Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 6

Pravá zbožnosť

1 Dávajte si pozor, aby ste nekonali dobré skutky verejne pred ľuďmi a nevystavovali svoju dobročinnosť na obdiv, lebo tým sa pripravíte o odmenu svojho Otca v nebesiach.

Preto keď niekomu niečo dávate, nechcite, aby o tom všetci vedeli. Okato -- v chrámoch a na uliciach -- konajú dobro pyšní pokrytci, lebo túžia, aby ich ľudia chválili. Naozaj, vravím vám: tí si svoju odmenu vyberajú už vopred.

Ak ty niekomu pomáhaš, rob to nenápadne; nech tvoja ľavá ruka nevie, čo robí pravá.

A tvoj Otec, ktorý vidí aj skryté veci, ti to odplatí."

Ako sa modliť

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi modlievajú v synagógach a na nárožiach, aby ich ľudia videli. Naozaj, vravím vám: tí už dostali svoju odmenu.

Ale keď sa chceš modliť, choď domov, zavri za sebou dvere a v skrytosti sa modli k svojmu Otcovi a On, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ťa vypočuje.

Neopakujte bezmyšlienkovite modlitbu ako ľudia, ktorí Boha nepoznajú. Myslia si, že ich Boh vypočuje, keď budú svoju prosbu dlho omieľať.

Nenapodobňujte ich, veď váš Otec pozná vaše potreby skôr, ako ich vyslovíte."

Modlitba Pánova

Modlite sa teda takto:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa tvoje meno.

10 Príď tvoje kráľovstvo.

Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi.

11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

12 A odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

13 A neuvoď nás do pokušenia,

ale zbav nás zlého.

14 Ak odpustíte iným ich previnenia, aj váš nebeský Otec odpustí vám.

15 Ale ak im vy neodpustíte, ani vy nemôžete rátať s Božím odpustením."

Prečo a ako sa postiť

16 A ak sa postíte, netvárte sa utrápene, nemračte sa ako pokrytci, ktorí takto upozorňujú svoje okolie na to, že sa postia. Naozaj vám hovorím: tí už dostali svoju odmenu.

17 Ale keď sa ty postíš, pekne sa uprav a tvár sa prirodzene,

18 aby na tebe nikto nič nezbadal. Vie o tom iba tvoj Otec, ktorý vidí to, čo je ľuďom skryté. A jedine tak ti pôst prinesie duchovný úžitok.

19 Nezhromažďujte si bohatstvo na zemi, kde rýchlo stráca svoju hodnotu, alebo ho môžu ukradnúť zlodeji.

20 Zhromažďujte si radšej poklady v nebi, kde nikdy nestratia svoju hodnotu, ani ich neukradne nijaký zlodej.

21 Lebo kde je vaše bohatstvo, tam je aj vaše srdce.

22 Svetlom tela je oko. Ak je tvoje oko čisté, tvoja duša je naplnená jasom.

23 Ale ak je tvoje oko zakalené nečistými myšlienkami a túžbami, si ponorený do hlbokých temnôt. Ak nemáš v sebe svetlo, blúdiš v beznádejnej tme."

Nie bezstarostnosť, ale oslobodenie od starostí

24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Jedného totiž bude nenávidieť a druhého mať v láske, alebo jednému bude dávať prednosť a druhého bude zanedbávať. Nedá sa slúžiť zároveň Bohu aj majetku.

25 Preto vám radím: netrápte sa hmotnými starosťami -- o jedlo, pitie a odev. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako šaty?

26 Pozrite na vtáky: nesejú ani nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok, a predsa ich nebeský Otec živí. Či nie ste omnoho cennejší ako ony?

27 Nech by ste sa akokoľvek starali, aj tak si nepredĺžite život ani o jediný okamih.

28 A prečo sa toľko trápite s oblečením? Pozrite na poľné kvety: nepracujú, nepradú,

29 a predsa ani Šalamún vo svojom kráľovskom majestáte nebol tak oblečený ako hociktorý z nich.

30 A ak teda Boh zaodieva do takej nádhery obyčajné poľné kvietky, ktoré dnes kvitnú a zajtra uschnú, nepostará sa tým skôr o vás? To mu tak málo dôverujete?

31 Preto sa netrápte a nespytujte: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme?

32 Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tieto veci kladú na prvé miesto a trápia sa pre ne. Ale vy máte nebeského Otca, a ten dobre vie, čo všetko potrebujete.

33 Dajte Bohu prvé miesto vo svojom živote a on vám dá, čo budete potrebovať.

34 Netrápte sa teda o budúcnosť. Každý deň má dosť svojich starostí. A Boh vám ich pomôže riešiť aj zajtra."

Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 6

1"היזהרו שלא תעשו את מעשיכם הטובים לפני כולם, כדי שכולם יראו ויכבדו אתכם, כי ככה אין לכם שכר מאביכם שבשמים. אם אתה נותן נדבה, אל תספר על כך לכולם, כפי שעושים הצבועים. הם אף תוקעים בשופר בבית-הכנסת לכבוד זה, כדי שכולם יעריצו את צדקנותם. אני אומר לכם: הם יקבלו את מה שמגיע להם. אם אתה נותן נדבה, עשה זאת בסתר – אל תספר לידך השמאלית מה שעושה ידך הימנית. ואז אביכם שבשמים, הרואה במסתרים, יגמול לכם.

