Zephaniah 1 – NIVUK & VCB

New International Version – UK

Zephaniah 1:1-18

1The word of the Lord that came to Zephaniah son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, during the reign of Josiah son of Amon king of Judah:

Judgment on the whole earth in the day of the Lord

2‘I will sweep away everything

from the face of the earth,’

declares the Lord.

3‘I will sweep away both man and beast;

I will sweep away the birds in the sky

and the fish in the sea –

and the idols that cause the wicked to stumble.’1:3 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

‘When I destroy all mankind

on the face of the earth,’

declares the Lord,

4‘I will stretch out my hand against Judah

and against all who live in Jerusalem.

I will destroy every remnant of Baal worship in this place,

the very names of the idolatrous priests –

5those who bow down on the roofs

to worship the starry host,

those who bow down and swear by the Lord

and who also swear by Molek,1:5 Hebrew Malkam

6those who turn back from following the Lord

and neither seek the Lord nor enquire of him.’

7Be silent before the Sovereign Lord,

for the day of the Lord is near.

The Lord has prepared a sacrifice;

he has consecrated those he has invited.

8‘On the day of the Lord’s sacrifice

I will punish the officials

and the king’s sons

and all those clad

in foreign clothes.

9On that day I will punish

all who avoid stepping on the threshold,1:9 See 1 Samuel 5:5.

who fill the temple of their gods

with violence and deceit.

10‘On that day,’

declares the Lord,

‘a cry will go up from the Fish Gate,

wailing from the New Quarter,

and a loud crash from the hills.

11Wail, you who live in the market district1:11 Or the Mortar;

all your merchants will be wiped out,

all who trade with1:11 Or in silver will be destroyed.

12At that time I will search Jerusalem with lamps

and punish those who are complacent,

who are like wine left on its dregs,

who think, “The Lord will do nothing,

either good or bad.”

13Their wealth will be plundered,

their houses demolished.

Though they build houses,

they will not live in them;

though they plant vineyards,

they will not drink the wine.’

14The great day of the Lord is near –

near and coming quickly.

The cry on the day of the Lord is bitter;

the Mighty Warrior shouts his battle cry.

15That day will be a day of wrath –

a day of distress and anguish,

a day of trouble and ruin,

a day of darkness and gloom,

a day of clouds and blackness –

16a day of trumpet and battle cry

against the fortified cities

and against the corner towers.

17‘I will bring such distress on all people

that they will grope about like those who are blind,

because they have sinned against the Lord.

Their blood will be poured out like dust

and their entrails like dung.

18Neither their silver nor their gold

will be able to save them

on the day of the Lord’s wrath.’

In the fire of his jealousy

the whole earth will be consumed,

for he will make a sudden end

of all who live on the earth.

Vietnamese Contemporary Bible

Sô-phô-ni 1:1-18

1Đây là sứ điệp Chúa Hằng Hữu truyền cho Sô-phô-ni, con Cút-si, cháu Ghê-đa-lia, chắt A-ma-ria, chít Ê-xê-chia, trong đời Vua Giô-si-a, con A-môn, trị vì nước Giu-đa.

Lời Cảnh Cáo về Sự Phán Xét Giu-đa

2Chúa Hằng Hữu phán:

“Ta sẽ quét sạch mọi thứ trên mặt đất.

3Ta sẽ quét sạch người và súc vật.

Ta sẽ quét sạch các loài chim trời, cá biển.

Ta sẽ quét sạch người ác,

và tiêu diệt loài người khỏi mặt đất,”

Chúa Hằng Hữu phán vậy.

4“Ta sẽ đưa tay hại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Ta sẽ tiêu diệt tàn tích của Ba-anh ra khỏi nơi này.

Ta sẽ xóa sạch tên của những người thờ thần tượng

và các thầy tế lễ tà thần.

5Vì những người quỳ trên mái nhà

và thờ lạy muôn triệu1:5 Nt quân đội ngôi sao.

Những người miệng thì nói đi theo Chúa Hằng Hữu,

nhưng lại phụng thờ thần Mô-lóc.

6Ta sẽ tận diệt những người thối lui không theo Ta.

Cùng những người không còn tìm kiếm và cầu khẩn Chúa Hằng Hữu.”

7Hãy im lặng trước mặt Chúa Hằng Hữu Toàn Năng

vì ngày xét đoán của Chúa Hằng Hữu gần đến.

Chúa Hằng Hữu đã chỉ định sinh tế

và biệt riêng những người Ngài gọi.

8Chúa Hằng Hữu phán:

“Trong ngày dâng sinh tế,

Ta sẽ hình phạt các nhà lãnh đạo, các hoàng tử Giu-đa

và tất cả những ai mặc áo của người vô đạo.1:8 Nt nước ngoài

9Trong ngày ấy, Ta sẽ hình phạt những ai theo thói tục ngoại đạo,1:9 Nt người nhảy trên ngưỡng cửa

những người làm cho nhà của chủ mình đầy bạo hành và lừa gạt.”

10Chúa Hằng Hữu phán:

“Trong ngày ấy, sẽ có tiếng kêu khóc từ Cửa Cá,

tiếng gào tại Khu Mới của thành phố.

Và tiếng đổ vỡ lớn trên các đồi núi.

11Dân cư trong khu chợ, hãy than khóc

vì tất cả con buôn đều bị tiêu diệt.

12Lúc ấy, Ta sẽ rọi đèn lục soát Giê-ru-sa-lem

và phạt những người tự mãn trong cặn rượu.

Chúng nghĩ rằng Chúa Hằng Hữu không ban phước

cũng chẳng giáng họa.

13Tài sản chúng sẽ bị cướp phá,

nhà cửa chúng bị bỏ hoang.

Chúng xây nhà nhưng không được ở,

trồng nho1:13 Nt vườn nho mà không được uống rượu.”

14“Ngày vĩ đại của Chúa Hằng Hữu gần rồi, gần lắm.

Ngày ấy đến rất nhanh.

Nghe kìa! Tiếng kêu khóc trong ngày của Chúa thật cay đắng,

với tiếng la hét của chiến sĩ.

15Đó là ngày thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu,

ngày hoạn nạn và khốn cùng,

ngày hủy phá và điêu tàn,

ngày tối tăm và buồn thảm,

ngày mây mù và bóng tối âm u,

16đó là ngày tiếng kèn và tiếng hô tấn công.

Đổ sập các thành kiên cố và tháp canh cao vút!

17Ta sẽ đem đến cho loài người sự khốn khổ.

Chúng sẽ đi như người mù,

vì phạm tội chống lại Chúa Hằng Hữu.

Máu chúng sẽ đổ ra như bụi

và thân thể chúng sẽ thối rữa trên đất.”

18Cả đến bạc và vàng của chúng cũng không thể giải cứu chúng

trong ngày thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu.

Cả thế giới sẽ bị thiêu rụi trong lửa ghen ấy,

vì Ngài sẽ diệt sạch1:18 Nt chấm dứt mọi người trên đất rất bất ngờ.