New Living Translation

Titus 2

Promote Right Teaching

1As for you, Titus, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. Teach the older men to exercise self-control, to be worthy of respect, and to live wisely. They must have sound faith and be filled with love and patience.

Similarly, teach the older women to live in a way that honors God. They must not slander others or be heavy drinkers.[a] Instead, they should teach others what is good. These older women must train the younger women to love their husbands and their children, to live wisely and be pure, to work in their homes,[b] to do good, and to be submissive to their husbands. Then they will not bring shame on the word of God.

In the same way, encourage the young men to live wisely. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth so that your teaching can’t be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us.

Slaves must always obey their masters and do their best to please them. They must not talk back 10 or steal, but must show themselves to be entirely trustworthy and good. Then they will make the teaching about God our Savior attractive in every way.

11 For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. 12 And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God, 13 while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. 14 He gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us his very own people, totally committed to doing good deeds.

15 You must teach these things and encourage the believers to do them. You have the authority to correct them when necessary, so don’t let anyone disregard what you say.

Footnotes

  1. 2:3 Greek be enslaved to much wine.
  2. 2:5 Some manuscripts read to care for their homes.

Nouă Traducere În Limba Română

Titus 2

Trăind după învăţătura sănătoasă

1Tu însă să vorbeşti lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă! Cei vârstnici trebuie să fie demni, onorabili, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste şi în răbdare. Tot astfel, şi femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare respectuoasă, să nu fie acuzatoare, nici înrobite de vin, să fie unele care îi învaţă pe alţii ce este bine, astfel încât să le poată sfătui pe cele tinere să fie iubitoare de soţi, iubitoare de copii, cumpătate, curate, bune gospodine, să fie supuse soţilor lor, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Tot astfel, îndeamnă-i şi pe cei tineri să fie cu stăpânire de sine. În toate lucrurile, dă-te ca exemplu prin lucrări bune, printr-o învăţătură curată, prin demnitate, printr-o vorbire sănătoasă, ireproşabilă, pentru ca aceia care se împotrivesc să fie făcuţi de ruşine şi să nu aibă nimic rău de spus despre noi. Spune-le sclavilor să le fie supuşi în toate stăpânilor lor, să le fie plăcuţi, să nu le întoarcă vorba, 10 să nu fure, ci să dovedească că, în toate, sunt buni şi credincioşi, pentru ca astfel să arate în toate frumuseţea învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 12 şi ne învaţă să renunţăm la lipsa de evlavie şi la poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept şi evlavios, 13 în timp ce aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Cristos. 14 El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un popor care să fie doar al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 15 Spune aceste lucruri, îndeamnă şi mustră cu toată autoritatea! Nimeni să nu te dispreţuiască!