New International Version – UK

Song of Songs 8:1-14

1If only you were to me like a brother,

who was nursed at my mother’s breasts!

Then, if I found you outside,

I would kiss you,

and no-one would despise me.

2I would lead you

and bring you to my mother’s house –

she who has taught me.

I would give you spiced wine to drink,

the nectar of my pomegranates.

3His left arm is under my head

and his right arm embraces me.

4Daughters of Jerusalem, I charge you:

do not arouse or awaken love

until it so desires.

Friends

5Who is this coming up from the wilderness

leaning on her beloved?

She

Under the apple tree I roused you;

there your mother conceived you,

there she who was in labour gave you birth.

6Place me like a seal over your heart,

like a seal on your arm;

for love is as strong as death,

its jealousy8:6 Or ardour unyielding as the grave.

It burns like blazing fire,

like a mighty flame.8:6 Or fire, / like the very flame of the Lord

7Many waters cannot quench love;

rivers cannot sweep it away.

If one were to give

all the wealth of one’s house for love,

it8:7 Or he would be utterly scorned.

Friends

8We have a little sister,

and her breasts are not yet grown.

What shall we do for our sister

on the day she is spoken for?

9If she is a wall,

we will build towers of silver on her.

If she is a door,

we will enclose her with panels of cedar.

She

10I am a wall,

and my breasts are like towers.

Thus I have become in his eyes

like one bringing contentment.

11Solomon had a vineyard in Baal Hamon;

he let out his vineyard to tenants.

Each was to bring for its fruit

a thousand shekels8:11 That is, about 12 kilograms; also in verse 12 of silver.

12But my own vineyard is mine to give;

the thousand shekels are for you, Solomon,

and two hundred8:12 That is, about 2.3 kilograms are for those who tend its fruit.

He

13You who dwell in the gardens

with friends in attendance,

let me hear your voice!

She

14Come away, my beloved,

and be like a gazelle

or like a young stag

on the spice-laden mountains.

Nouă Traducere În Limba Română

Cântarea Cântărilor 8:1-14

1O, dacă ai fi fost frate cu mine

și dacă ai fi fost alăptat de mama mea!

Atunci te‑aș fi găsit afară, te‑aș fi sărutat,

și nimeni nu m‑ar fi disprețuit!

2Te‑aș fi luat și te‑aș fi condus în casa mamei mele,

care m‑a învățat.

Ți‑aș fi dat să bei vin aromat,

nectar din rodiile mele.

3Mâna lui stângă să fie sub capul meu,

și cu mâna lui dreaptă să mă îmbrățișeze!

4Vă pun să jurați, fiice ale Ierusalimului:

de ce stârniți și de ce treziți iubirea

până nu‑i face ei plăcere?

Corul

5Cine este aceea care se suie din pustie

sprijinindu‑se de iubitul ei?

Sulamita

Te‑am trezit sub măr,

acolo unde mama ta te‑a conceput,

acolo unde a suferit durerile pentru a te naște.

6Așază‑mă ca o pecete pe inima ta

și asemenea unui semn pe brațul tău!

Fiindcă dragostea este puternică precum moartea,

iar ardoarea6 Sau: gelozia. ei este de neînduplecat precum Locuința Morților6 Ebr.: Șeol;

flăcările ei sunt flăcări de foc,

flăcări mistuitoare!6 Sau: foc, / o flacără a Domnului.

7Apele mari nu pot să stingă dragostea,

râurile nu sunt în stare s‑o înece!

Dacă un om ar dărui toate bogățiile din casa lui pentru iubire,

ar fi atât de disprețuit!7 Sau: acestea ar fi profund disprețuite.

Corul

8Avem o soră tânără

căreia nu i‑au crescut încă sânii.

Ce vom face pentru sora noastră

în ziua când va fi pețită?

9Dacă este un zid,

vom construi pe ea un șir de pietre de argint,

iar dacă este o ușă

o vom închide cu scânduri de cedru!

Sulamita

10Eu sunt un zid,

iar sânii mei sunt ca niște turnuri!

Și astfel am devenit în ochii lui

precum cea care i‑a adus împlinire!10 Sau: precum cea care a găsit pace.

11Solomon avea o vie in Baal-Hamon;

el a încredințat‑o unor îngrijitori,

și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei

o mie de șecheli11-12 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice. Existau mai multe tipuri de șechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obișnuit (aproximativ 12 gr) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr). Greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone. Aproximativ 12 kg. de argint.

12Via mea este a mea și numai a mea!

Cei o mie de șecheli să‑ți revină ție, Solomon,

iar două sute12 Aproximativ 2,5 kg. celor ce‑i îngrijesc rodul!

Iubitul

13Tu, cea care locuiești în grădini,

niște prieteni ascultă cu atenție glasul tău.

Lasă‑mă să‑l aud și eu!

Sulamita

14Aleargă, iubitul meu,

fii asemenea unei gazele

sau asemenea unui pui de cerb

peste munții înmiresmați!