New International Version – UK

Song of Songs 8:1-14

1If only you were to me like a brother,

who was nursed at my mother’s breasts!

Then, if I found you outside,

I would kiss you,

and no-one would despise me.

2I would lead you

and bring you to my mother’s house –

she who has taught me.

I would give you spiced wine to drink,

the nectar of my pomegranates.

3His left arm is under my head

and his right arm embraces me.

4Daughters of Jerusalem, I charge you:

do not arouse or awaken love

until it so desires.

Friends

5Who is this coming up from the wilderness

leaning on her beloved?

She

Under the apple tree I roused you;

there your mother conceived you,

there she who was in labour gave you birth.

6Place me like a seal over your heart,

like a seal on your arm;

for love is as strong as death,

its jealousy8:6 Or ardour unyielding as the grave.

It burns like blazing fire,

like a mighty flame.8:6 Or fire, / like the very flame of the Lord

7Many waters cannot quench love;

rivers cannot sweep it away.

If one were to give

all the wealth of one’s house for love,

it8:7 Or he would be utterly scorned.

Friends

8We have a little sister,

and her breasts are not yet grown.

What shall we do for our sister

on the day she is spoken for?

9If she is a wall,

we will build towers of silver on her.

If she is a door,

we will enclose her with panels of cedar.

She

10I am a wall,

and my breasts are like towers.

Thus I have become in his eyes

like one bringing contentment.

11Solomon had a vineyard in Baal Hamon;

he let out his vineyard to tenants.

Each was to bring for its fruit

a thousand shekels8:11 That is, about 12 kilograms; also in verse 12 of silver.

12But my own vineyard is mine to give;

the thousand shekels are for you, Solomon,

and two hundred8:12 That is, about 2.3 kilograms are for those who tend its fruit.

He

13You who dwell in the gardens

with friends in attendance,

let me hear your voice!

She

14Come away, my beloved,

and be like a gazelle

or like a young stag

on the spice-laden mountains.

Vietnamese Contemporary Bible

Nhã Ca 8:1-14

Thiếu Nữ

1Ôi, ước gì chàng là anh trai của em,

người được nuôi từ bầu sữa của mẹ em.

Để em có thể hôn chàng dù có người đang nhìn,

không bị ai chỉ trích.

2Em có thể đưa chàng về nhà mẹ em,

và nơi đó chàng dạy dỗ em.

Em sẽ mời chàng uống rượu thơm,

nước rượu ngọt của thạch lựu.

3Tay trái chàng kê dưới đầu em,

Tay phải chàng ôm thân em thật chặt.

4Hãy hứa với em, hỡi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem,

đừng đánh thức ái tình cho đến khi đúng hạn.

Các Thiếu Nữ Giê-ru-sa-lem

5Ai từ hoang mạc đến

tựa mình vào người yêu của nàng?

Thiếu Nữ

Em đánh thức chàng dưới cây táo,

nơi mẹ chàng đã hạ sinh chàng,

nơi ấy người sinh chàng trong cơn đau quặn thắt.

6Xin đặt em như chiếc ấn trong lòng chàng,

như chiếc ấn nơi cánh tay chàng.

Vì ái tình mạnh như sự chết,

lòng ghen tuông bốc cháy như âm phủ.

Tình yêu chiếu tia như lửa,

như ngọn lửa phừng phừng bốc cháy.

7Bao nhiêu nước cũng không thể làm nguội lạnh tình yêu,

hay nhiều sông cũng không nhấn chìm được nó.

Nếu có người đem hết tài sản mình để mua tình yêu,

thì cũng chỉ chuốc lấy tiếng đời cười chê.

Các Anh của Thiếu Nữ

8Chúng tôi có người em gái nhỏ

chưa đến tuổi cập kê.

Chúng tôi sẽ làm gì cho em gái mình

khi có người ngõ ý cầu hôn?

9Nếu em là trinh nữ, như bức tường,

chúng tôi sẽ xây tháp bạc bảo vệ em.

Nhưng nếu em là người lả lơi, như cánh cửa đu đưa,

chúng tôi sẽ đóng cửa của em bằng gỗ bá hương.

Thiếu Nữ

10Em là trinh nữ, như bức tường;

bây giờ ngực em như hai ngọn tháp.

Khi người yêu em nhìn em,

chàng vui thỏa với những gì chàng thấy.

11Sa-lô-môn có vườn nho tại Ba-anh Ha-môn,

người đã để các đầy tớ thuê mướn.

Mỗi người phải trả một nghìn miếng bạc về hoa lợi.

12Nhưng vườn nho của em không phải để bán,

Sa-lô-môn chẳng cần phải trả một nghìn miếng bạc để được mảnh vườn ấy.

Còn em sẽ trả hai trăm miếng bạc

cho người trông coi vườn.

Chàng Trai

13Ôi em yêu dấu, cứ ở trong vườn,

các bạn anh may mắn được nghe tiếng của em.

Hãy cho anh nghe tiếng của em với!

Thiếu Nữ

14Nhanh lên anh, người yêu của em ơi! Như linh dương

hay nai con trên đồi núi ngào ngạt hương thơm.