New Living Translation

Ecclesiastes 3

A Time for Everything

1For everything there is a season,
    a time for every activity under heaven.
A time to be born and a time to die.
    A time to plant and a time to harvest.
A time to kill and a time to heal.
    A time to tear down and a time to build up.
A time to cry and a time to laugh.
    A time to grieve and a time to dance.
A time to scatter stones and a time to gather stones.
    A time to embrace and a time to turn away.
A time to search and a time to quit searching.
    A time to keep and a time to throw away.
A time to tear and a time to mend.
    A time to be quiet and a time to speak.
A time to love and a time to hate.
    A time for war and a time for peace.

What do people really get for all their hard work? 10 I have seen the burden God has placed on us all. 11 Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God’s work from beginning to end. 12 So I concluded there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves as long as we can. 13 And people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are gifts from God.

14 And I know that whatever God does is final. Nothing can be added to it or taken from it. God’s purpose is that people should fear him. 15 What is happening now has happened before, and what will happen in the future has happened before, because God makes the same things happen over and over again.

The Injustices of Life

16 I also noticed that under the sun there is evil in the courtroom. Yes, even the courts of law are corrupt! 17 I said to myself, “In due season God will judge everyone, both good and bad, for all their deeds.”

18 I also thought about the human condition—how God proves to people that they are like animals. 19 For people and animals share the same fate—both breathe[a] and both must die. So people have no real advantage over the animals. How meaningless! 20 Both go to the same place—they came from dust and they return to dust. 21 For who can prove that the human spirit goes up and the spirit of animals goes down into the earth? 22 So I saw that there is nothing better for people than to be happy in their work. That is our lot in life. And no one can bring us back to see what happens after we die.

Footnotes

  1. 3:19 Or both have the same spirit.

Nouă Traducere În Limba Română

Eclesiastul 3

Orice lucru îşi are timpul său

1„Pentru toate există o vreme,
    şi orice lucru de sub ceruri îşi are timpul său:
un timp pentru a te naşte şi un timp pentru a muri;
    un timp pentru a sădi şi un timp pentru a smulge;
un timp pentru a ucide şi un timp pentru a vindeca;
    un timp pentru a dărâma şi un timp pentru a zidi;
un timp pentru a jeli şi un timp pentru a râde;
    un timp pentru a boci şi un timp pentru a dansa;
un timp pentru a arunca cu pietre şi un timp pentru a strânge pietre;
    un timp pentru a îmbrăţişa şi un timp pentru a fi departe de îmbrăţişări;
un timp pentru a căuta şi un timp pentru a pierde;
    un timp pentru a păstra şi un timp pentru a arunca;
un timp pentru a rupe şi un timp pentru a coase;
    un timp pentru a tăcea şi un timp pentru a vorbi;
un timp pentru a iubi şi un timp pentru a urî;
    un timp pentru război şi un timp pentru pace.

Ce câştig are lucrătorul din toată osteneala lui? 10 Am văzut ce preocupare pune Dumnezeu în mintea oamenilor, ca să se îndeletnicească cu ea. 11 El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor, a pus chiar şi veşnicia[a] în inimile lor, dar omul nu poate pricepe de la început până la sfârşit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. 12 Înţeleg că pentru oameni nu este nimic mai bun, decât să se bucure şi să facă ce este bine în viaţă. 13 În plus, faptul că cineva poate mânca, poate bea şi poate duce un trai bun de pe urma întregii lui osteneli este un dar de la Dumnezeu. 14 Înţeleg că tot ceea ce face Dumnezeu durează veşnic; la aceasta nimic nu se adaugă şi nimic nu se scade; Dumnezeu face astfel pentru ca oamenii să se teamă de El.

15 Ceea ce este, există de mult timp,
    ceea ce va fi, a existat deja demult,
        iar Dumnezeu va aduce înapoi ceea ce a trecut.[b]

16 Am mai văzut ceva sub soare:

Pe scaunul justiţiei trona răutatea,
    iar pe scaunul dreptăţii trona nedreptatea.

17 Atunci mi-am zis:

    «Dumnezeu îl va judeca
    atât pe cel drept, cât şi pe cel nedrept,
        căci atunci va fi timp pentru orice lucru
        şi pentru orice faptă.»

18 Apoi mi-am zis: «În ceea ce-i priveşte pe oameni, Dumnezeu îi încearcă, pentru ca ei să vadă că sunt precum animalele. 19 Căci soarta omului şi soarta animalului sunt una şi aceeaşi: cum moare unul, moare şi celălalt. Amândoi au aceeaşi suflare, iar omul nu are parte de nimic în plus faţă de animal. Totul este deşertăciune! 20 Totul merge în acelaşi loc, totul a fost făcut din ţărână şi totul se întoarce în ţărână. 21 Cine poate şti dacă sufletul omului merge sus, iar sufletul animalelor[c] se coboară sub pământ?

22 Am înţeles deci că nu există un alt lucru bun de care să se bucure omul, în afară de osteneala lui, căci aceasta este partea lui, şi cine îi poate spune omului ce va fi după el?»“

Footnotes

  1. Eclesiastul 3:11 Sau: un sens al veşniciei (adică al raportării lui la timp, atât la trecut, cât şi la viitor); sau, pe baza unei asemănări între termeni, ignoranţa, necunoaşterea, în sensul limitelor pe care le are omul în a cunoaşte pe deplin gândul lui Dumnezeu
  2. Eclesiastul 3:15 Sensul versului în ebraică este nesigur; lit.: Dumnezeu va căuta pe cel ce este urmărit; sau: Dumnezeu va aduce trecutul la judecată
  3. Eclesiastul 3:21 Sau: cine poate cunoaşte sufletul omului, care merge sus, sau sufletul animalelor, care