New Living Translation

Titus 2

Promote Right Teaching

1As for you, Titus, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. Teach the older men to exercise self-control, to be worthy of respect, and to live wisely. They must have sound faith and be filled with love and patience.

Similarly, teach the older women to live in a way that honors God. They must not slander others or be heavy drinkers.[a] Instead, they should teach others what is good. These older women must train the younger women to love their husbands and their children, to live wisely and be pure, to work in their homes,[b] to do good, and to be submissive to their husbands. Then they will not bring shame on the word of God.

In the same way, encourage the young men to live wisely. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth so that your teaching can’t be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us.

Slaves must always obey their masters and do their best to please them. They must not talk back 10 or steal, but must show themselves to be entirely trustworthy and good. Then they will make the teaching about God our Savior attractive in every way.

11 For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. 12 And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God, 13 while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. 14 He gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us his very own people, totally committed to doing good deeds.

15 You must teach these things and encourage the believers to do them. You have the authority to correct them when necessary, so don’t let anyone disregard what you say.

Footnotes

  1. 2:3 Greek be enslaved to much wine.
  2. 2:5 Some manuscripts read to care for their homes.

Słowo Życia

List św. Pawła do Tytusa 2

Wskazówki dla różnych grup

1Ty zaś wzywaj wszystkich do życia zgodnego z zasadami zdrowej nauki. Starsi mężczyźni mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni oraz dojrzali w wierze, miłości i wytrwałości. Starsze kobiety mają również zachowywać się godnie. Powinny unikać plotkowania oraz pijaństwa i dawać innym dobry przykład. Niech nauczają młode mężatki miłości do mężów i dzieci, rozsądku, unikania grzechu, dbania o dom oraz uległości wobec mężów. Dzięki temu nikt nie będzie mógł krytykować słowa Bożego, twierdząc, że ludzie, którzy go słuchają, czynią zło.

Młodych mężczyzn zachęcaj do tego, aby byli rozsądni. We wszystkim bądź dla innych wzorem dobrego postępowania. Nauczając, trzymaj się prawdy i zachowuj powagę. W tym, co mówisz, bądź czysty i bez zarzutu, aby twoi przeciwnicy zamilkli, nie mogąc cię o nic oskarżyć.

Niewolnicy niech będą całkowicie poddani swoim panom. Niech chętnie im służą, nie sprzeciwiają się im 10 i niech ich nie okradają. We wszystkim niech będą godni pełnego zaufania. Dzięki takiej postawie pokażą bowiem innym, jak wspaniała i prawdziwa jest nauka naszego Boga i Zbawiciela.

11 On okazał światu wielką łaskę, oferując swoje zbawienie wszystkim ludziom. 12 On również wzywa nas, byśmy porzucili to, co Mu się nie podoba, i nie ulegali złym pragnieniom, ale zaczęli prowadzić rozsądne, prawe i pobożne życie. 13 Oczekujemy bowiem wspaniałej chwili, w której ukaże się chwała wielkiego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 14 On oddał swoje życie, aby nas oczyścić i uwolnić od wszelkiego grzechu. Pragnął bowiem, byśmy stali się Jego wybranym ludem, pełnym zapału do czynienia dobra. 15 Tego właśnie nauczaj innych ludzi. Zachęcaj ich również do prawego życia, a w razie potrzeby zwracaj im uwagę na ich grzechy. Nie pozwalaj, aby cię lekceważono.