New Living Translation

Revelation 6

The Lamb Breaks the First Six Seals

1As I watched, the Lamb broke the first of the seven seals on the scroll.[a] Then I heard one of the four living beings say with a voice like thunder, “Come!” I looked up and saw a white horse standing there. Its rider carried a bow, and a crown was placed on his head. He rode out to win many battles and gain the victory.

When the Lamb broke the second seal, I heard the second living being say, “Come!” Then another horse appeared, a red one. Its rider was given a mighty sword and the authority to take peace from the earth. And there was war and slaughter everywhere.

When the Lamb broke the third seal, I heard the third living being say, “Come!” I looked up and saw a black horse, and its rider was holding a pair of scales in his hand. And I heard a voice from among the four living beings say, “A loaf of wheat bread or three loaves of barley will cost a day’s pay.[b] And don’t waste[c] the olive oil and wine.”

When the Lamb broke the fourth seal, I heard the fourth living being say, “Come!” I looked up and saw a horse whose color was pale green. Its rider was named Death, and his companion was the Grave.[d] These two were given authority over one-fourth of the earth, to kill with the sword and famine and disease[e] and wild animals.

When the Lamb broke the fifth seal, I saw under the altar the souls of all who had been martyred for the word of God and for being faithful in their testimony. 10 They shouted to the Lord and said, “O Sovereign Lord, holy and true, how long before you judge the people who belong to this world and avenge our blood for what they have done to us?” 11 Then a white robe was given to each of them. And they were told to rest a little longer until the full number of their brothers and sisters[f]—their fellow servants of Jesus who were to be martyred—had joined them.

12 I watched as the Lamb broke the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became as dark as black cloth, and the moon became as red as blood. 13 Then the stars of the sky fell to the earth like green figs falling from a tree shaken by a strong wind. 14 The sky was rolled up like a scroll, and all of the mountains and islands were moved from their places.

15 Then everyone—the kings of the earth, the rulers, the generals, the wealthy, the powerful, and every slave and free person—all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. 16 And they cried to the mountains and the rocks, “Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. 17 For the great day of their wrath has come, and who is able to survive?”

Footnotes

  1. 6:1 Or book.
  2. 6:6a Greek A choinix [1 quart or 1 liter] of wheat for a denarius, and 3 choinix of barley for a denarius. A denarius was equivalent to a laborer’s full day’s wage.
  3. 6:6b Or harm.
  4. 6:8a Greek was Hades.
  5. 6:8b Greek death.
  6. 6:11 Greek their brothers.

Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 6

Sex av sigillen bryts

1Medan jag såg på bröt Lammet det första sigillet, och började öppna boken. Med en röst som liknade åskan sa då en av de fyra levande väsendena: Kom!

Då fick jag se att det stod en vit häst framför mig. Och ryttaren som satt på den bar en båge, och man satte en segerkrans på hans huvud. Han kom som segrare för att segra på nytt!

När han bröt sigillet till den andra boken, hörde jag det andra av de fyra väsendena ropa: Kom!

Nu fick jag se en röd häst. Dess ryttare fick makt att ta bort freden från jorden och få människorna att slakta varandra. Och han fick ett långt svärd.

När han hade brutit det tredje sigillet, hörde jag det tredje av de fyra väsendena säga: Kom! Då såg jag en svart häst, och dess ryttare höll en vågskål i sin hand.

Och en röst bland de fyra väsendena sa: Ett kilo vete för en hel dagslön, eller tre kilo korn, men skada inte olivoljan och vinet.

Och när det fjärde sigillet bröts, hörde jag det fjärde väsendet säga: Kom!

Och nu såg jag en likblek häst, vars ryttare hette Döden och han följdes av en här av döda från avgrunden. De fick kontroll över en fjärdedel av jorden, för att döda människorna genom krig och svält och sjukdom och vilda djur.

Och när Lammet bröt det femte sigillet, såg jag ett altare. Under det fanns alla de människors själar, som hade lidit martyrdöden för att de hade förkunnat Guds ord och trofast vittnat om Jesus.

10 De ropade högt till Herren: Allsmäktige Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer människorna på jorden och straffar dem för vad de gjort mot oss?

11 Var och en av dem fick då vita kläder, och blev tillsagda att vara stilla ännu en kort tid, tills dess att deras medtjänare och bröder - som skulle bli dödade liksom de själva - hade blivit fulltaliga.

12 Sedan såg jag honom bryta det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt och månen blev blodröd.

13 Sedan såg det ut som om himlens stjärnor föll till jorden som gröna frukter från ett fikonträd som skakas av kraftiga vindar.

14 Himlen försvann framför mina ögon, som om den rullats ihop som en bokrulle, och togs bort. Och alla berg och öar skakade och flyttades från sina platser.

15 Jordens kungar och världens ledare och de rika männen och de höga militärerna och alla människor, stora och små, slavar och fria greps av ångest och skräck och gömde sig i grottor och bland bergsklippor,

16 och de ropade till bergen: Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen, och för Lammets vrede,

17 för deras stora vredes dag har nu kommit och vem kan överleva den?