New Living Translation

Psalm 5

Psalm 5

For the choir director: A psalm of David, to be accompanied by the flute.

O Lord, hear me as I pray;
    pay attention to my groaning.
Listen to my cry for help, my King and my God,
    for I pray to no one but you.
Listen to my voice in the morning, Lord.
    Each morning I bring my requests to you and wait expectantly.

O God, you take no pleasure in wickedness;
    you cannot tolerate the sins of the wicked.
Therefore, the proud may not stand in your presence,
    for you hate all who do evil.
You will destroy those who tell lies.
    The Lord detests murderers and deceivers.

Because of your unfailing love, I can enter your house;
    I will worship at your Temple with deepest awe.
Lead me in the right path, O Lord,
    or my enemies will conquer me.
Make your way plain for me to follow.

My enemies cannot speak a truthful word.
    Their deepest desire is to destroy others.
Their talk is foul, like the stench from an open grave.
    Their tongues are filled with flattery.[a]
10 O God, declare them guilty.
    Let them be caught in their own traps.
Drive them away because of their many sins,
    for they have rebelled against you.

11 But let all who take refuge in you rejoice;
    let them sing joyful praises forever.
Spread your protection over them,
    that all who love your name may be filled with joy.
12 For you bless the godly, O Lord;
    you surround them with your shield of love.

Footnotes

  1. 5:9 Greek version reads with lies. Compare Rom 3:13.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 5

Beskyttet under Herrens nåde

1Til korlederen: Brug fløjterne. En sang af David.

Herre, hør min bøn,
    lyt til mine dybe suk.
Min Konge og min Gud, hør mit råb om hjælp,
    for til dig vil jeg klage min nød.
Om morgenen løfter jeg min røst til dig,
    jeg lægger min sag frem for dig og venter.

Gud, du hader grusomheder
    og kan ikke acceptere ondskab.
Oprørere får ikke adgang til dig,
    for du hader de onde.
Du tilintetgør dem, der lyver,
    du afskyr vold og bedrageri.

Men jeg kan gå ind i dit tempel
    på grund af din trofaste nåde
        og tilbede dig i ærefrygt.
Herre, led mig ad den rette vej,
    så mine fjender ikke fælder mig.
Vis mig den vej, jeg skal gå,
    og fortæl mig, hvad jeg skal gøre.
10 Mine fjender lyver konstant,
    de er kun ude på at gøre fortræd.
Deres strube stinker som en åben grav,
    deres tunge er belagt med smiger.
11 Drag dem til ansvar, oh, Gud,
    fang dem i deres egne fælder.
Straf dem for deres trodsighed,
    for det er dig, de gør oprør imod.
12 Men lad alle, som stoler på dig, juble.
    Lad dem råbe af fryd til hver en tid.
Du beskytter dem, der følger dig trofast,
    så de altid er fyldt med glæde.
13 Du velsigner jo de gudfrygtige, Herre,
    dækker dem med din nådes skjold.