New Living Translation

Isaiah 61

Good News for the Oppressed

1The Spirit of the Sovereign Lord is upon me,
    for the Lord has anointed me
    to bring good news to the poor.
He has sent me to comfort the brokenhearted
    and to proclaim that captives will be released
    and prisoners will be freed.[a]
He has sent me to tell those who mourn
    that the time of the Lord’s favor has come,[b]
    and with it, the day of God’s anger against their enemies.
To all who mourn in Israel,[c]
    he will give a crown of beauty for ashes,
a joyous blessing instead of mourning,
    festive praise instead of despair.
In their righteousness, they will be like great oaks
    that the Lord has planted for his own glory.

They will rebuild the ancient ruins,
    repairing cities destroyed long ago.
They will revive them,
    though they have been deserted for many generations.
Foreigners will be your servants.
    They will feed your flocks
and plow your fields
    and tend your vineyards.
You will be called priests of the Lord,
    ministers of our God.
You will feed on the treasures of the nations
    and boast in their riches.
Instead of shame and dishonor,
    you will enjoy a double share of honor.
You will possess a double portion of prosperity in your land,
    and everlasting joy will be yours.

“For I, the Lord, love justice.
    I hate robbery and wrongdoing.
I will faithfully reward my people for their suffering
    and make an everlasting covenant with them.
Their descendants will be recognized
    and honored among the nations.
Everyone will realize that they are a people
    the Lord has blessed.”

10 I am overwhelmed with joy in the Lord my God!
    For he has dressed me with the clothing of salvation
    and draped me in a robe of righteousness.
I am like a bridegroom dressed for his wedding
    or a bride with her jewels.
11 The Sovereign Lord will show his justice to the nations of the world.
    Everyone will praise him!
His righteousness will be like a garden in early spring,
    with plants springing up everywhere.

Footnotes

  1. 61:1 Greek version reads and the blind will see. Compare Luke 4:18.
  2. 61:2 Or to proclaim the acceptable year of the Lord.
  3. 61:3 Hebrew in Zion.

Nya Levande Bibeln

Jesaja 61

Goda nyheter

1-2 Herrens Ande är över mig. Herren har smort mig att komma med goda nyheter till alla som lider och har det svårt. Han har sänt mig för att trösta dem som är sorgsna, att förkunna frihet för dem som är fångar och att öppna de blindas ögon. Han har sänt mig för att tala om för dem som sörjer att tiden har kommit då Guds välbehag vilar över dem, och att vredens dag är inne för deras fiender.

Åt alla som gråter i Israel ska han ge skönhet i stället för aska, glädje i stället för sorg, lovsång i stället för hopplöshet.Gud har planterat dem, och de står där i rättfärdighet, som starka och sköna ekar till hans ära.

De ska bygga upp de gamla ruinerna och reparera de städer som länge legat öde. De ska återuppliva dem trots att de varit tomma i flera generationer.

Utlänningar ska bli era tjänare. De ska valla era hjordar, plöja era åkrar och sköta era vingårdar.

Ni ska kallas Herrens präster, vår Guds tjänare. Ni ska få rikligt med skatter från många nationer, och deras rikedomar ska bli till glädje för er.

I stället för skam och vanära ska ni få dubbelt igen av allt gott.

Jag, Herren, älskar rättvisa. Jag hatar brott och allt som är orätt. Jag ska troget belöna mitt folk för deras lidande och ingå ett evigt förbund med dem.

Deras ättlingar ska bli kända och ärade bland alla folk. Alla ska inse att de är ett folk som Gud har välsignat.

10 Låt mig tala om för er hur glad Gud har gjort mig! Han har klätt mig i frälsningens mantel och i rättfärdighetens dräkt. Jag är som en brudgum uppklädd för bröllopet och som en brud smyckad med alla sina juveler.

11 Herren ska visa världens folk sin rättvisa. Alla ska prisa honom. Hans rättfärdighet ska vara som ett knoppande träd eller som en trädgård tidigt på våren, full av plantor som växer upp inför alla folk.