New Living Translation

Ezekiel 10

The Lord’s Glory Leaves the Temple

1In my vision I saw what appeared to be a throne of blue lapis lazuli above the crystal surface over the heads of the cherubim. Then the Lord spoke to the man in linen clothing and said, “Go between the whirling wheels beneath the cherubim, and take a handful of burning coals and scatter them over the city.” He did this as I watched.

The cherubim were standing at the south end of the Temple when the man went in, and the cloud of glory filled the inner courtyard. Then the glory of the Lord rose up from above the cherubim and went over to the entrance of the Temple. The Temple was filled with this cloud of glory, and the courtyard glowed brightly with the glory of the Lord. The moving wings of the cherubim sounded like the voice of God Almighty[a] and could be heard even in the outer courtyard.

The Lord said to the man in linen clothing, “Go between the cherubim and take some burning coals from between the wheels.” So the man went in and stood beside one of the wheels. Then one of the cherubim reached out his hand and took some live coals from the fire burning among them. He put the coals into the hands of the man in linen clothing, and the man took them and went out. (All the cherubim had what looked like human hands under their wings.)

I looked, and each of the four cherubim had a wheel beside him, and the wheels sparkled like beryl. 10 All four wheels looked alike and were made the same; each wheel had a second wheel turning crosswise within it. 11 The cherubim could move in any of the four directions they faced, without turning as they moved. They went straight in the direction they faced, never turning aside. 12 Both the cherubim and the wheels were covered with eyes. The cherubim had eyes all over their bodies, including their hands, their backs, and their wings. 13 I heard someone refer to the wheels as “the whirling wheels.” 14 Each of the four cherubim had four faces: the first was the face of an ox,[b] the second was a human face, the third was the face of a lion, and the fourth was the face of an eagle.

15 Then the cherubim rose upward. These were the same living beings I had seen beside the Kebar River. 16 When the cherubim moved, the wheels moved with them. When they lifted their wings to fly, the wheels stayed beside them. 17 When the cherubim stopped, the wheels stopped. When they flew upward, the wheels rose up, for the spirit of the living beings was in the wheels.

18 Then the glory of the Lord moved out from the entrance of the Temple and hovered above the cherubim. 19 And as I watched, the cherubim flew with their wheels to the east gate of the Lord’s Temple. And the glory of the God of Israel hovered above them.

20 These were the same living beings I had seen beneath the God of Israel when I was by the Kebar River. I knew they were cherubim, 21 for each had four faces and four wings and what looked like human hands under their wings. 22 And their faces were just like the faces of the beings I had seen at the Kebar, and they traveled straight ahead, just as the others had.

Footnotes

  1. 10:5 Hebrew El-Shaddai.
  2. 10:14 Hebrew the face of a cherub; compare 1:10.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 10

Slava lui Dumnezeu părăseşte Templul

1M-am uitat şi iată că peste întinderea care se afla deasupra capetelor heruvimilor se vedea ceva ca o piatră de safir[a] care semăna la înfăţişare cu un tron. El i-a zis bărbatului îmbrăcat în haine de in astfel: „Intră între roţile de sub heruvimi! Umple-ţi apoi mâinile cu cărbunii aprinşi care sunt între heruvimi şi împrăştie-i peste cetate!“ L-am văzut cum se duce.

În acest timp, heruvimii stăteau în partea dreaptă a Casei, iar norul umpluse curtea interioară. Atunci slava Domnului s-a ridicat dintre heruvimi şi s-a oprit deasupra pragului Casei. Norul a umplut Casa şi strălucirea slavei Domnului a umplut curtea. Zgomotul făcut de aripile heruvimilor se auzea până în curtea exterioară şi era ca glasul Dumnezeului Atotputernic[b] când vorbeşte.

Când i-a poruncit deci bărbatului îmbrăcat în haine de in să meargă să ia cărbuni aprinşi dintre roţi, dintre heruvimi, acesta s-a dus şi s-a oprit lângă roţi. Atunci unul dintre heruvimi a întins mâna spre focul care era între ei, a luat cărbuni şi i-a pus în palma celui cu haine de in; acesta i-a luat şi a plecat. Undeva, sub aripile heruvimilor, se vedea ceva ca o mână de om.

M-am uitat şi iată că în apropierea heruvimilor erau patru roţi, o roată în apropierea unui heruvim şi o roată în apropierea următorului heruvim. Înfăţişarea roţilor era ca strălucirea unei pietre de crisolit. 10 Cele patru roţi aveau aceeaşi înfăţişare, fiecare având aspectul unei roţi care se afla în mijlocul altei roţi. 11 Când mergeau, ele se puteau deplasa în toate cele patru direcţii fără să se rotească în mers, căci, încotro era îndreptat capul fiecărui heruvim, într-acolo mergeau şi ele, fără să se rotească în mers. 12 Tot trupul heruvimilor, inclusiv spatele, mâinile, aripile şi roţile – cele patru roţi ale lor – era plin de ochi de jur împrejur. 13 Am auzit că roţile erau numite Galgal[c]. 14 Fiecare heruvim avea patru feţe: prima faţă era de heruvim, a doua faţă era de om, a treia faţă era de leu, iar a patra faţă era de vultur.

15 Apoi heruvimii s-au ridicat. Erau aceleaşi fiinţe pe care le văzusem la râul Chebar. 16 Când mergeau heruvimii, mergeau şi roţile alături de ei, iar când îşi ridicau aripile ca să se înalţe de la pământ, roţile rămâneau tot în apropierea lor. 17 Când se opreau, se opreau şi ele; când mergeau, mergeau şi ele, căci duhul fiinţelor era în ele.

18 Slava Domnului a părăsit pragul Casei şi s-a oprit deasupra heruvimilor. 19 Apoi, sub privirea mea, heruvimii şi-au ridicat aripile şi s-au înălţat de la pământ. Când au plecat ei, au plecat şi roţile împreună cu ei. S-au oprit la intrarea porţii dinspre răsărit a Casei Domnului, slava Dumnezeului lui Israel fiind sus, deasupra lor. 20 Erau aceleaşi fiinţe pe care le văzusem stând sub Dumnezeul lui Israel, la râul Chebar, şi mi-am dat seama că sunt heruvimi. 21 Fiecare avea câte patru feţe, câte patru aripi şi ceva de forma unor mâini omeneşti sub aripi. 22 Înfăţişarea feţelor lor era aceeaşi cu a feţelor pe care le văzusem la râul Chebar; aveau aceeaşi înfăţişare şi fiecare mergea în partea în care avea îndreptată faţa.

Footnotes

  1. Ezechiel 10:1 Sau: lapislazuli
  2. Ezechiel 10:5 Ebr.: El-Şadai
  3. Ezechiel 10:13 Lit.: roţi învârtitoare