New Living Translation

Isaiah 25

Praise for Judgment and Salvation

1O Lord, I will honor and praise your name,
    for you are my God.
You do such wonderful things!
    You planned them long ago,
    and now you have accomplished them.
You turn mighty cities into heaps of ruins.
    Cities with strong walls are turned to rubble.
Beautiful palaces in distant lands disappear
    and will never be rebuilt.
Therefore, strong nations will declare your glory;
    ruthless nations will fear you.

But you are a tower of refuge to the poor, O Lord,
    a tower of refuge to the needy in distress.
You are a refuge from the storm
    and a shelter from the heat.
For the oppressive acts of ruthless people
    are like a storm beating against a wall,
    or like the relentless heat of the desert.
But you silence the roar of foreign nations.
    As the shade of a cloud cools relentless heat,
    so the boastful songs of ruthless people are stilled.

In Jerusalem,[a] the Lord of Heaven’s Armies
    will spread a wonderful feast
    for all the people of the world.
It will be a delicious banquet
    with clear, well-aged wine and choice meat.
There he will remove the cloud of gloom,
    the shadow of death that hangs over the earth.
He will swallow up death forever!
    The Sovereign Lord will wipe away all tears.
He will remove forever all insults and mockery
    against his land and people.
    The Lord has spoken!

In that day the people will proclaim,
“This is our God!
    We trusted in him, and he saved us!
This is the Lord, in whom we trusted.
    Let us rejoice in the salvation he brings!”
10 For the Lord’s hand of blessing will rest on Jerusalem.
    But Moab will be crushed.
    It will be like straw trampled down and left to rot.
11 God will push down Moab’s people
    as a swimmer pushes down water with his hands.
He will end their pride
    and all their evil works.
12 The high walls of Moab will be demolished.
    They will be brought down to the ground,
    down into the dust.

Footnotes

  1. 25:6 Hebrew On this mountain; also in 25:10.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 25

Laudă pentru eliberarea de sub opresiune

1O, Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu!
    Te voi înălţa şi Îţi voi lăuda Numele,
căci ai făcut lucruri minunate,
    lucruri plănuite demult, care s-au împlinit cu credincioşie.

Ai prefăcut cetatea într-un morman de moloz,
    citadela într-o ruină.
Fortăreaţa străinilor nu mai e o cetate;
    ea nu va mai fi niciodată rezidită.
De aceea popoarele puternice Te vor slăvi;
    cetăţile neamurilor de temut se vor teme de Tine.
Căci Tu ai fost un refugiu pentru cel sărman,
    un refugiu pentru cel nevoiaş în necazul său,
un adăpost în furtună
    şi o umbră în mijlocul caniculei,
atunci când suflarea asupritorilor
    lovea ca furtuna într-un zid
        şi ca arşiţa soarelui într-un loc uscat.
Tu aduci la tăcere zarva străinilor
    şi, aşa cum căldura este domolită de umbra unui nor,
        tot astfel şi cântarea asupritorilor încetează.

Domnul Oştirilor va pregăti
    pe muntele acesta,
        pentru toate popoarele,
un ospăţ cu cărnuri grase,
    un ospăţ cu vinuri bune –
cărnuri pline de măduvă
    şi vinuri din cele mai bune.

Pe muntele acesta El va nimici
    vălul care acoperă toate popoarele,
învelitoarea aruncată peste toate neamurile.
    El va înghiţi moartea pentru totdeauna.
Stăpânul Domn va şterge lacrimile de pe toate feţele
    şi va îndepărta de pe tot pământul ocara poporului Său,
        căci Domnul a vorbit.

În ziua aceea se va zice:
    «Priviţi! Acesta este Dumnezeul nostru!
        Am nădăjduit în El, şi El ne-a mântuit!
Acesta este Domnul în Care ne-am pus nădejdea!
    Să fim veseli şi să ne bucurăm în mântuirea Sa!»

10 Mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta.
    Moabiţii însă vor fi călcaţi de El în picioare[a],
        aşa cum este călcat în picioare paiul în bălegar.
11 Îşi vor întinde mâinile în mijlocul lui,
    cum îşi întinde înotătorul mâinile să înoate;
mândria lor va fi doborâtă
    în ciuda dibăciei[b] mâinilor lor.
12 El va dărâma fortificaţiile înalte ale zidurilor tale,
    le va doborî
şi le va arunca la pământ,
    chiar în ţărână.

Footnotes

  1. Isaia 25:10 Sau: vor fi călcaţi în picioare acolo unde se află
  2. Isaia 25:11 Sensul termenului în ebraică este nesigur