Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 17

Varovanie pred zvodmi

1 Nie je možné, aby neprišli pokušenia," povedal Ježiš jedného dňa svojim učeníkom, ale beda tomu, kto ich spôsobuje.

Bolo by mu lepšie, keby mu dali na krk mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol na zlé jedného z tých maličkých.

Vystríham vás predtým."

O odpúšťaní

Ak sa niekto voči tebe previní, pokarhaj ho, a ak to oľutuje, odpusť mu. A keby sa to stalo aj sedem ráz za deň a zakaždým by prišiel za tebou s prosbou:Ľutujem to, zakaždým mu odpusť."

Sila viery

Jedného dňa poprosili učeníci Pána: Daj nám viac viery!"

Odpovedal im: Keby ste mali vieru aspoň ako horčičné semienko a povedali ste tejto moruši:Vytrhni sa aj s koreňmi a presaď sa do mora, stalo by sa to.

A ešte niečo: Ak sa sluha vráti po celodennej práci z poľa, kde oral alebo pásol,

nie je zbavený domácich povinností.

Alebo ste azda počuli, že by si hneď sadol za stôl a že by ho Pán obsluhoval a ďakoval mu za splnenú úlohu?

10 Podobne je to aj s vami. Ak urobíte všetko, čo vám Boh ukladá, povedzte:Vykonali sme iba to, čo bolo našou povinnosťou! "

Uzdravenie desiatich malomocných

11 Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš územím medzi Samáriou a Galileou.

12 Keď prichádzal k jednej dedine, šlo mu oproti desať malomocných. Zastali

13 a zďaleka naňho volali: Ježišu, Majstre, zmiluj sa nad nami!"

14 Pozrel na nich a povedal: Choďte a ukážte sa kňazom!"

Poslúchli a cestou boli zbavení svojej choroby.

15 Keď jeden z nich zistil, že je zdravý, vrátil sa a nahlas chválil Boha.

16 Padol Ježišovi k nohám a z celého srdca mu ďakoval. Bol to Samaritán.

17 Tu sa Ježiš spýtal: Neuzdravil som vás desiatich? Kde je deväť ostatných?

18 Prečo sa nevrátili, aby sa poďakovali Bohu ako tento cudzinec?"

19 Potom sa obrátil k Samaritánovi a doložil: Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila."

Buďte pripravení na môj návrat

20 Jedného dňa sa farizeji pýtali Ježiša, kedy príde Božie kráľovstvo. Odpovedal im: Kráľovstvo Božie neprichádza tak, aby ste to mohli spozorovať.

21 Ani sa nedá povedať:Je tu alebo tam. Veď kráľovstvo Božie je už tu medzi vami!"

22 Svojim učeníkom však povedal: Príde čas, keď si budete túžobne želať, aby ste prežili aspoň jediný deň v kráľovstve Syna človeka. Ale táto túžba sa vám nesplní.

23 Nedajte sa mýliť, keď vám budú hovoriť:Kristus je tam, alebo:Je tuná! Nežeňte sa ta a nechoďte za ním.

24 Ako keď oslepujúci blesk pretne oblohu a ožiari celý obzor, taký jasný bude jeho návrat.

25 Najprv však musí mnoho vytrpieť a táto neveriaca generácia ho zavrhne.

26 V deň, keď Syn človeka znova príde, budú ľudia žiť takisto ako za dní Noema.

27 Aj vtedy sa zaujímali iba o jedlo, pitie a zmyselné rozkoše. Trvalo to až dovtedy, kým nenastala potopa, v ktorej všetci zahynuli. Zachránil sa iba Noe so svojou rodinou v korábe.

28 Podobne to bolo za čias Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali --

29 až do dňa, keď Lot vyšiel zo Sodomy. Vtedy pršal oheň a síra z neba a všetkých zahubili.

30 Tak to bude v deň, keď príde Syn človeka.

31 V tej chvíli nech budete kdekoľvek, nevracajte sa po nič domov.

32 Spomeňte si, čo sa stalo s Lotovou ženou.

33 Kto by lipol iba na svojom pozemskom živote, stratí ho, ale kto ho odovzdá Bohu, ten ho získa pre večnosť.

34 V tú noc budú dvaja ležať v jednej posteli, jeden bude vzatý, druhý zostane.

35 Dve ženy budú pracovať v domácnosti, jedna bude vzatá, druhá zostane.

36 Dvaja muži budú pracovať na poli, jeden bude vzatý, druhý zostane."

37 Učeníci sa ho spýtali: Kde to bude, Pane?" Ježiš im odpovedal: Kde bude telo, ta sa zlietnu aj supy."