Nádej pre kazdého

List Efezanom 4

Jednota cirkvi a rozličné schopnosti

1 Prosím vás zo svojho väzenia: žite a správajte sa tak, ako sa patrí na ľudí povolaných k slávnej budúcnosti.

Buďte pokorní a nežní, trpezliví a zhovievaví, znášajte sa navzájom v láske

a pod vedením Ducha Svätého sa usilujte zachovávať medzi sebou pokoj.

Tvoríme predsa jedno telo, a ten istý Duch nás všetkých vedie k slávnej budúcnosti.

Máme jedného Pána, jednu vieru, jeden krst,

máme jedného Boha a Otca, ktorý je nad nami i v nás a ktorý pôsobí naším prostredníctvom.

Každému z nás dal Kristus určité schopnosti podľa toho, ako sám uznal za potrebné.

Už Dávid povedal o Kristovi takéto proroctvo: Keď sa po svojom vzkriesení a víťazstve nad satanom Kristus vráti do neba, prinesie ľuďom dary.

Všimnite si, že je tu reč o návrate. To znamená, že musela predchádzať cesta opačným smerom -- z nebeských výšin do najhlbších končín zeme.

10 Ten, ktorý zostúpil dolu, je ten istý, čo vystúpil hore, aby naplnil celý vesmír.

11 A ten určil niektorých za apoštolov, iných za kazateľov, niekomu dal schopnosť získavať ľudí pre Krista, inému starať sa o nich, ako sa pastier stará o svoje ovce, a niekto zasa dostal dar vyučovať iných.

12 Ich úlohou je pripraviť veriacich na službu,

13 aby cirkev mohla rásť, aby sme vo svojej viere a poznaní Božieho Syna dospeli k úplnej duchovnej zrelosti.

14 Potom už nebudeme ako deti podliehať kadejakým názorom svojho okolia, jeho falošnosti a prefíkaným zvodom.

15 Namiesto toho sa vždy budeme držať pravdy a lásky -- budeme hovoriť pravdu, láskavo konať a žiť -- a tak budeme stále podobnejší Kristovi, ktorý je našou hlavou.

16 V ňom je celé telo dokonale skĺbené a každá jeho časť slúži svojím vlastným spôsobom ostatným, aby sa celé telo zdravo vyvíjalo a žilo v láske.

Žite novým životom

17 Nežite už ako tí, ktorí nepoznajú Boha a nerozumejú Božím cestám.

18 Ich myslenie je zmätené, v ich srdci je tma, lebo nechcú o Bohu nič vedieť.

19 Nevidia rozdiel medzi dobrým a zlým, oddávajú sa nízkym vášňam, ženie ich chamtivosť.

20 Ale Kristus nás učí čosi iné.

21 Ak ste naozaj počuli jeho hlas a poznali jeho pravdu,

22 musíte zanechať doterajší spôsob života -- honbu za žiadosťami vlastného skazeného ja", ktoré sa končí záhubou.

23 Vaše správanie a všetky vaše myšlienky sa musia celkom zmeniť.

24 Áno, musíte sa stať novými, odlišnými osobnosťami, dobrými a svätými, ktoré vyžarujú Božiu spravodlivosť.

25 Preto už neklamte, ale hovorte si navzájom pravdu. Všetci sme predsa časťou jedného tela.

26 Ak sa aj niekedy neubránite hnevu, nehrešte tým, že by ste ho v sebe živili, alebo dokonca rozdúchavali. Odstráňte ho zo svojho srdca skôr, ako zapadne slnko,

27 aby vás diabol nemohol ovládnuť.

28 Kto kradol, nech prestane kradnúť a začne si poctivo zarábať vlastnými rukami, aby mal z čoho pomôcť tým, čo majú nedostatok.

29 Nevypusťte z úst nijaké nepekné slovo. Usilujte sa radšej, aby vaše slová boli pre každého v pravej chvíli pomocou a povzbudením.

30 Nezarmucujte svojím správaním Ducha Svätého, ktorého ste dostali ako znamenie svojho dokonalého vykúpenia.

31 Odstráňte od seba tvrdosť, náladovosť, prchkosť a hnevlivosť. Hádky, urážky a jedovatosť nech sú vám cudzie.

32 Buďte k sebe láskaví, zhovievaví a odpúšťajte si, ako aj vám Boh pre Krista odpustil.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-האפסים 4

1כאסיר האדון אני מתחנן לפניכם שתחיו ותתנהגו בדרך ההולמת את אלה שנבחרו להתברך בכל הברכות הנפלאות האלה. היו ענווים ואדיבים; התייחסו בסבלנות זה אל זה, וסלחו איש לאחיו באהבה. שאפו לשמור על אחדותכם ברוח הקודש, וחיו בשלום איש עם רעהו.

