New Living Translation

Isaiah 52

Deliverance for Jerusalem

1Wake up, wake up, O Zion!
    Clothe yourself with strength.
Put on your beautiful clothes, O holy city of Jerusalem,
    for unclean and godless people will enter your gates no longer.
Rise from the dust, O Jerusalem.
    Sit in a place of honor.
Remove the chains of slavery from your neck,
    O captive daughter of Zion.
For this is what the Lord says:
“When I sold you into exile,
    I received no payment.
Now I can redeem you
    without having to pay for you.”

This is what the Sovereign Lord says: “Long ago my people chose to live in Egypt. Now they are oppressed by Assyria. What is this?” asks the Lord. “Why are my people enslaved again? Those who rule them shout in exultation.[a] My name is blasphemed all day long.[b] But I will reveal my name to my people, and they will come to know its power. Then at last they will recognize that I am the one who speaks to them.”

How beautiful on the mountains
    are the feet of the messenger who brings good news,
the good news of peace and salvation,
    the news that the God of Israel[c] reigns!
The watchmen shout and sing with joy,
    for before their very eyes
    they see the Lord returning to Jerusalem.[d]
Let the ruins of Jerusalem break into joyful song,
    for the Lord has comforted his people.
    He has redeemed Jerusalem.
10 The Lord has demonstrated his holy power
    before the eyes of all the nations.
All the ends of the earth will see
    the victory of our God.

11 Get out! Get out and leave your captivity,
    where everything you touch is unclean.
Get out of there and purify yourselves,
    you who carry home the sacred objects of the Lord.
12 You will not leave in a hurry,
    running for your lives.
For the Lord will go ahead of you;
    yes, the God of Israel will protect you from behind.

The Lord’s Suffering Servant

13 See, my servant will prosper;
    he will be highly exalted.
14 But many were amazed when they saw him.[e]
    His face was so disfigured he seemed hardly human,
    and from his appearance, one would scarcely know he was a man.
15 And he will startle[f] many nations.
    Kings will stand speechless in his presence.
For they will see what they had not been told;
    they will understand what they had not heard about.[g]

Footnotes

  1. 52:5a As in Dead Sea Scrolls; Masoretic Text reads Those who rule them wail.
  2. 52:5b Greek version reads The Gentiles continually blaspheme my name because of you. Compare Rom 2:24.
  3. 52:7 Hebrew of Zion.
  4. 52:8 Hebrew to Zion.
  5. 52:14 As in Syriac version; Hebrew reads you.
  6. 52:15a Or cleanse.
  7. 52:15b Greek version reads Those who have never been told about him will see, / and those who have never heard of him will understand. Compare Rom 15:21.

Het Boek

Jesaja 52

De Here heeft zijn volk getroost

1Word wakker, word wakker, Jeruzalem en bekleed u met de kracht van God. Doe uw mooiste kleren aan, o Sion, Heilige Stad, want wie onbesneden of onrein is zal niet langer door uw poorten naar binnen komen. Kom omhoog uit het stof, Jeruzalem, neem de slavenbanden van uw nek, gevangengenomen dochter van Sion. Want de Here zegt: toen Ik u als ballingen verkocht, vroeg Ik geen geld van uw onderdrukkers. Nu koop Ik u ook terug zonder iets te betalen. Mijn volk werd zonder reden getiranniseerd door Egypte en Assur en Ik stond dat toe. En nu, wat is dit? vraagt de Here. Waarom is mijn volk weer slaaf en wordt het zonder reden onderdrukt? Zij die het overheersen, roemen in hoogmoed en mijn naam wordt de hele dag door het slijk gehaald. Daarom zal Ik mijn naam aan mijn volk bekendmaken en het zal de kracht kennen die in die naam schuilt. Dan zal het ten slotte ontdekken dat Ik tegen hen spreek.

Wat heerlijk zijn op de bergen de voeten van de brengers van het goede nieuws van vrede en heil, het nieuws dat de God van Israël regeert. De wachtposten schreeuwen en zingen van blijdschap, want met hun eigen ogen zien zij hoe de Here God zijn volk weer naar huis terugbrengt. Laten de ruïnes van Jeruzalem uitbarsten in blij gezang, want de Here heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. 10 Aan alle volken heeft de Here laten zien hoe machtig Hij is, de verste uithoeken van de aarde zullen het heil van onze God zien. 11 Ga uit, ga daar weg, raak het onreine niet aan. Laat Babel en alles wat het belichaamt, ver achter u. Het is onrein voor u. U bent het heilige volk van de Here, reinig uzelf, allen die vaten van de Here naar zijn huis dragen. 12 U zult niet haastig vertrekken, rennend voor uw leven, want de Here zal voor u uit gaan en Hij, de God van Israël, zal u van achteren beschermen.

13 Kijk, mijn dienaar krijgt voorspoed, Hij zal hoog worden verheven. 14,15 Zoals voorheen velen zich over Hem ontzetten, zelfs vorsten om Hem huiverden, omdat zijn uiterlijk misvormd en niet meer menselijk was, zo staan nu vele volken verbaasd en sluiten koningen hun mond, omdat zij zien wat hun nog nooit was verteld en omdat zij aanschouwen wat nog nooit was gehoord.