New Living Translation

Revelation 9

The Fifth Trumpet Brings the First Terror

1Then the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star that had fallen to earth from the sky, and he was given the key to the shaft of the bottomless pit.[a] When he opened it, smoke poured out as though from a huge furnace, and the sunlight and air turned dark from the smoke.

Then locusts came from the smoke and descended on the earth, and they were given power to sting like scorpions. They were told not to harm the grass or plants or trees, but only the people who did not have the seal of God on their foreheads. They were told not to kill them but to torture them for five months with pain like the pain of a scorpion sting. In those days people will seek death but will not find it. They will long to die, but death will flee from them!

The locusts looked like horses prepared for battle. They had what looked like gold crowns on their heads, and their faces looked like human faces. They had hair like women’s hair and teeth like the teeth of a lion. They wore armor made of iron, and their wings roared like an army of chariots rushing into battle. 10 They had tails that stung like scorpions, and for five months they had the power to torment people. 11 Their king is the angel from the bottomless pit; his name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon—the Destroyer.

12 The first terror is past, but look, two more terrors are coming!

The Sixth Trumpet Brings the Second Terror

13 Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice speaking from the four horns of the gold altar that stands in the presence of God. 14 And the voice said to the sixth angel who held the trumpet, “Release the four angels who are bound at the great Euphrates River.” 15 Then the four angels who had been prepared for this hour and day and month and year were turned loose to kill one-third of all the people on earth. 16 I heard the size of their army, which was 200 million mounted troops.

17 And in my vision, I saw the horses and the riders sitting on them. The riders wore armor that was fiery red and dark blue and yellow. The horses had heads like lions, and fire and smoke and burning sulfur billowed from their mouths. 18 One-third of all the people on earth were killed by these three plagues—by the fire and smoke and burning sulfur that came from the mouths of the horses. 19 Their power was in their mouths and in their tails. For their tails had heads like snakes, with the power to injure people.

20 But the people who did not die in these plagues still refused to repent of their evil deeds and turn to God. They continued to worship demons and idols made of gold, silver, bronze, stone, and wood—idols that can neither see nor hear nor walk! 21 And they did not repent of their murders or their witchcraft or their sexual immorality or their thefts.

Footnotes

  1. 9:1 Or the abyss, or the underworld; also in 9:11.

Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 9

Den femte trompet

1Da den femte engel blæste i sin trompet, så jeg, at der faldt en stjerne fra himlen ned på jorden. Den fik nøglen til skakten, som fører ned til jordens indre afgrund. Den åbnede for skakten ned til afgrunden, og en røgsky som fra en meget stor ovn steg op og skyggede for solen, så det blev halvmørkt over det hele. Ud af røgskyen kom der græshopper, som spredte sig ud over jorden, og de blev udstyret med den samme gift, som skorpioner har. De fik at vide, at de hverken måtte angribe græs, urter eller træer, men kun de mennesker, der ikke havde Guds mærke på panden. De fik ikke lov til at slå dem ihjel, men til at pine dem i fem måneder. Og smerterne er, som når man bliver stukket af en skorpion. Det bliver så pinefuldt, at menneskene vil ønske at dø, men de dør ikke.

Græshopperne lignede heste, der er rustet til krig. Det var, som om de havde gyldne kranse på hovederne. Deres ansigter lignede menneskeansigter. Deres hår var langt som en kvindes hår, og deres tænder frygtindgydende som en løves tænder. De var dækket af brynjer, der var lavet af jern, og lyden af deres vinger var som lyden af mange stridsvogne med heste i fuldt trav. 10 De havde haler med en stikkende brod ligesom skorpioner, og med deres stik havde de magt til at plage menneskene i fem måneder. 11 De havde en hersker over sig, nemlig afgrundens engel. Hans hebraiske navn er Abaddon, og hans græske navn er Apollyon.[a]

12 Det var det første „ak og ve”, men der er endnu to tilbage.

Den sjette trompet

13 Da den sjette engel blæste i sin trompet, hørte jeg en stemme, der kom fra hornene på det forgyldte røgelsesalter i Guds tempel. 14 Stemmen råbte til den sjette engel, der havde trompeten: „Løs de fire engle, der står bundne ved den store flod Eufrat!” 15 De fire engle, som var holdt i beredskab til netop denne time, dag, måned og år, blev løst, og deres opgave var at dræbe en tredjedel af alle mennesker. 16 De sendte en rytterhær af sted på 20.000 gange 10.000 mand. Jeg hørte tallet blive nævnt.

17 Jeg iagttog hestene såvel som de ryttere, der sad på dem. Rytterne havde ildrøde, mørkeblå og svovlgule rustninger på. Hestenes hoveder var frygtindgydende som løvehoveder, og røg og ild og brændende svovl stod ud af munden på dem. 18 En tredjedel af alle mennesker blev dræbt af røgen, ilden og den brændende svovl. 19 Hestene kunne dræbe både med munden og med halen. Halen lignede en slange og havde et hoved, som huggede efter folk.

20 De mennesker, der overlevede disse plager, holdt dog ikke op med deres onde handlinger. De fortsatte med at dyrke onde ånder og afgudsbilleder af guld, sølv, kobber, sten og træ, afguder, der hverken kan se eller høre eller bevæge sig. 21 De holdt ikke op med deres voldshandlinger, okkultisme, seksuelle synder og tyverier.

Footnotes

  1. 9,11 Disse navne betyder „Ødelæggeren”.