כשאתם מתפללים, אל תנהגו כמו הצבועים, המתפללים בפינות רחוב ובבית-הכנסת כדי שכולם יראו אותם. אני אומר לכם: להם המגיע להם. כשאתם מתפללים, היכנסו לחדר לבד, נעלו את הדלת והתפללו בסתר אל אביכם. ואז אביכם שבשמים, הרואה את הנעשה במסתרים, ייתן לכם שכר בגלוי.

אל תחזרו שוב ושוב על אותה תפילה, כפי שנוהגים עובדי האלילים. הם חושבים שיקבלו תשובה רק אם יחזרו על תפילתם פעמים רבות. זכרו: אביכם יודע מה שאתם צריכים לפני שאתם מבקשים זאת ממנו! לכן התפללו כך:

'אבינו שבשמים, יתקדש שמך.

10 תבוא מלכותך,

שרצונך ייעשה בארץ כמו בשמים.

11 אנו גם מבקשים שתספק לנו מדי יום את צורכנו.

12 אנא סלח לנו על חטאינו, כשם שאנו סולחים לאלה שחטאו נגדנו.

13 עזור לנו לעמוד נגד פיתויים וניסיונות,

והצל אותנו מכל רע

(כי שלך המלכות, הכוח והתפארת לעולמי עולמים. אמן).

14 אביכם שבשמים יסלח לכם אם תסלחו גם אתם לאלה שחוטאים נגדכם. 15 אם לא תהיו מוכנים לסלוח להם, לא יסלח ה' גם לכם על חטאיכם.

16 כאשר אתם צמים, אל תפגינו זאת לפני כולם, כפי שעושים הצבועים. הם מנסים להראות עצובים ושהם בצום. הם יקבלו את מה שמגיע להם. 17 אך אתם, כאשר אתם צמים, סדרו וטפחו את מראכם, 18 כדי שאיש לא יחשוב שאתם רעבים – מלבד אביכם שבשמים הרואה במסתרים, והוא ייתן לכם את השכר המגיע לכם.

19 אל תצברו לכם רכוש בארץ, במקום שהוא עלול להחליד, להירקב או להיגנב. 20 צברו את רכושכם בשמים, כי שם הוא בטוח מפני גנבה ולא יאבד את ערכו לעולם. 21 אם רכושכם יהיה בשמים, גם לבכם ומחשבותיכם יהיו שם.

22 עין האדם היא אור גופו. אם עינך טהורה, תמיד יזרח אור השמש בתוך נפשך. 23 אבל אם עינכם רעה, אזי תחשך כולך. מה רבה חשכה כזאת! 24 "אינכם יכולים לעבוד שני אדונים: את האלוהים ואת הכסף. אם תאהבו את האחד, תשנאו בהכרח את האחר, ולהיפך.

25 "משום כך אני אומר לכם שלא תדאגו לדברים חומרניים ויום-יומיים כמו מה לאכול ולשתות ומה ללבוש. הלא החיים חשובים מאוכל, והנפש חשובה מהלבוש. 26 תחשבו על הציפורים למשל: אין הן דואגות למה שתאכלנה – הציפורים אינן זורעות, אינן קוצרות ואינן אוגרות מזון – כי אביכם שבשמים מאכיל אותן ודואג להן. והלא יקרים אתם לאלוהים הרבה יותר מהציפורים. 27 חוץ מזה, מה תועיל דאגתכם? האם היא יכולה להוסיף עוד יום לחייכם, או עוד סנטימטר לקומתכם?

28 "ומדוע אתם דואגים ללבוש? הביטו בפרחי הבר! אין הם דואגים למה שילבשו! 29 ואילו שלמה המלך בכל תפארתו לא היה לבוש יותר יפה מהם! 30 ואם כך דואג אלוהים לפרחים, שהיום הם יפים ורעננים ומחר נובלים ומתים, האם לא ידאג לכם הרבה יותר? אל תהיו כאלה חסרי-אמונה.

לכן אל תדאגו לאוכל או ללבוש. מדוע שתהיו כמו עובדי האלילים, המייחסים חשיבות רבה לדברים אלה? הלא אביכם שבשמים יודע טוב מאוד שאתם צריכים את כל אלה. 33 בקשו לפני הכול את מלכותו של אלוהים וחיו ביושר, והוא ייתן לכם את כל מה שאתם צריכים.

34 אם כן אל תדאגו למחר; אלוהים ידאג למחר שלכם, ודיה לצרה בשעתה."