כולנו איברים של גוף אחד, לכולנו רוח אחד, וכולנו נבחרנו לאותו עתיד נפלא. לכולנו אדון אחד, אמונה אחת וטבילה אחת. לכולנו אל ואב אחד שהוא מעל לכל, נמצא בכל וחי בכל. ובכל זאת, המשיח העניק לכל אחד מאיתנו מתנות וכישרונות שונים ומיוחדים, מתוך עושרו ולפי רצונו. על כך אומרים הכתובים שכאשר עלה המשיח לשמים בגבורה, לאחר תחייתו מהמתים ונצחונו על השטן, הוא נתן מתנות לבני האדם ברוחב-לב.[a] שימו לב שכתוב 'עלה לשמים'! משמע שקודם לכן הוא ירד ממרומי השמים אל תחתיות הארץ. 10 זה שירד אלינו הוא זה שעלה השמימה כדי למלא באישיותו את הכול, מתחתיות הארץ עד למרומי השמים.

11 הוא העניק לבני-האדם מתנות שונות: לאחדים העניק את היכולת להיות שליחיו, לאלה העניק את היכולת להיות נביאים, ולאלה העניק כישרון מיוחד לבשר את הבשורה, או כושר מנהיגות והדרכה לפי דבר ה' וכישרון ללמד היטב.

12 לשם מה העניק לנו המשיח את המתנות והכישרונות הללו? כדי שבני-אלוהים יוכלו להיטיב לשרתו בשעה שהם בונים את הקהילה, שהיא גוף המשיח, 13 עד שנגיע כולנו כאחד לאמונה, בגרות והבנה של מושיענו בן האלוהים – עד שנתמלא כליל במשיח.

14 וכך מעתה ואילך לא נשנה את דעתנו בנוגע לאמונתנו; לא ניכשל ולא נרומה על-ידי רמאים ובדחנים, 15 אלא נאמר את האמת באהבה, ונגדל באמונתנו במשיח אשר הוא ראש-הקהילה. 16 בהנהגתו של המשיח מחוברים כל איברי הגוף זה לזה, וכל איבר עוזר למשנהו לבניית הגוף, לפי מידת הכוח שניתן לו, כך שכל הגוף צומח לבניין אחד מלא אהבה – בניין המשיח.

17 בשם האדון אני אומר לכם: אל תשובו לחיות כמו הלא מאמינים, כי הם הולכים אחרי טיפשות שיכלם. 18 בגלל טיפשותם הם בורים וחסרי-דעת בכל הנוגע לחיי אלוהים; הם אינם מבינים את דרכו של אלוהים, כי הם חיים בחשכה ובחטא. 19 הם איבדו כל רגש בושה, והפקירו את עצמם לתאוות בשרם ולכל מעשה זימה ומרמה.

20 אבל לא כך לימד אתכם המשיח! 21 אם באמת הקשבתם לקולו והבינותם את האמת שלימד אתכם, 22 אזי עליכם לסור מדרככם הישנה ומהרגליכם הקודמים, שהיו זימה, תאווה ורמייה, 23 ולחדש את מחשבותיכם וגישתכם לדברים שונים. 24 כן, עליכם להיות אנשים מחודשים בעלי תכונות שהעניק לכם אלוהים, קדושים וצדיקים. עטפו את עצמכם באופי חדש זה.

25 הפסיקו לשקר ודברו אמת, שכן אנו איברים איש לאחיו, ובשקרנו לאחינו אנו פוגעים למעשה בעצמנו! 26 אם אתם כועסים, אל תניחו לכעסכם להביא אתכם לידי חטא! אל תניחו לשמש לשקוע לפני שחלף כעסכם, 27 כי אחרת אתם פותחים פתח לשטן.

28 הגנב חייב להפסיק לגנוב! עליו להתחיל לעבוד עבודה ישרה, כדי שיוכל לעזור לנזקקים. 29 אל תנבלו את פיכם! דברו רק דברים יפים, טובים ומועילים לאנשים אחרים, דברים שיברכו את השומעים.

30 אל תצערו את רוח הקודש של אלוהים, שעל ידיו נחתמתם ליום הגאולה.

31 הפסיקו להתמרמר והסירו מעליכם כל כעס, רוגז, צעקות, קללות ורשעות.

32 היו טובים איש לרעהו, רחמנים וסלחנים, כשם שאלוהים סלח לכם בזכות השתייכותכם למשיח.

Footnotes

  1. אגרת פולוס השליח אל-האפסים 4:8 תרגום חופשי של תהילים סח 19