New Living Translation

2 Chronicles 4

Furnishings for the Temple

1Solomon[a] also made a bronze altar 30 feet long, 30 feet wide, and 15 feet high.[b] Then he cast a great round basin, 15 feet across from rim to rim, called the Sea. It was 7 1⁄2 feet deep and about 45 feet in circumference.[c] It was encircled just below its rim by two rows of figures that resembled oxen. There were about six oxen per foot[d] all the way around, and they were cast as part of the basin.

The Sea was placed on a base of twelve bronze oxen, all facing outward. Three faced north, three faced west, three faced south, and three faced east, and the Sea rested on them. The walls of the Sea were about three inches[e] thick, and its rim flared out like a cup and resembled a water lily blossom. It could hold about 16,500 gallons[f] of water.

He also made ten smaller basins for washing the utensils for the burnt offerings. He set five on the south side and five on the north. But the priests washed themselves in the Sea.

He then cast ten gold lampstands according to the specifications that had been given, and he put them in the Temple. Five were placed against the south wall, and five were placed against the north wall.

He also built ten tables and placed them in the Temple, five along the south wall and five along the north wall. Then he molded 100 gold basins.

He then built a courtyard for the priests, and also the large outer courtyard. He made doors for the courtyard entrances and overlaid them with bronze. 10 The great bronze basin called the Sea was placed near the southeast corner of the Temple.

11 Huram-abi also made the necessary washbasins, shovels, and bowls.

So at last Huram-abi completed everything King Solomon had assigned him to make for the Temple of God:

12 the two pillars;
the two bowl-shaped capitals on top of the pillars;
the two networks of interwoven chains that decorated the capitals;
13 the 400 pomegranates that hung from the chains on the capitals (two rows of pomegranates for each of the chain networks that decorated the capitals on top of the pillars);
14 the water carts holding the basins;
15 the Sea and the twelve oxen under it;
16 the ash buckets, the shovels, the meat hooks, and all the related articles.

Huram-abi made all these things of burnished bronze for the Temple of the Lord, just as King Solomon had directed. 17 The king had them cast in clay molds in the Jordan Valley between Succoth and Zarethan.[g] 18 Solomon used such great quantities of bronze that its weight could not be determined.

19 Solomon also made all the furnishings for the Temple of God:

the gold altar;
the tables for the Bread of the Presence;
20 the lampstands and their lamps of solid gold, to burn in front of the Most Holy Place as prescribed;
21 the flower decorations, lamps, and tongs—all of the purest gold;
22 the lamp snuffers, bowls, ladles, and incense burners—all of solid gold;
the doors for the entrances to the Most Holy Place and the main room of the Temple, overlaid with gold.

Footnotes

 1. 4:1a Or Huram-abi; Hebrew reads He.
 2. 4:1b Hebrew 20 cubits [9.2 meters] long, 20 cubits wide, and 10 cubits [4.6 meters] high.
 3. 4:2 Hebrew 10 cubits [4.6 meters] across . . . 5 cubits [2.3 meters] deep and 30 cubits [13.8 meters] in circumference.
 4. 4:3 Or 20 oxen per meter; Hebrew reads 10 per cubit.
 5. 4:5a Hebrew a handbreadth [8 centimeters].
 6. 4:5b Hebrew 3,000 baths [63 kiloliters].
 7. 4:17 As in parallel text at 1 Kgs 7:46; Hebrew reads Zeredah.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 4

1A făcut un altar de bronz, lung de douăzeci de coţi, lat de douăzeci de coţi şi înalt de zece coţi[a]. Apoi a făcut „marea“ turnată[b]. Aceasta era rotundă, avea zece coţi de la o margine la cealaltă, era înaltă de cinci coţi[c], iar de jur împrejur se putea măsura cu un fir de treizeci de coţi[d]. Sub ea, de jur împrejur, se aflau ornamente în formă de boi, câte zece la fiecare cot[e], de jur împrejurul „mării“. Ornamentele erau aşezate în două şiruri, fiind turnate dintr-o singură piesă cu „marea“. „Marea“ era aşezată pe doisprezece boi, trei orientaţi spre nord, trei orientaţi spre apus, trei orientaţi spre sud şi trei orientaţi spre răsărit. „Marea“ era aşezată deasupra lor, astfel încât toată partea din spate a trupurilor lor era înspre interior. Grosimea ei era de un lat de palmă[f], iar marginea ei era prelucrată ca marginea unui potir, precum cupa unei flori de crin. Ea putea cuprinde trei mii de baţi[g].

