New Living Translation

Ecclesiastes 3

A Time for Everything

1For everything there is a season,
    a time for every activity under heaven.
A time to be born and a time to die.
    A time to plant and a time to harvest.
A time to kill and a time to heal.
    A time to tear down and a time to build up.
A time to cry and a time to laugh.
    A time to grieve and a time to dance.
A time to scatter stones and a time to gather stones.
    A time to embrace and a time to turn away.
A time to search and a time to quit searching.
    A time to keep and a time to throw away.
A time to tear and a time to mend.
    A time to be quiet and a time to speak.
A time to love and a time to hate.
    A time for war and a time for peace.

What do people really get for all their hard work? 10 I have seen the burden God has placed on us all. 11 Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God’s work from beginning to end. 12 So I concluded there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves as long as we can. 13 And people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are gifts from God.

14 And I know that whatever God does is final. Nothing can be added to it or taken from it. God’s purpose is that people should fear him. 15 What is happening now has happened before, and what will happen in the future has happened before, because God makes the same things happen over and over again.

The Injustices of Life

16 I also noticed that under the sun there is evil in the courtroom. Yes, even the courts of law are corrupt! 17 I said to myself, “In due season God will judge everyone, both good and bad, for all their deeds.”

18 I also thought about the human condition—how God proves to people that they are like animals. 19 For people and animals share the same fate—both breathe[a] and both must die. So people have no real advantage over the animals. How meaningless! 20 Both go to the same place—they came from dust and they return to dust. 21 For who can prove that the human spirit goes up and the spirit of animals goes down into the earth? 22 So I saw that there is nothing better for people than to be happy in their work. That is our lot in life. And no one can bring us back to see what happens after we die.

Footnotes

  1. 3:19 Or both have the same spirit.

Swedish Contemporary Bible

Ecclesiastes 3

Allt har sin tid

1Allt har sin tid,

varje sak under himlen sin tidpunkt:

2En tid att födas och en tid att dö,

en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade,

3en tid att döda och en tid att hela,

en tid att riva ner och en tid att bygga upp,

4en tid att gråta och en tid att skratta,

en tid att sörja och en tid att dansa,

5en tid att kasta stenar och en tid att samla stenar,

en tid att kramas och en tid att låta bli att kramas,

6en tid att söka och en tid att tappa bort,

en tid att behålla och en tid att kasta bort,

7en tid att riva sönder och en tid att sy ihop,

en tid att vara tyst och en tid att tala,

8en tid att älska och en tid att hata,

en tid för krig och en tid för fred.

9Vad får då arbetaren ut av sin möda? 10Jag har sett den börda som Gud lagt på människan. 11Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i deras hjärtan,[a] men människan kan ändå inte fatta Guds gärningar från början till slut. 12Jag insåg att det inte fanns något bättre för dem än att vara glada och göra gott under sitt liv. 13Och var och en som kan äta och dricka och finna tillfredsställelse i all sin möda har det också som en gåva från Gud. 14Jag vet att vad Gud gör består för evigt. Ingenting kan läggas till eller dras ifrån. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom.

15Det som finns har redan varit,

det som ska komma har redan funnits.

Gud kallar fram det förflutna.

Meningslöshet och ondska finns överallt

16Dessutom såg jag under solen att på rättsplatsen satt orätt, på rättfärdighetens plats orätt.

17Jag sa för mig själv:

”Gud dömer både den rättfärdige och den gudlöse.

För det finns en tid för allt som sker och för varje handling.”

18Jag sa vidare för mig själv: ”Så är det för människornas skull. Gud prövar dem, för att de ska inse att de inte är bättre än djuren. 19Människor och djur har samma öde. Den ene dör liksom den andre, och båda har samma livsande. Människan har inget företräde framför djuren. Allting är meningslöst.

20Alla går mot samma mål –

till den jord som de har kommit ifrån

måste de vända tillbaka.

21Vem vet om människans ande stiger uppåt och djurens ande far ner i jorden?”

22Jag förstod att det inte fanns något bättre för människan än att hon gläder sig över sitt arbete, för det är hennes del. Vem kan vägleda henne till att se vad som ska komma efter henne?

Footnotes

  1. 3:11 Det är osäkert om det är människans evighetslängtan som åsyftas, eller om satsen hör ihop med den föregående och ska tolkas som att allt det sköna Gud gjort ska bestå för evigt.