New Living Translation

Psalm 91

Psalm 91

Those who live in the shelter of the Most High
    will find rest in the shadow of the Almighty.
This I declare about the Lord:
He alone is my refuge, my place of safety;
    he is my God, and I trust him.
For he will rescue you from every trap
    and protect you from deadly disease.
He will cover you with his feathers.
    He will shelter you with his wings.
    His faithful promises are your armor and protection.
Do not be afraid of the terrors of the night,
    nor the arrow that flies in the day.
Do not dread the disease that stalks in darkness,
    nor the disaster that strikes at midday.
Though a thousand fall at your side,
    though ten thousand are dying around you,
    these evils will not touch you.
Just open your eyes,
    and see how the wicked are punished.

If you make the Lord your refuge,
    if you make the Most High your shelter,
10 no evil will conquer you;
    no plague will come near your home.
11 For he will order his angels
    to protect you wherever you go.
12 They will hold you up with their hands
    so you won’t even hurt your foot on a stone.
13 You will trample upon lions and cobras;
    you will crush fierce lions and serpents under your feet!

14 The Lord says, “I will rescue those who love me.
    I will protect those who trust in my name.
15 When they call on me, I will answer;
    I will be with them in trouble.
    I will rescue and honor them.
16 I will reward them with a long life
    and give them my salvation.”

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 91

Ang Dios Aton nga Manugprotektar

1Ang bisan sin-o nga magpaprotektar sa Labing Mataas nga Dios nga Makagagahom protektaran niya.
Makasiling siya[a] sa Ginoo, “Ikaw ang akon dalangpan kag mabakod nga palanaguan.
Ikaw ang akon Dios nga akon ginasaligan.”

Sigurado gid nga ilikaw ka niya sa mga siod kag sa makamamatay nga mga balatian.
Protektaran ka niya pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya mga pakpak.
Sa iya katutom, protektaran ka niya kag apinan.
5-6 Indi ka dapat mahadlok sa mga kalahadlukan, sa pana sang mga kaaway, sa mga balatian, kag sa mga kalalat-an nga nagaabot kon gab-i ukon adlaw.
Bisan linibo ka mga tawo ang magkalamatay sa imo palibot, indi ka maano.
Makita mo lang kon paano ginasilutan ang malaot nga mga tawo.

Tungod kay ginhimo mo nga dalangpan ang Ginoo, ang Labing Mataas nga Dios nga akon manugprotektar,
10 wala sing kalamidad ukon kalalat-an nga magaabot sa imo ukon sa imo panimalay.
11 Kay suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo bisan diin ka makadto.
12 Hakwaton[b] ka nila agod indi mapilas ang imo tiil sa bato.[c]
13 Tapakon mo ang mga leon kag ang dalitan nga mga man-og.

14 Nagsiling ang Dios, “Luwason ko kag protektaran ang nagahigugma kag nagakilala sa akon.
15 Kon magpanawag siya sa akon, sabton ko siya;
kon ara siya sa kalisod, updan ko siya;
luwason ko siya kag padunggan.
16 Hatagan ko siya sang malawig nga kabuhi,
kag ipakita ko sa iya ang akon pagluwas sa iya.”

Footnotes

  1. 91:2 siya: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac, pero sa Hebreo, ako.
  2. 91:12 Hakwaton: ukon, Saluon.
  3. 91:12 Hakwaton… bato: buot silingon, protektaran ka nila agod indi ka maano.