Song of Songs 7 – NIVUK & NUB

New International Version – UK

Song of Songs 7:1-13

In Hebrew texts 7:1-13 is numbered 7:2-14. 1How beautiful your sandalled feet,

O prince’s daughter!

Your graceful legs are like jewels,

the work of an artist’s hands.

2Your navel is a rounded goblet

that never lacks blended wine.

Your waist is a mound of wheat

encircled by lilies.

3Your breasts are like two fawns,

like twin fawns of a gazelle.

4Your neck is like an ivory tower.

Your eyes are the pools of Heshbon

by the gate of Bath Rabbim.

Your nose is like the tower of Lebanon

looking towards Damascus.

5Your head crowns you like Mount Carmel.

Your hair is like royal tapestry;

the king is held captive by its tresses.

6How beautiful you are and how pleasing,

my love, with your delights!

7Your stature is like that of the palm,

and your breasts like clusters of fruit.

8I said, ‘I will climb the palm tree;

I will take hold of its fruit.’

May your breasts be like clusters of grapes on the vine,

the fragrance of your breath like apples,

9and your mouth like the best wine.

She

May the wine go straight to my beloved,

flowing gently over lips and teeth.7:9 Septuagint, Aquila, Vulgate and Syriac; Hebrew lips of sleepers

10I belong to my beloved,

and his desire is for me.

11Come, my beloved, let us go to the countryside,

let us spend the night in the villages.7:11 Or the henna bushes

12Let us go early to the vineyards

to see if the vines have budded,

if their blossoms have opened,

and if the pomegranates are in bloom –

there I will give you my love.

13The mandrakes send out their fragrance,

and at our door is every delicacy,

both new and old,

that I have stored up for you, my beloved.

Swedish Contemporary Bible

Höga visan 7:1-13

1Dina fötter är så vackra i sandaler,

du furstedotter!

Dina höfters rundning är som juveler,

som konstnärens arbeten.

2Din navel är som en rund skål,

där vin aldrig saknas.

Din midja är som en hög med vete

omgiven av liljor.

3Dina bröst är som två hjortkalvar,

som en gasells tvillingpar.

4Din hals är som ett elfenbenstorn,

och dina ögon som Heshbons dammar

vid Bat-Rabbimsporten.

Din näsa är som Libanonstornet,

varifrån man kan se ut över Damaskus.

5Du bär ditt huvud högt som berget Karmel.

Ditt hår glänser likt purpur

och kungen är fångad i lockarna7:5 Det hebreiska ordets betydelse är osäker..

6Vad skön och ljuvlig du är, min älskade,

i din vällust!

7Din växt är som en palms,

och dina bröst är som klasar.

8Jag sa: ”Jag vill klättra upp i palmträdet

och fatta tag om dess grenar.”

Låt dina bröst vara som vindruvsklasar,

och din andedräkt som doften av äpplen,

9din mun som det ädlaste vin.

Hon:

Ja, ett vin som flödar ner i min älskade

och fuktar de slumrandes läppar7:9 Enligt bl.a. Septuaginta: …fuktar läppar och tänder..

10Jag tillhör min älskade

och till mig står hans åtrå.

11Kom, min älskade, så går vi ut på fälten

och stannar i byarna över natten.

12Låt oss tidigt gå ut till vingårdarna

för att se om vinträden har skjutit skott

och för att se om blommorna har slagit ut

och om granatträden har börjat blomma.

Där ska jag ge dig min kärlek.

13Där sprider kärleksäpplena sin doft,

och de finaste frukter finns vid vår dörr,

både nya och gamla,

för jag har sparat dem åt dig, min älskade.