El a mai construit zece bazine şi a pus cinci dintre ele la dreapta şi cinci dintre ele la stânga, ca să se spele în ele uneltele folosite la arderile de tot, cele care trebuiau curăţite. „Marea“ însă era pentru preoţi, ca să se spele în ea. A mai făcut şi zece sfeşnice de aur, potrivit îndrumărilor care i-au fost date cu privire la ele şi le-a pus în Templu[h], cinci la dreapta şi cinci la stânga. A făcut zece mese şi le-a aşezat în Templu, cinci la dreapta şi cinci la stânga. De asemenea, a făcut şi o sută de cupe de aur.

A făcut apoi curtea preoţilor şi curtea cea mare cu porţile ei şi a poleit porţile cu bronz. 10 A pus „marea“ în partea dreaptă a Templului, în colţul de sud-est. 11 Huram a mai făcut şi lighenele, lopeţile şi cupele. Şi astfel Huram a încheiat lucrarea pe care a făcut-o pentru regele Solomon, la Casa lui Dumnezeu: 12 cei doi stâlpi, cele două cupe ale capitelurilor care se aflau pe vârfurile stâlpilor, cele două seturi de reţele de lanţuri, care împodobeau cele două cupe ale capitelurilor de pe vârfurile stâlpilor, 13 cele patru sute de rodii pentru cele două seturi de reţele, cele două şiruri de rodii pentru fiecare reţea în parte, reţele care acopereau cele două cupe ale capitelurilor de pe vârfurile stâlpilor. 14 Tot el făcuse şi piedestalele, precum şi bazinele de pe piedestale, 15 „marea“ cu cei doisprezece boi de sub ea, 16 oalele, lopeţile şi furculiţele. Toate aceste obiecte pe care Huram-Abi i le-a făcut regelui Solomon pentru Casa Domnului erau din bronz lustruit. 17 Regele le-a turnat într-un pământ argilos din câmpia Iordanului, undeva între Sucot şi Ţortan[i]. 18 Solomon făcuse toate obiectele acestea într-un număr atât de mare, încât greutatea bronzului nu s-a putut cântări. 19 De asemenea, Solomon a făcut toate obiectele care erau în Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pentru pâinea prezentării, 20 sfeşnicele din aur curat cu candelele lor, ce trebuiau aprinse după rânduială în faţa sanctuarului interior, 21 mugurii, candelele şi cleştii din aur (acesta era aur pur), 22 mucarniţele, cupele, ceştile şi cădelniţele din aur curat, precum şi balamalele de aur pentru uşile din interiorul Casei (de la intrarea în Locul Preasfânt) şi pentru uşile de la odaia principală a Templului.

Footnotes

 1. 2 Cronici 4:1 Aproximativ 10 m lungime şi lăţime şi 5 m înălţime
 2. 2 Cronici 4:2 Un lavoar de dimensiuni mari; peste tot în acest capitol
 3. 2 Cronici 4:2 Aproximativ 2,5 m
 4. 2 Cronici 4:2 Aproximativ 15 m
 5. 2 Cronici 4:3 Un cot măsura între 45-52 cm (50 cm)
 6. 2 Cronici 4:5 Aproximativ 8 cm
 7. 2 Cronici 4:5 Aproximativ 66 kilolitri
 8. 2 Cronici 4:7 Vezi nota de la 3:17; peste tot în capitol
 9. 2 Cronici 4:17 TM: Ţeredata, o variantă a lui Ţortan