New International Version - UK

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord.[a]

Praise the name of the Lord;
    praise him, you servants of the Lord,
you who minister in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    sing praise to his name, for that is pleasant.
For the Lord has chosen Jacob to be his own,
    Israel to be his treasured possession.

I know that the Lord is great,
    that our Lord is greater than all gods.
The Lord does whatever pleases him,
    in the heavens and on the earth,
    in the seas and all their depths.
He makes clouds rise from the ends of the earth;
    he sends lightning with the rain
    and brings out the wind from his storehouses.

He struck down the firstborn of Egypt,
    the firstborn of people and animals.
He sent his signs and wonders into your midst, Egypt,
    against Pharaoh and all his servants.
10 He struck down many nations
    and killed mighty kings –
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan –
12 and he gave their land as an inheritance,
    an inheritance to his people Israel.

13 Your name, Lord, endures for ever,
    your renown, Lord, through all generations.
14 For the Lord will vindicate his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are silver and gold,
    made by human hands.
16 They have mouths, but cannot speak,
    eyes, but cannot see.
17 They have ears, but cannot hear,
    nor is there breath in their mouths.
18 Those who make them will be like them,
    and so will all who trust in them.

19 All you Israelites, praise the Lord;
    house of Aaron, praise the Lord;
20 house of Levi, praise the Lord;
    you who fear him, praise the Lord.
21 Praise be to the Lord from Zion,
    to him who dwells in Jerusalem.

Praise the Lord.

Footnotes

  1. Psalm 135:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verses 3 and 21

Nya Levande Bibeln

Psaltaren 135

Herren är större än andra gudar

1-2 Halleluja! Prisa Herren, ja, låt hans folk prisa honom då de står på templets förgårdar.

Ja, prisa Herren, för han är god! Sjung om hans underbara namn,

för Herren har utvalt Jakobs efterlevande och gjort hela Israel till sin personliga egendom.

Jag vet hur stor Herren är, ja, han är mycket större än någon annan gud.

Han gör vad han vill både i himlen och på jorden och i de djupa haven.

Han låter molnen stiga upp vid horisonten, han sänder blixt och regn och han sänder ut stormvindarna från sina väldiga förråd.

I Egypten dödade han det äldsta barnet i varje familj och allt förstfött bland djuren.

Han utförde väldiga under och tecken inför Farao och hans folk.

10 Han besegrade många folk och utrotade mäktiga kungar,

11 Sihon, amoreernas kung, Og, Basans kung och Kanaans kungar.

12 Han gav deras länder som en gåva till sitt folk Israel.

13 Herre, ditt namn varar i evighet. Generation efter generation kommer att minnas dig.

14 Du kommer att se till att inget ont sker ditt folk och du förbarmar dig över alla som tillhör dig.

15 Andra folks gudar är bara föremål av guld och silver, som människor gjort med sina händer.

16 De har munnar som inte kan tala, och ögon som inte kan se.

17 De har öron som inte kan höra, och de kan inte ens andas.

18 Lika stela och döda som dessa gudar är, ska de som tillber dem bli.

19 Israel, prisa Herren! Ni Arons överstepräster, prisa hans namn!

20 Ni präster av Levis stam, prisa Herren! Prisa hans namn, alla ni som fruktar honom och litar på honom.

21 Prisa Herren på berget Sion, för där i Jerusalem står hans tempel. Prisa Herren! Halleluja!