Song of Songs 8 – NIVUK & NUB

New International Version – UK

Song of Songs 8:1-14

1If only you were to me like a brother,

who was nursed at my mother’s breasts!

Then, if I found you outside,

I would kiss you,

and no-one would despise me.

2I would lead you

and bring you to my mother’s house –

she who has taught me.

I would give you spiced wine to drink,

the nectar of my pomegranates.

3His left arm is under my head

and his right arm embraces me.

4Daughters of Jerusalem, I charge you:

do not arouse or awaken love

until it so desires.

Friends

5Who is this coming up from the wilderness

leaning on her beloved?

She

Under the apple tree I roused you;

there your mother conceived you,

there she who was in labour gave you birth.

6Place me like a seal over your heart,

like a seal on your arm;

for love is as strong as death,

its jealousy8:6 Or ardour unyielding as the grave.

It burns like blazing fire,

like a mighty flame.8:6 Or fire, / like the very flame of the Lord

7Many waters cannot quench love;

rivers cannot sweep it away.

If one were to give

all the wealth of one’s house for love,

it8:7 Or he would be utterly scorned.

Friends

8We have a little sister,

and her breasts are not yet grown.

What shall we do for our sister

on the day she is spoken for?

9If she is a wall,

we will build towers of silver on her.

If she is a door,

we will enclose her with panels of cedar.

She

10I am a wall,

and my breasts are like towers.

Thus I have become in his eyes

like one bringing contentment.

11Solomon had a vineyard in Baal Hamon;

he let out his vineyard to tenants.

Each was to bring for its fruit

a thousand shekels8:11 That is, about 12 kilograms; also in verse 12 of silver.

12But my own vineyard is mine to give;

the thousand shekels are for you, Solomon,

and two hundred8:12 That is, about 2.3 kilograms are for those who tend its fruit.

He

13You who dwell in the gardens

with friends in attendance,

let me hear your voice!

She

14Come away, my beloved,

and be like a gazelle

or like a young stag

on the spice-laden mountains.

Swedish Contemporary Bible

Höga visan 8:1-14

1Om du ändå hade varit min bror

som min mor hade ammat!

Då skulle jag kunna kyssa dig

om jag mötte dig därute,

och ingen skulle se ner på mig.

2Jag skulle ta dig till min mors hus,

hennes som uppfostrade mig.

Jag skulle ge dig kryddat vin att dricka,

och saft från mina granatäpplen.

3Hans vänstra arm vilar under mitt huvud,

och med sin högra hand smeker han mig.

4Jag besvär er, Jerusalems döttrar:

oroa inte kärleken, väck den inte

förrän den själv vill.

Vännerna:

5Vem är det som kommer från öknen

lutad mot sin älskade?

Hon:

Under äppelträdet väckte jag dig,

där din mor blev havande med dig

hon som gav dig livet födde dig där.

6Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta,

som ett sigill på din arm,

för kärleken är stark som döden,

och dess svartsjuka lika obeveklig som dödsriket.

Den brinner som eld,

som en mäktig låga.

7Stora vatten kan inte utsläcka kärleken,

och inte heller kan floderna dränka den.

Även om en man gav alla rikedomar i sitt hus för kärleken,

skulle han bli ringaktad.

Vännerna:

8Vi har en ung syster

som ännu inte har några bröst.

Vad ska vi göra när någon friar till henne?

9Om hon är en mur

ska vi bygga torn av silver på den,

och om hon är en dörr,

ska vi stänga till den med cederplankor.

Hon:

10Jag är en mur och mina bröst är som torn.

I min älskades ögon är jag en åtråvärd kvinna.

11Salomo ägde en vingård i Baal Hamon,

som han lämnade åt väktare.

Var och en fick ge tusen silverstycken för dess frukt.

12Men över min egen vingård råder jag själv.

De tusen är dina, Salomo,

och tvåhundra får de som vaktar dess frukt.

Han:

13Du som bor i trädgårdarna,

vännerna väntar på att få höra din röst.

Låt mig få höra den!

Hon:

14Skynda, min älskade,

och var som en gasell

eller en ung hjort uppe på bergen

som doftar av örter!