New Living Translation

2 Samuel 4

The Murder of Ishbosheth

1When Ishbosheth,[a] Saul’s son, heard about Abner’s death at Hebron, he lost all courage, and all Israel became paralyzed with fear. Now there were two brothers, Baanah and Recab, who were captains of Ishbosheth’s raiding parties. They were sons of Rimmon, a member of the tribe of Benjamin who lived in Beeroth. The town of Beeroth is now part of Benjamin’s territory because the original people of Beeroth fled to Gittaim, where they still live as foreigners.

(Saul’s son Jonathan had a son named Mephibosheth,[b] who was crippled as a child. He was five years old when the report came from Jezreel that Saul and Jonathan had been killed in battle. When the child’s nurse heard the news, she picked him up and fled. But as she hurried away, she dropped him, and he became crippled.)

One day Recab and Baanah, the sons of Rimmon from Beeroth, went to Ishbosheth’s house around noon as he was taking his midday rest. The doorkeeper, who had been sifting wheat, became drowsy and fell asleep. So Recab and Baanah slipped past her.[c] They went into the house and found Ishbosheth sleeping on his bed. They struck and killed him and cut off his head. Then, taking his head with them, they fled across the Jordan Valley[d] through the night. When they arrived at Hebron, they presented Ishbosheth’s head to David. “Look!” they exclaimed to the king. “Here is the head of Ishbosheth, the son of your enemy Saul who tried to kill you. Today the Lord has given my lord the king revenge on Saul and his entire family!”

But David said to Recab and Baanah, “The Lord, who saves me from all my enemies, is my witness. 10 Someone once told me, ‘Saul is dead,’ thinking he was bringing me good news. But I seized him and killed him at Ziklag. That’s the reward I gave him for his news! 11 How much more should I reward evil men who have killed an innocent man in his own house and on his own bed? Shouldn’t I hold you responsible for his blood and rid the earth of you?”

12 So David ordered his young men to kill them, and they did. They cut off their hands and feet and hung their bodies beside the pool in Hebron. Then they took Ishbosheth’s head and buried it in Abner’s tomb in Hebron.

Footnotes

  1. 4:1 Ishbosheth is another name for Esh-baal.
  2. 4:4 Mephibosheth is another name for Merib-baal.
  3. 4:6 As in Greek version; Hebrew reads So they went into the house pretending to fetch wheat, but they stabbed him in the stomach. Then Recab and Baanah escaped.
  4. 4:7 Hebrew the Arabah.

Bibelen på hverdagsdansk

2 Samuel 4

Mordet på Ishboshet

1Da Ishboshet fik at vide, at Abner var blevet myrdet i Hebron, blev han rystet, og hans folk blev slemt forskrækkede. 2-3 Ishboshet overgav derefter kommandoen over Nordrigets hær til de to brødre Baʼana og Rekab, der begge var anførere for kongens udrykningsstyrker. Baʼana og Rekab var sønner af Rimmon, som boede i Beʼerot og var fra Benjamins stamme. Beʼerot var nemlig blevet indlemmet under Benjamin, efter at byens oprindelige indbyggere var flygtet til Gittajim, hvor de bor i landflygtighed den dag i dag.

(Jonatan havde en søn, der hed Mefiboshet. Han var kun fem år gammel, da der kom bud om, at Saul og Jonatan var blevet dræbt i slaget ved Jizreʼel. Mefiboshets plejemor greb ham straks og flygtede, men i skyndingen snublede hun og tabte ham, og han blev lam i benene.)

En dag, hvor det var meget varmt, ankom Baʼana og Rekab til kong Ishboshets hus, mens han lå og sov til middag. Dørvogtersken, som var ved at rense hvede, var også faldet i søvn,[a] så de slap uset forbi hende. De sneg sig ind i kongens soveværelse, slog ham ihjel og huggede hovedet af ham. Så tog de hovedet med sig og vandrede hele natten ned gennem Jordandalen. Da de ankom til Hebron, overbragte de hovedet til David.

„Se her er Ishboshets hoved!” sagde de. „Han var jo søn af Saul, som forsøgte at slå dig ihjel. I dag har Herren givet dig hævn over Saul og hans familie!”

Men David svarede: „Jeg sværger ved den levende Gud, som hidtil har reddet mig fra mine fjender, at jeg vil straffe jer for en sådan udåd. 10 I Ziklag lod jeg den budbringer dræbe, som troede, at jeg ville blive glad for at høre om Sauls død! Det var den belønning, han fik for sit budskab. 11 Hvor meget strengere straf fortjener da ikke sådan et par forbrydere, der har myrdet en uskyldig mand, mens han lå og sov hjemme i sin seng! I må bøde med jeres liv!”

12 Så befalede David sine mænd at slå Baʼana og Rekab ihjel. Da det var gjort, skar de hænder og fødder af dem og hængte ligene op ved dammen i Hebron. Men Ishboshets hoved begravede de i Abners grav i Hebron.

Footnotes

  1. 4,6 Oversat efter den græske oversættelse LXX (Septuaginta), da den masoretiske tekst, vi har adgang til, næppe kan være den oprindelige.