New Living Translation

2 Samuel 4

The Murder of Ishbosheth

1When Ishbosheth,[a] Saul’s son, heard about Abner’s death at Hebron, he lost all courage, and all Israel became paralyzed with fear. Now there were two brothers, Baanah and Recab, who were captains of Ishbosheth’s raiding parties. They were sons of Rimmon, a member of the tribe of Benjamin who lived in Beeroth. The town of Beeroth is now part of Benjamin’s territory because the original people of Beeroth fled to Gittaim, where they still live as foreigners.

(Saul’s son Jonathan had a son named Mephibosheth,[b] who was crippled as a child. He was five years old when the report came from Jezreel that Saul and Jonathan had been killed in battle. When the child’s nurse heard the news, she picked him up and fled. But as she hurried away, she dropped him, and he became crippled.)

One day Recab and Baanah, the sons of Rimmon from Beeroth, went to Ishbosheth’s house around noon as he was taking his midday rest. The doorkeeper, who had been sifting wheat, became drowsy and fell asleep. So Recab and Baanah slipped past her.[c] They went into the house and found Ishbosheth sleeping on his bed. They struck and killed him and cut off his head. Then, taking his head with them, they fled across the Jordan Valley[d] through the night. When they arrived at Hebron, they presented Ishbosheth’s head to David. “Look!” they exclaimed to the king. “Here is the head of Ishbosheth, the son of your enemy Saul who tried to kill you. Today the Lord has given my lord the king revenge on Saul and his entire family!”

But David said to Recab and Baanah, “The Lord, who saves me from all my enemies, is my witness. 10 Someone once told me, ‘Saul is dead,’ thinking he was bringing me good news. But I seized him and killed him at Ziklag. That’s the reward I gave him for his news! 11 How much more should I reward evil men who have killed an innocent man in his own house and on his own bed? Shouldn’t I hold you responsible for his blood and rid the earth of you?”

12 So David ordered his young men to kill them, and they did. They cut off their hands and feet and hung their bodies beside the pool in Hebron. Then they took Ishbosheth’s head and buried it in Abner’s tomb in Hebron.

Footnotes

  1. 4:1 Ishbosheth is another name for Esh-baal.
  2. 4:4 Mephibosheth is another name for Merib-baal.
  3. 4:6 As in Greek version; Hebrew reads So they went into the house pretending to fetch wheat, but they stabbed him in the stomach. Then Recab and Baanah escaped.
  4. 4:7 Hebrew the Arabah.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Samuel 4

Asasinarea lui Iş-Boşet

1Când a auzit Iş-Boşet, fiul lui Saul, că Abner a fost ucis în Hebron, i-a pierit curajul, iar întreg Israelul s-a îngrozit. Fiul lui Saul avea două căpetenii peste cetele de prădători. Una se numea Baana, iar cealaltă se numea Recab. Aceştia erau fiii lui Rimon, din Beerot, din seminţia lui Beniamin – Beerot este considerat ca făcând parte din Beniamin deoarece beerotiţii fugiseră la Ghitaim. Ei au locuit acolo ca străini până astăzi.

(Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu care era olog de ambele picioare. Acesta era în vârstă de cinci ani când a sosit din Izreel vestea morţii lui Saul şi a lui Ionatan. Doica sa l-a luat şi a fugit cu el, însă în graba ei, copilul a căzut şi a rămas olog. Numele lui era Mefiboşet).

Într-o zi, aceşti fii ai lui Rimon din Beerot, Recab şi Baana, au plecat spre casa lui Iş-Boşet şi au sosit acolo în arşiţa zilei, tocmai când acesta se odihnea la prânz. Au pătruns până în interiorul casei ca şi cum ar fi dorit să ia nişte grâu şi l-au înjunghiat în stomac. Apoi Recab şi fratele său, Baana, au reuşit să scape. Ei intraseră în casă, în timp ce acesta era culcat pe pat, în dormitorul său. După ce l-au înjunghiat şi l-au ucis, i-au tăiat capul. Apoi, luându-i capul cu ei, au străbătut Araba[a] toată noaptea. Au adus capul lui Iş-Boşet la David, la Hebron şi i-au zis regelui:

– Iată capul lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, duşmanul tău, care a căutat să-ţi ia viaţa. Astăzi, Domnul l-a răzbunat pe stăpânul meu, regele, împotriva lui Saul şi a urmaşilor săi.

David însă le-a răspuns lui Recab şi fratelui său, Baana, fiii lui Rimon din Beerot:

– Viu este Domnul, Care m-a izbăvit din toate necazurile, 10 că pe cel care mi-a zis: „Saul este mort!“, crezând că îmi aduce veşti bune, l-am prins şi l-am omorât la Ţiklag. Aceasta a fost răsplata pentru vestea pe care mi-a adus-o. 11 Oare nu voi face cu atât mai mult unor ticăloşi care ucid un om nevinovat în casa şi în patul său? Prin urmare, să nu cer eu sângele lui din mâinile voastre şi să nu vă şterg de pe faţa pământului?

12 David a dat ordin oamenilor săi, iar aceştia i-au ucis. Le-au tăiat mâinile şi picioarele şi le-au atârnat trupurile lângă iazul din Hebron. Capul lui Iş-Boşet însă l-au luat şi l-au înmormântat în mormântul lui Abner din Hebron.

Footnotes

  1. 2 Samuel 4:7 Vezi nota de la 2:29