal nám svojho Ducha, ktorý v nás zrodil nový život.

Tohto Ducha sme dostali v hojnosti zásluhou Ježiša Krista a len z jeho dobroty.

A tak už teraz môžeme mať podiel na večnom živote, ktorý túžobne očakávame.

Všetko, čo som ti napísal, je pravda a môžeš sa na to spoľahnúť. Trvaj na tom, aby všetci, ktorí veria v Boha, usilovali sa konať dobré skutky. Je to nielen správne, ale aj užitočné.

Vyhýbaj sa zbytočným rečiam o neriešiteľných otázkach a sporných teologických myšlienkach, najmä ak sa týkajú židovského zákona. Je to neužitočné a nikam to nevedie, iba k hádkam.

10 Toho, kto má v tom záľubu, raz, dva razy napomeň. Ak to nepomôže, rozíď sa s ním;

11 taký človek vedome hreší, a tým sám seba odsudzuje.

Osobné pokyny a pozdravy

12 Chcem k tebe poslať Artema alebo Tychika. Len čo dôjdu, príď za mnou čo najskôr do Nikopola; rozhodol som sa, že prezimujem tam.

13 Učiteľov zákona Zéna a Apola starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo.

14 I veriaci sa musia učiť pomáhať tým, čo to potrebujú, a tak svoju vieru dokazovať činmi.

15 Všetci odtiaľto ťa pozdravujú. Pozdrav aj ty všetkých našich priateľov vo viere. Milosť Božia s vami.

The Message

Titus 3

He Put Our Lives Together

11-2 Remind the people to respect the government and be law-abiding, always ready to lend a helping hand. No insults, no fights. God’s people should be bighearted and courteous.

3-8 It wasn’t so long ago that we ourselves were stupid and stubborn, dupes of sin, ordered every which way by our glands, going around with a chip on our shoulder, hated and hating back. But when God, our kind and loving Savior God, stepped in, he saved us from all that. It was all his doing; we had nothing to do with it. He gave us a good bath, and we came out of it new people, washed inside and out by the Holy Spirit. Our Savior Jesus poured out new life so generously. God’s gift has restored our relationship with him and given us back our lives. And there’s more life to come—an eternity of life! You can count on this.

8-11 I want you to put your foot down. Take a firm stand on these matters so that those who have put their trust in God will concentrate on the essentials that are good for everyone. Stay away from mindless, pointless quarreling over genealogies and fine print in the law code. That gets you nowhere. Warn a quarrelsome person once or twice, but then be done with him. It’s obvious that such a person is out of line, rebellious against God. By persisting in divisiveness he cuts himself off.

12-13 As soon as I send either Artemas or Tychicus to you, come immediately and meet me in Nicopolis. I’ve decided to spend the winter there. Give Zenas the lawyer and Apollos a hearty send-off. Take good care of them.

14 Our people have to learn to be diligent in their work so that all necessities are met (especially among the needy) and they don’t end up with nothing to show for their lives.

15 All here want to be remembered to you. Say hello to our friends in the faith. Grace to all of you.