New Living Translation

1 Samuel 6

The Philistines Return the Ark

1The Ark of the Lord remained in Philistine territory seven months in all. Then the Philistines called in their priests and diviners and asked them, “What should we do about the Ark of the Lord? Tell us how to return it to its own country.”

“Send the Ark of the God of Israel back with a gift,” they were told. “Send a guilt offering so the plague will stop. Then, if you are healed, you will know it was his hand that caused the plague.”

“What sort of guilt offering should we send?” they asked.

And they were told, “Since the plague has struck both you and your five rulers, make five gold tumors and five gold rats, just like those that have ravaged your land. Make these things to show honor to the God of Israel. Perhaps then he will stop afflicting you, your gods, and your land. Don’t be stubborn and rebellious as Pharaoh and the Egyptians were. By the time God was finished with them, they were eager to let Israel go.

“Now build a new cart, and find two cows that have just given birth to calves. Make sure the cows have never been yoked to a cart. Hitch the cows to the cart, but shut their calves away from them in a pen. Put the Ark of the Lord on the cart, and beside it place a chest containing the gold rats and gold tumors you are sending as a guilt offering. Then let the cows go wherever they want. If they cross the border of our land and go to Beth-shemesh, we will know it was the Lord who brought this great disaster upon us. If they don’t, we will know it was not his hand that caused the plague. It came simply by chance.”

10 So these instructions were carried out. Two cows were hitched to the cart, and their newborn calves were shut up in a pen. 11 Then the Ark of the Lord and the chest containing the gold rats and gold tumors were placed on the cart. 12 And sure enough, without veering off in other directions, the cows went straight along the road toward Beth-shemesh, lowing as they went. The Philistine rulers followed them as far as the border of Beth-shemesh.

13 The people of Beth-shemesh were harvesting wheat in the valley, and when they saw the Ark, they were overjoyed! 14 The cart came into the field of a man named Joshua and stopped beside a large rock. So the people broke up the wood of the cart for a fire and killed the cows and sacrificed them to the Lord as a burnt offering. 15 Several men of the tribe of Levi lifted the Ark of the Lord and the chest containing the gold rats and gold tumors from the cart and placed them on the large rock. Many sacrifices and burnt offerings were offered to the Lord that day by the people of Beth-shemesh. 16 The five Philistine rulers watched all this and then returned to Ekron that same day.

17 The five gold tumors sent by the Philistines as a guilt offering to the Lord were gifts from the rulers of Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gath, and Ekron. 18 The five gold rats represented the five Philistine towns and their surrounding villages, which were controlled by the five rulers. The large rock[a] at Beth-shemesh, where they set the Ark of the Lord, still stands in the field of Joshua as a witness to what happened there.

The Ark Moved to Kiriath-Jearim

19 But the Lord killed seventy men[b] from Beth-shemesh because they looked into the Ark of the Lord. And the people mourned greatly because of what the Lord had done. 20 “Who is able to stand in the presence of the Lord, this holy God?” they cried out. “Where can we send the Ark from here?”

21 So they sent messengers to the people at Kiriath-jearim and told them, “The Philistines have returned the Ark of the Lord. Come here and get it!”

Footnotes

  1. 6:18 As in some Hebrew manuscripts and Greek version; most Hebrew manuscripts read great meadow or Abel-haggedolah.
  2. 6:19 As in a few Hebrew manuscripts; most Hebrew manuscripts read 70 men, 50,000 men. Perhaps the text should be understood to read the Lord killed 70 men and 50 oxen.

Bibelen på hverdagsdansk

1 Samuel 6

Filistrene sender arken tilbage

1Arken havde nu været i filistrenes land i syv måneder. Da fik filisterkongerne fat på nogle præster og spåmænd og spurgte dem: „Hvordan skal vi bære os ad med at sende arken tilbage?”

„Når I sender den tilbage, skal I sende en gave med som forsoningsoffer til Israels Gud,” svarede de. „Så vil byldeplagen standse, og I vil forstå, hvorfor hans hånd har hvilet så tungt på jer.”[a]

4-5 „Hvad skal vi sende med som forsoningsoffer?” spurgte de.

„Siden det er den samme plage, der har ramt jer i alle fem byer, skal I lave fem efterligninger i guld af de bylder, som plagen har forårsaget,” lød svaret. „Send også fem efterligninger i guld af de mus, som har hærget landet. Send disse gaver til ære for Israels Gud, så vil han måske løfte sin hånd fra jer og jeres gud og jeres land. Vær ikke stædige og oprørske, som Farao og egypterne var. De ville jo ikke give slip på Israels folk, før Herren ramte dem med sine frygtelige plager. Byg en ny vogn og tag to køer, der lige har fået kalve, og som aldrig har været spændt i åg. Dem skal I spænde for vognen, og deres kalve skal I tage fra dem og lukke inde i stalden. Sæt så Herrens Ark op på vognen, og sæt et skrin med guldmusene og guldbylderne ved siden af den. Send så køerne af sted med arken. Hvis de går over grænsen og ind til Bet-Shemesh, kan vi være sikre på, at det er Israels Gud, som har sendt denne ulykke over os. Gør de ikke det, så ved vi, at det ikke er ham, der har sendt plagen, men at det bare er et sammentræf af uheldige omstændigheder.”

10 Dette råd fulgte de. To køer, som for nylig havde kælvet, blev spændt for vognen, og kalvene blev lukket inde i stalden. 11 Så blev Herrens Ark og skrinet med guldmusene og guldbylderne sat op på vognen. 12 Køerne satte straks kursen direkte mod Bet-Shemesh, og de brølede hele vejen. Filisterkongerne fulgte efter dem til Bet-Shemeshʼ grænse.

13 Bet-Shemeshʼ indbyggere var i færd med at høste hvede i dalen, da arken ankom. Da de fik øje på den, blev de ude af sig selv af begejstring. 14-15 Vognen standsede ved siden af en stor sten ved kanten af en mark, der tilhørte en mand ved navn Jehoshua. En gruppe mænd af Levis stamme løftede arken og skrinet med guldmusene og guldbylderne ned fra vognen og satte dem på stenen. Høstfolkene slog straks vognen i stykker og brugte træet fra den til et offerbål. Så slagtede de køerne og ofrede dem som et brændoffer til Herren. Den dag ofrede Bet-Shemeshʼ indbyggere adskillige brændofre og slagtofre til Herren. 16 Imens stod de fem filisterkonger på afstand og iagttog, hvad der foregik. Derefter vendte de samme dag tilbage til Ekron. 17 De fem guldbylder, som filistrene havde sendt med som forsoningsoffer, var en gave fra kongerne i byerne Ashdod, Gaza, Ashkalon, Gat og Ekron. 18 De fem guldmus var en gave fra de befæstede byer og mindre landsbyer, der hørte ind under de fem hovedbyer. Den sten, vognen standsede ved, ligger den dag i dag på marken uden for Bet-Shemesh som et vidnesbyrd om denne begivenhed. 19 Men fordi 70 af Bet-Shemeshʼ indbyggere kiggede ned i arken, slog Herren dem ihjel. Og indbyggerne sørgede over den tragedie, der havde ramt dem.

20 „Hvem kan leve i denne hellige Guds nærhed?” klagede de. „Hvor skal vi nu sende arken hen?”

21 Så sendte de bud til indbyggerne i Kirjat-Jearim. „Filistrene har sendt Herrens Ark tilbage til os,” sagde de. „Kom og hent den op til jer.”

Footnotes

  1. 6,3 Teksten er vanskelig at forstå her.